Till lo.se Sök Meny
Lästips inför nästa skattereform!

Lästips inför nästa skattereform!

Jag har tidigare konstaterat att skattediskussionerna har fått en ny och välbehövlig skjuts den här våren. SNS bidrar med sitt forskningsprojekt Skatter i en Globaliserad värd och ESO har som vanligt bra input i aktuella frågor. Januariavtalet är naturligtvis mycket problematiskt ur ett LO-perspektiv, men innehåller trots allt en (ljus)punkt som stipulerar att en omfattande skattereform ska genomföras (om än med lite motstridiga mål, som jag skrivit om här).

Nu är det dags att sluta prata om att skatter behöver reformeras och i stället prata om hur.

Det finns flera uppslag. Till att börja är det viktigt att släppa taget om föreställningen att skattesänkningar finansierar sig själva. Oavsett vad en del skattedebattörer vill tro så finns det, mig veterligt, hittills inga exempel på att skattesänkningar faktiskt har varit positiva för de offentliga finanserna. Art Laffer hade därmed fel.

Slutsats 1: Tro inte så mycket på Lafferkurvan.

En av de största svenska skattesänkningarna genom tiderna – jobbskatteavdraget – infördes med motivet att den skulle ha positiva ekonomiska effekter. Reformen har fortfarande inte kunnat utvärderas empiriskt. Effekterna uppkommer i mikrosimuleringsmodeller. En självfinansieringsgrad som inledningsvis beräknades uppgå till 70 procent reviderades successivt ner till 20 procent. I en ny omfattande genomgång av jobbskatteavdragen i Europa från IFAU är den sammanfattande slutsatsen att sysselsättningseffekterna av jobbskatteavdrag är oklara.

Slutsats 1 igen: Tro alltså inte på Lafferkurvan.

Och slutsats 2: Överge jobbskatteavdragen som metod att öka sysselsättningen.

Så vad borde göras? Här finns mer lästips. SNS konjunkturrådsrapport 2018 ger en bra överblick över kapitalbeskattningen och dess brister. I rapporten ges en beskrivning av de ökade inkomstskillnaderna i Sverige som framför allt drivs av kapitalinkomster. Förslagen är att kapitalbeskattningen ska göras mer likformig, att fastighetsskatten ska återställas och att arvs- och gåvoskatten ska utredas . I en nyligen publicerad ESO-rapport plockas denna tråd upp och här är förslagen en progressiv fastighetsskatt och en skärpning av de mycket förmånliga reglerna för fåmansbolagen.

Slutsats 3: Reformera kapitalbeskattningen, höj fastighetsskatten och täpp till hålen för fåmansbolagen.

Det kommer säkerligen att råda delade meningar om huruvida skatterna behöver höjas framöver. LOs uppfattning är att behoven i välfärden ska finansieras med offentliga medel. Om inte staten går in kommer kommunerna att vara tvungna att höja skatterna kraftigt. Så låt oss ändå börja diskutera hur skatterna ska utformas.

Och just ja, höll på att glömma (4): Det där med RUT-avdrag som ”integrationsmotor” – det kan vi lägga till handlingarna .

Och en sak till (5): Om vi vill öka inkomstskillnaderna till förmån för män och storstadsområden – då ska vi ensidigt slopa värnskatten.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading