Till lo.se Sök Meny
Nä tack, Jan Björklund. Du har gjort tillräckligt

Nä tack, Jan Björklund. Du har gjort tillräckligt

De senaste månaderna har läroplanernas kunskapskrav blivit föremål för diskussion, föranlett av reportage i Studio Ett. En som inte var sen med att sticka upp fingret och känna efter vart det blåste i frågan var Jan Björklund. Men trots att han själv under sin tid som utbildningsminister var ansvarig för kunskapskraven som infördes 2011 var han snabb med att rikta sökarljuset mot annat håll.

Det var det pedagogiska etablissemangets fel, fastslog han. Det var alltså någon diffus elit som låg bakom det hela. (kritik mot the establishment som retoriskt grepp är uppenbarligen internationell) På Jan Björklund låter det som att kunskapskraven egenmäktigt utformades helt utan överinseende innan de infördes.

Men hur gick det egentligen till? Tittar man på vad Skolverket har skrivit om arbetets gång så var det inte direkt något som gjordes utan insyn.

Under 2010 skrev också kursplanemakarna fram olika varianter av hur kunskapskraven kunde skrivas; versioner som också presenterades på Utbildningsdepartementet vid olika tillfällen. (Skolverket)

 

Uppenbarligen var utbildningsdepartementet inte oinformerat om utformningen av kunskapskraven. Och det är brukligt att departementen ska hållas informerade och är något som i regel också framgår i direktiven.

Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet.
Ur direktiv till Skolverket: Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m.

Jan Björklund har inte bara ansvar för de nuvarande kunskapskraven utan även för dagens betygssystem. Ett betygssystem som är utformat på så sätt att det blir elevens svagheter som blir styrande vid betygssättningen. Samtidigt finns det inget utrymme för progression i elevens kunskapsutveckling eftersom det är kursbetyg som sätts. Vad gör det med elevernas motivation om de tidigt får veta att de inte kan höja sina betyg?

Så här hade det inte behövt vara om alliansen vid sitt tillträde 2006 inte hade rivit upp ett riksdagsbeslut om att införa ämnesbetyg. Regeringen tillsatte nyligen en utredning med syfte att utreda hur ämnesbetyg ska införas. Det var ett välkommet besked.

Jan Björklund fick för ett tag sedan i SVT-Aktuellt frågan om han ångrar något.
Ja, jag borde ha gjort mer, var hans svar.

Nä tack, Jan Björklund, med facit i hand har du gjort tillräckligt.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading