Till lo.se Sök Meny
Skolsystemet måste reformeras i grunden

Skolsystemet måste reformeras i grunden

Så då har ännu en gång Skolinspektionen fått träda in när marknadsmekanismerna inte fungerar. Den här gången handlar det Thorén Innovation School i Stockholm. Skolan har haft långvariga och allvarliga brister i utbildningen och trots hot om vite på 500 000 så har skolan inte åtgärdat de brister som uppmärksammats tidigare. Skolinspektionen bedömer att bristerna innebär så allvarliga missförhållanden att skolan ska stängas med omedelbar verkan.

Skolinspektions beslut är en sorglig läsning och vittnar om en skola stadd i förfall. Skolan kännetecknas av kaos på lektionerna, elever som inte får det stöd de behöver och lektionstid som försvinner på allt annat än undervisning. Myndigheten konstaterar att trots att huvudmannen har ansvar att säkerställa att lärarna ges de förutsättningarna som krävs för att utföra sitt uppdrag lägger huvudmannen ensidigt ansvaret för bristerna på lärarna.

”Huvudmannen brister framför allt i sin förmåga att ta ansvar för verksamheten.”

Och det är inte första gången skolor inom Thorénkoncernen hamnar i det här blickfånget. Skolan fick kritik när de i ett marknadsföringsknep gick ut med budskapet att eleverna på deras skolor kunde bli Youtubers och influencers. Och det är ironiskt i sammanhanget, med tanke på att Skolinspektionen i sin granskning av skolan påpekar att flertalet elever tittar på film, serier eller Youtube på lektionerna istället för att hålla på med skolarbete.

Thorénkoncernen står även bakom det kritiserade utbildningsföretaget Astar som hamnade rejält i blåsväder tidigare i år efter att Kalla Fakta uppmärksammat stora brister i företagets svenskundervisning för nyanlända och företaget anklagades för att ha bluffat till sig upphandlingen av kommunen.

Thorénkoncernen är annars ett företag som går bra. Förra läsåret hade Thorén Innovation School AB en vinstmarginal på 25 procent och en utdelning på 16 miljoner kronor. Avsaknad av pengar har uppenbarligen inte varit en orsak till bristerna i deras verksamhet.

Marknaden, som skulle minska byråkratin, kräver mer byråkrati för att fungera

Sverige har ett unikt skolsystem i den meningen att vi förhåller oss helt neutrala till vilka motiv en utförare har för att driva en skola. Det innebär med den fria etableringsrätten att aktörer som har andra motiv än att primärt se till att eleverna går ut skolan med kunskap som vinst kan ge sig in på skolmarknaden. Detta är anledningen till kritiken mot vinstdrivande aktörer inom skolan och upprop om att skolan ska regleras hårdare. Marknaden, som skulle minska byråkratin, kräver mer byråkrati för att fungera.

Det svenska skolsystemet behöver reformeras i grunden. Skolan är en samhällsinstitution och ska också organiseras utifrån det. Den fria etableringsrätten måste avskaffas och skolpengssystemet ersättas av en annan resursfördelningsmodell, förslagsvis en finansieringsmodell som utgår ifrån antal klasser istället för elevantal.

Efter att skolan nu måste stängas får kommunen och skattebetalarna städa upp efter Thorén Innovation School. Kvar står hundratals elever utan utbildning. Men Thorén Innovation School AB kan fortsätta skratta hela vägen till banken.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading