Varför samverkar LO med Socialdemokraterna?

avatar

Den facklig-politiska samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet har
sina rötter från slutet av 1800-talet då fackföreningsrörelsen växte fram. Man insåg
att det inte räcker med den fackliga kampen för att förändra samhället. Det behövs
också politiska beslut för att åstadkomma förändringar. Så är det fortfarande.

Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet bygger på att de två
organisationerna har olika uppdrag och olika roller, men samma värderingar som
grund för sin politik och sitt agerande. De grundläggande värderingarna om jämlikhet
och solidaritet samt ömsesidig respekt och förtroende har varit och måste också
fortsättningsvis vara grunden för den facklig-politiska samverkan.

Är det då självklart att LO ska stödja och samverka med Socialdemokraterna?
Nej, det är det inte. Frågan om stöd och samverkan är en fråga som diskuteras och som det fattas beslut om på varje LO-kongress. LOs beslut att stödja och samverka med Socialdemokraterna grundar sig alltså på demokratiska beslut och inte på opinionsmätningar eller valresultat.

Vill du påverka LOs förhållningssätt till Socialdemokraterna så är den rakaste vägen att skriva en motion till LO-kongressen och sedan genom att vara aktiv och driva frågan framför allt i ditt eget förbund men även via andra kanaler.

LO har tagit fram en kort skrift om facklig-politisk samverkan som du kan läsa här!

Etiketter: , ,