Mer jämlikhet på bostadsmarknaden

avatar

Bostadsmarknaden har blivit alltmer ojämlik. Dels har de stigande bostadspriserna bidragit till att ojämlikheten i förmögenheter ökat, dels blir det allt svårare för stora grupper av låg- och medelinkomsttagare att få någonstans att bo. Nästan alla kommuner har bostadsbrist idag. En kartläggning LOs jämlikhetsutredning låtit göra visar att stora delar av svenska folket har små eller obefintliga möjligheter att hyra eller köpa bostad i landets storstadskommuner, i flera fall även i andra delar av landet.

Det är bostadsbristen som är boven i dramat. Under många år har det byggts för lite i Sverige. För att göra boendet mer jämlikt är det alltså nödvändigt att börja bygga mer – men det måste vara på en prisnivå som vanligt folk klarar av. Så ser det inte ut idag. Länsstyrelsen i Stockholm rapporterar exempelvis att det för första gången på många år finns tomma lägenheter i länet, samtidigt som det råder bostadsbrist. De nybyggda lägenheterna är helt enkelt för dyra för de flesta.

LOs jämlikhetsutredning lägger fram sin slutrapport den 11 september. I den finns det flera förslag som handlar om hur vi ska få fler och billigare bostäder. Några av de viktigaste:

  • Inrätta ett statligt byggbolag. Sveriges byggkostnader är enligt Konkurrensverket bland de högsta i Europa. Det kan kopplas till en bristande konkurrens mellan byggherrarna. Några av de största bolagen har mycket hög avkastning. Ett statligt byggbolag med låga avkastningskrav skulle kunna bidra till en prispress som gynnar såväl hyresgäster som de som köper sitt boende.
  • Staten måste ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Idag sker finansieringen i hög grad på marknadens villkor, och det säger sig självt att det skapar ojämlikhet. Den statliga finansieringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier.
  • Genomför blandade upplåtelseformer, på riktigt. Boendesegregationen påverkar allt från hälsa till livschanser. Verklig integration i boendet kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villkor och bostadsrätter.
  • Ansvaret för kommuner att bygga behöver tydliggöras.  Idag tar inte alla kommuner ansvar för att bygga tillräckligt, och inte heller för att bygga bostäder som människor med lägre inkomster har råd med. Det gäller inte minst ett antal av Sveriges rikaste kommuner, som bygger mycket få hyresrätter. Staten måste få mandat att utöva sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar för bostadsplaneringen och jämlikheten i boendet.

Statistik från SCB. Kommunerna är sorterade efter medianinkomst, med de rikaste kommunerna längst till vänster. Det framgår tydligt att de inte bygger särskilt många hyresrätter (i förhållande till befolkningsstorlek).

Karl-Petter Thorwaldsson utvecklar sin syn på jämlikheten i boendet i DN idag. Svenskt näringsliv svarar med sin syn i en annan artikel. Det är kanske inte så förvånande att Svenskt näringsliv inte anser att konkurrensen i byggsektorn behöver öka, när avkastningsnivåerna i framför allt Stockholm enligt Konkurrensverket ligger runt 20 procent. Det är naturligtvis tacksamt för de företag det handlar om. Istället föreslår Svenskt näringsliv marknadshyror – det vill säga ännu högre vinster för bostadsutvecklare och hyresvärdar. Det kan minst sagt ifrågasättas hur detta skulle skapa fler överkomliga bostäder till vanligt folk.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *