Till lo.se Sök Meny
Regeringens förslag mot fusket med samordningsnummer är mest ett slag i luften

Regeringens förslag mot fusket med samordningsnummer är mest ett slag i luften

Samordningsnumren – Skatteverkets ID-nummer för icke folkbokförda utländska medborgare – är synnerligen effektiva verktyg i händerna på arbetslivskriminella och den grova ekonomiska brottsligheten. De senaste månaderna har avslöjandena duggat tätt. På de kriminella nätverkens meny står multipla falska identiteter, handel med samordningsnummer och adresser, folkbokföringsbrott, penningtvätt, svartjobb, p-botssvindlerier och bidragsbrott.

Nyligen avslöjades tre kriminella personer med att ha samlat på sig sammanlagt ett fyrtiotal identiteter, bland annat via samordningsnumren. Och i en och samma lägenhet söder om Stockholm ”bor” över 100 personer med samordningsnummer. Runt 80 av dem utländska medborgare dömda för brott i Sverige. På en ryskspråkig sajt pågår handeln med adresser öppet. På andra ryskspråkiga sajter utlovas svenska samordningsnummer – med lite tur en inträdesbiljett till välfärdssamhället – för några få tusenlappar.

Ett annat populärt sätt att tillskansa sig ett användbart samordningsnummer är att köpa en skrotbil och få ett nummer på köpet. Det kan också personer som varken har körkort eller ens befinner sig i Sverige göra.

Härom veckan presenterade finansminister Magdalena Andersson ett knippe förslag som sades kunna rå på fusket.

Ett verkligen vällovligt och från LOs sida efterlängtat initiativ.

Magdalena Andersson kallade Finansdepartementets förslag en ”omstart” för samordningsnumren. Men LO:s granskning den senaste veckan ihop med flera rättsvårdande myndigheter visar att mycket tyvärr talar för att Regeringens utspel mest blir ett slag i luften. Väl insatta bedömare hos Skatteverket, Gränspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsmiljöverket samt både fack och arbetsgivare talar efter finansministerns presskonferens dessvärre om ”mycket väsen för ingenting”.

Problemen lär i stället kvarstå och snarare fortsätta att växa. För så länge som Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte kan dela information friare och snabbt tipsa varandra om misstänkta oegentligheter så kommer inte mycket att förändras.

Vill politikerna verkligen stoppa kriminella individer och brottsupplägg måste Skatteverket som ett minimum åtminstone få rätt att börja dela information internt inom myndigheten mellan folkbokföringen och beskattningsavdelningen. Och med Migrationsverket.

Skatteverket skulle de facto också behöva ompröva samtliga de 900 000 samordningsnummer som redan finns därute. Åtminstone den nära halvmiljon nummer där ingen identitet har styrkts. Och företagen kan helt enkelt inte få lov att fortsätta att rekvirera nya samordningsnummer för sina anställda helt utan krav på säker identifiering.

Mycket har de senaste tio åren rapporterats om den slavhandelsliknande människoexploatering och lönedumpning 2008 års lag om arbetskraftsinvandring från tredje land lett till.

Mindre känt har varit att systemet med samordningsnummer bidragit till ett minst lika bedrövligt växande parallell-samhälle med arbetslivskriminalitet av liknande slag i aldrig tidigare skådad skala.

De tredjelandsmedborgare som köper samordningsnummer av arbetsgivare som de sedan också arbetar hos, utan arbetstillstånd, hamnar i samma typ av beroendeställning till arbetsgivaren som tredjelandsmedborgare på tvåårigt arbetstillstånd. Av rädsla för att åka ut ur landet om arbetsgivaren avslöjar hen tvingas de acceptera slavlöner och usla arbets- och boendevillkor.

Många brottslingar med samordningsnummer lyckas öppna ett bankkonto, som kan användas för att tvätta pengar och föra över löner till svart arbetskraft. Arbetsgivare kan skaffa samordningsnummer åt ibland obefintliga anställda och till och med lyckas få lönesubventioner från Arbetsförmedlingen för dessa. Arbetsförmedlingen har varken nu eller tidigare haft möjlighet att granska alla ärenden manuellt. Kriminella företagare med tillgång till rader av samordningsnummer via falska identiteter lurar medvetet staten på stora belopp. Uppläggen har förgreningar till hela välfärdssystemet med sjukförsäkring, barnbidrag och pensioner. Samordningsnumret berättigar inte till vård eller svensk socialförsäkring. Men okunskap på flera håll i samhällsapparaten gör att numren utnyttjas även här.

Samordningsnummer liknar svenska personnummer. De konstrueras som personnummer, men med siffran för födelsedag ökad med talet 60.

Okunskap gör att många arbetsgivare lätt bibringas uppfattningen att personen är folkbokförd i Sverige och har rätt att arbeta här, trots att tre fjärdedelar av samordningsnumren gått till personer utan arbets- och uppehållstillstånd.

Företag och till och med myndigheter tror ofta att innehavarens identitet är säkrad av Skatteverket. Medan det i nära hälften av de runt 900 000 samordningsnummer som delats ut sedan millennieskiftet i själva verket alltså är så att mottagarens identitet aldrig styrkts.

Särskilt slapp var tilldelningen av samordningsnummer 2013-2017, sedan Alliansregeringen ändrat i reglerna för att göra det lättare för utländska medborgare att söka jobb i Sverige. Skatteverket krävde då inte längre arbetstillstånd av de tredjelandsmedborgare som personligen inställde sig för att söka tillstånd. Det räckte med ett pass och ett arbetserbjudande, som motkollades per telefon. Men när arbetsgivaren och tredjelandsmedborgaren var i maskopi kring ett brottsligt upplägg avslöjades inte bluffen.

I november 2017 skärpte Skatteverket sina regler. Krav återinfördes då på giltigt arbetstillstånd för den som själv inställer sig hos Skatteverket för att ansöka om att få ett samordningsnummer.

Månaderna efter detta dök antalet beviljade samordningsnummer via denna kanal rejält. I Stockholm skulle det visa sig att fem sjättedelar av de drygt 300 som varje månad sökte samordningsnummer på ett skattekontor i huvudstaden helt saknade giltigt tillstånd att vistas i Sverige.

Men i takt med att den vägen till samordningsnummer blockerats har i stället företagens rekvirering av samordningsnummer ökat. Och det är dessa som nu säljs på ryska och andra utländska sajter.

Arbetsgivare behöver nämligen bara anmäla ett namn till Skatteverket och säga att personen är anställd, ska få lön och behöver ett nummer för att betala skatt för att ett samordningsnummer ska rassla ut ur maskineriet. Simsalabim – Sesam öppnar sig.

Då görs inga ID-kontroller alls. Inte heller några kontroller av företagets seriositet. Statens intresse av att alla som uppges arbeta i Sverige ska betala skatt går före. Det behöver inte ens finnas en riktig person bakom det nya numret.

Och detta kommer nu inte, hör och häpna, att förändras i och med de förslag som finansminister Magdalena Andersson presenterade i förra veckan. ”Den processen föreslår inte promemorian några ändringar i”, meddelar departementets sakkunniga i mail till undertecknad.

Vad Regeringen nu vill ändra är detta:

Nästa år införs ett krav på personlig inställelse för enskild som själv vill söka samordningsnummer. Men det har inget med brottsbekämpning att göra. Vad det syftar till är att personer med anknytning till Sverige (som till exempel äger en sommarstuga) själva ska kunna ansöka om samordningsnummer. Bakgrunden är att enskilda EU-medborgare har klagat hos EU-kommissionen om svårigheter i det svenska samhället med att till exempel teckna elabonnemang eller köpa gymkort utan ett id-nummer.

En annan av de förändringar som Regeringen vill se från 2021 är en ny möjlighet att avregistrera gamla samordningsnummer efter fem år. Detta om inte en myndighet eller den enskilde anmäler fortsatt behov av numret. Tidigare har samordningsnumren inte kunnat avregistreras.

Men representanter för Gränspolisen och Skatteverket är mycket skeptiska till en så lång väntetid som fem år.

”På fem år kan den som har brottsliga avsikter hinna göra mycket skada med ett samordningsnummer” konstaterar en poliskälla.

De flesta brottsbekämpande myndigheter instämmer i princip med Moderaterna om att det bästa vore en genomgång av samtliga hittills utdelade samordningsnummer, så att enbart de individer som på uppmaning av Skatteverket infinner sig personligen med giltig id-handling för att lämna fingeravtryck eller annan biometri ska ha rätt att behålla sina nummer.

Men detta skulle enligt finansministern kräva för stora myndighetsresurser.

Skatteverket, som skulle få göra jobbet, instämmer i att en indragning av alla utdelade nummer på en gång sannolikt skulle skapa kaos av ett annat slag.

Väldigt många som saknar rätt att befinna sig i Sverige skulle behöva tas i förvar och utvisas. Till det saknar Gränspolisen både inspektörer och försvarsplatser. Samhällssystemen är helt enkelt inte byggda eller dimensionerade för att hantera denna expanderande röta i samhällskroppen.

”Men vill Regeringen verkligen se en omstart i systemet så måste man nollställa det.” säger ändå en poliskälla.

”Skickas krav ut om att alla med samordningsnummer personligen måste infinna sig så kommer de utan rätt tillstånd inte att dyka upp. Och då kan deras tillstånd släckas. Då blir de helt papperslösa, och kanske finner det bäst att återvända hem. De får det mycket mer obekvämt och kan i alla fall inte begå välfärdsbrott längre.”

”Många saknar ju adress i Sverige. Redan det är orsak nog att släcka gamla nummer direkt.”

En medelväg vore att kräva personlig inställelse av alla de nära en halv miljon individer – eller påhittade individer – som inte över huvud taget styrkt sin identitet för att få ett samordningsnummer. De som då inte inställer sig med giltigt pass och arbetstillstånd och lämnar fingeravtryck ska få sina nummer stängda.

Samtliga våra nordiska grannländer ställer hårdare krav på tredjelandsmedborgare för att få komma och arbeta. I Finland utvärderas först den eventuella bristen på den finska arbetsmarknaden. Och den som vill ha ett finskt skattekort måste personligen infinna sig på myndigheten varpå identitet, arbetstillstånd och företagets seriositet kontrolleras noggrant.

En fråga flera myndighetsbedömare nu ställer sig: Varför nöjde sig finansminister Magdalena Andersson med några ganska tandlösa förslag i ett ”snabbspår” för att svara på den senaste tidens debatt?

Varför gav Regeringen inte samtidigt tilläggsdirektiv till den pågående utredning om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen som tillsattes i höstas och som ska lägga fram sina förslag senast 1 april 2021?

Utredningens uppdrag är både att hitta åtgärder som ”ökar numrens användbarhet i samhället” och sådana som kan åstadkomma ”ett säkrare system för samordningsnummer”.

Då skulle utredarna behöva tilläggsdirektiv för att hitta de åtgärder som på allvar kan minska samordningsnumrens användbarhet för den organiserade brottsligheten.

15 svar på ”Regeringens förslag mot fusket med samordningsnummer är mest ett slag i luften”

 1. Björn Johnsson skriver:

  Gör som Finland:
  Utvärdera först den eventuella bristen på arbetsmarknaden. Den som vill ha ett skattekort måste personligen infinna sig på myndigheten varpå identitet, arbetstillstånd och företagets seriositet kontrolleras noggrant.

 2. Ali Haider Attar skriver:

  Moderaternas förslag om en genomgång av samtliga hittills utdelade samordningsnummer, låter rymligt. Prova det.

 3. Göte Larsson skriver:

  Biometrisk kontroll m fingrar ! Riktigt ID.
  I annat fall fortsätter handeln med dessa helt öppet.

 4. Jan Wiklund skriver:

  Kalla alla till möte hos Skattemyndigheten inom sex månader, med inställelseplikt, annars avregistreras vederbörande. Efter avregistreri g ska man endast efter särskilda kontroller kunna tilldelas nytt samordningsnummer.

 5. Per Nordlund skriver:

  Jag vill se en omstart i systemet med samordningsnummer genom att nollställa det helt och hållet.

 6. Gunilla P skriver:

  Varför gör dom inget? Ett välkänt problem som kostar miljarder… Det är en gåta.

 7. Hans Rosen skriver:

  Fingerprints in a searchable database for the whole of Sweden!

 8. Stefan Gustafsson skriver:

  Varför inte titta på Finlands system och inte försöka ” uppfinna ” ett eget system kanske också gå högern tillmötes.

 9. Mona sylwan skriver:

  Stoppa missbruket omedelbart. Var inte så naiva. Sjuka och arbetslösa medborgare jagas, utan skuld eller missbruk av systemen. Självklart skall detta stoppas, människor skor sig utnyttjar andra och samhället

 10. Rosalind Eriksson skriver:

  Nollställ och gå igenom alla! Många brott kan klaras upp!

 11. Ann-Kristin Marinica skriver:

  1) Öppna kommunikationen mellan folkbokföring och beskattning samt Migrationsverket
  2) Omstart. Skyldighet att inom viss (kortare) tid personligen bevisa vem man är.
  3) Ändra samordningsnumren så att det klart framgår att de inte är personnummer och tidsbegränsa dessa beroende på ändamålet med möjlighet till förlängning för ”ärliga”.
  Samt sist men inte minst inse att den ekonomiska brottsligheten är global och bedrivs i industriell skala. Alla stoppregler vi inför kommer att granskas för kryphål av deras experter, inklusive svenska advokater.

 12. Börje Modigh skriver:

  alla med samordningsnummer måste styrka sin identitet annars inget nummer.

 13. Harriet Johansson skriver:

  Lyssna på LO förslag . Vi laglydiga medborgare har inga problem med att myndigheterna delar uppgifter. Snacket om intigritet skyddar brottslingar.

 14. Ari Viinikka skriver:

  Omgående börja släcka ner samordningsnummren hundratusen åt gången och på det sättet se vilka resurser från staten man måste budgetera för.
  för att få behålla numret skall man personligen ansöka om ett nytt, ha med sig ett giltigt pass och lämna fingeravtryck.

 15. Bengt Lidström skriver:

  Man borde tidsbegränsa giltighetstiden till tre år. Sedan förnyelse genom personligt besök. Så fungerade det Tyskland och Belgien innan vi blev medlemmar i EU.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading