Till lo.se Sök Meny
Visstidsanställningar – bra eller dåligt?

Visstidsanställningar – bra eller dåligt?

LOs inställning är att visstidsanställningar har en funktion på arbetsmarknaden. I vissa situationer och väl avgränsat.

Vikariat, säsongsanställningar, provanställningar och andra kollektivavtalade visstidsanställningsformer är villkorade i lag eller avtal. Det vill säga; det krävs objektiva skäl för att de ska få användas och de är oftast reglerade i tid och omfattning. Exempel; en fast anställd är föräldraledig – hen ersätts under ledigheten med en vikarie, arbete på en skidanläggning i fjällen under december till april – säsongsanställning. Anställningen gäller för en bestämd tid och på ett bestämt antal timmar per vecka. Dessa visstidsanställningar, som tidigare var de vanligaste, leder ofta i förlängningen till en fast anställning.

Men – ett stort men. Den utveckling vi sett på arbetsmarknaden under de senaste 10 åren är något helt annat. Och oacceptabel.

I många branscher – oftast i tjänstesektorn (handeln, restaurang, omsorg osv.) – används så kallade timanställningar rutinmässigt för att utföra arbete som är reguljärt och fullt möjligt att förutse och schemalägga. Istället för att planera och organisera arbetet avropas (eller anropas?) arbetskraften dagligen via sms, appar, telefonsamtal. Till övervägande del används då anställningsformen allmän visstid.

Till skillnad mot de andra visstidsanställningsformerna kan allmän visstid användas utan att arbetsgivaren behöver ha något skäl. Det finns ingen begränsning i hur kort en anställning kan vara, 1 timme kan vara en anställning, och det finns heller ingen begränsning i hur många sådana anställningar en person kan ha hos samma arbetsgivare.

Ungdomar och kvinnor är de som oftast arbetar under dessa förhållanden. Daglönare brukar det kallas, men det är numera snarare frågan om timlönare.

Ofta leder inte daglöneriet till fasta anställningar – det bara fortsätter. I vissa (kvinnodominerade) branscher är medelåldern över 35 år. Det är givetvis oacceptabelt och inte värdigt en modern arbetsmarknad. Daglöneriet måste avskaffas.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading