Till lo.se Sök Meny
Skadliga och meningslösa skattesänkningar inleder 2020

Skadliga och meningslösa skattesänkningar inleder 2020

Året 2020 inleds med att värnskatten slopas. För en person som tjänar 139 000 kronor i månaden (som ett statsråd, en partiledare eller en bolagsvd) innebär det 48 254 kronor mindre i skatt per år.

Mitt hopp om att det nya decenniet ska komma med lösningar på välfärdens finansieringsbehov och vända de accelererande inkomstskillnaderna känns något grumlat. Den ekonomiska politiken styrs sedan ett år av det avtal som ingåtts mellan regeringen och samarbetspartierna, det s.k. Januariavtalet (JA) och avtalet innehåller ingen tydlig politik i den riktningen.

Skattefrågorna är dock väl representerade i JA och förslagen betas nu av ett efter ett. Under förra året bidrog överenskommelsen till att skattereduktionen för fackföreningsavgifter slopades och att taket för RUT-avdraget höjdes. Det förra är ett slag mot den svenska modellen och fackföreningsrörelsen och det senare en åtgärd som ensidigt gynnar höginkomsttagare (generellt gör personer med högre inkomster i större utsträckning rutavdrag och drar av större summor, en takhöjning träffar enbart personer med högre inkomster).

Centerpartiets och Liberalernas övertro på (skatte)incitament som näringspolitisk åtgärd (och lyckosamma förhandlingsresultat i JA) innebar också att förra året bjöd på en sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga och ett minskat kapitalkrav för att starta aktiebolag. Det är väl belagt i utvärderingar att sänkta arbetsgivaravgifter är ett ineffektivt instrument för att öka sysselsättningen generellt. Farhågorna beträffande lägre krav på aktiekapital i nystartade bolag är, förutom att det kan vara en helt meningslös åtgärd, att det kan bidra till ökad ekonomisk brottslighet. Utöver LO avstyrkte flera andra remissinstanser förslaget av det skälet, däribland Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Svenska Bankföreningen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Förra årets skattepolitik får mig att se Januariavtalet som lite av en spoiler för hur förslagen på området kommer att se ut härnäst. I år innebär det redan att värnskatten har avskaffats, vilket betyder 6,1 miljarder öronmärkta kronor till samtliga löntagare som tjänar mer än 58 000 kronor i månaden. En politik som går på tvärs mot den inriktning som socialdemokratin definierat.

Om vi ska fortsätta att tro att avtalet följs får vi inom kort fler skadliga eller meningslösa skattesänkningar. Eller vad sägs om en ny skattereduktion för boende i Norrland och nordvästra Svealand, eller ett så kallat ingångsavdrag för att göra det (ännu) mer attraktivt att anställa personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden och utöver det nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling? Meningslösa förslag i termer av att de med största sannolikhet inte får någon betydelse för sysselsättningen. Skadliga i termer av att dessa tre förslag tillsammans på sikt beräknas kosta staten 8,5 miljarder kronor årligen.

Inkomstskillnaderna kan dessutom öka lite till när taket för den vinst från försäljning av egen bostad som får skjutas upp för beskattning höjs till 3 miljoner kronor.

I Januariavtalet läser jag också att skatten ska sänkas för personer som har förmånen att få betalt via optioner och att färre ska betala statlig inkomstskatt. Inte heller de några fördelningspolitiska förslag i rätt riktning.

Men. I avtalet står att samarbetspartierna ska genomföra en omfattande skattereform under mandatperioden. LO har vid flera tillfället välkomnat detta och vi har startat en Skuggutredning tillsammans med Tiden för att understödja arbetet, där vi tittar särskilt på betydelsen av egendomsskatter och marginalskatter.

Än så länge har dock inget initiativ för ett helhetsgrepp för skatterna setts till. Jag blir lite orolig för att denna ”skattereform” bara ska visa sig vara summan av alla förändringar som nu genomförs. I så fall lägger det kraftigt krokben för ytterligare ett gemensamt mål i överenskommelsen; att långsiktigt trygga välfärden. Om inte alla utpekade skattesänkningar ska betraktas som fullständigt självfinansierade ser det inte ut att bli lätt att uppfylla detta mål i samarbete med Centern och Liberalerna.

21 svar på ”Skadliga och meningslösa skattesänkningar inleder 2020”

 1. Michael ben Larbi Palmquist skriver:

  Skatten på pension måste avvecklas snabbare .

  Rut och Rot ska inte vara tillgänglig för personer med årsinkomst över 350 000 kr och endast få användas 3 ggr /år.

  Höj momsen på varor och tjänster som inte är livsnödvändigt och som är miljöförstörande.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Bra synpunkter! LO tycker att skatten ska vara samma på alla inkomster oavsett om de kommer från arbete, pension , eller försäkringsinkomster. RUT menar vi inte är motiverat och dessutom gynnas höginkomsttagare specifikt. ROT skulle kunna vara kopplat till konjunkturen. Bra med likformig moms, absolut.

 2. John Nyberg skriver:

  Sänkt skatt för sjukpensionärer. (sjukersättning och aktivitetsersättning) Orimligt att sjuka och funktionshindrade, som i regel har väldigt små inkomster, ska betala mer i skatt än arbetande.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Bra synpunkter! LO tycker att skatten ska vara samma på alla inkomster oavsett om de kommer från arbete, pension , eller försäkringsinkomster. Jobbskatteavdraget borde ersättas med något annat.

 3. Anders Magnhagen skriver:

  Återinför förmögenhet -och arvsskatten. Ta bort den kommunala beskattningsrätten. Den slår orättvis mot små kommuner med t.ex många äldre o h få förvärvsarbetande.
  Driv frågan om beskattning av ekonomiska transaktioner på EU nivå

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Intressanta och bra inspel. Vi tar med oss dem i vår Skuggutredning om skatterna.

 4. Ulf Björk skriver:

  Fackmedlemmarna är de stora förlorarna när m och kd budget förslag 11 september 2018 slopade förra socialdemokratiska regeringens skattereduktion på fackförenings avgiften och behöll arbetsgivarnas avdragsrätt till sina medlemsorganisationer.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Ja! Det är väldigt märkligt att ett sådant förslag kan passera riksdagen, med tanke på den obalans det skapar. Och svårt att förstå att den nuvarande regeringen inte stoppade det.

 5. Elisabeth skriver:

  Förmögenhet -och arvsskatten måste införas. Rutavdrag till de som har tjänar under 400000 tusen, de över klarar finansiera detta själva.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Vi ska titta på förmögenhetsskatt, samt arvs- och gåvoskatt i vår pågående Skuggutredning. RUT-avdraget är både meningslöst och orättvist, enligt LO.

 6. Anders Hedin skriver:

  Återinför fastighetsskatten med progressivitet och evenuellt tak för de som drabbas hårdast av detta.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Bra förslag!

 7. elise andersson skriver:

  pension upp till 18000kr/mån, ska skattebefrias.
  mvh elise’

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   LO driver linjen att skatten ska vara samma oavsett om inkomsten är lön eller pension. Hur högt grundavdraget ska vara är en fråga som vi funderar över i vår Skuggutredning om skatterna.

 8. Anncristin Svensson skriver:

  Skulle vilja Arvsskatt och förmögenhetsskatt infördes igen, För medel som byter ägare ska beskattas om det sedan ska vara 15, 20 eller 30% kan diskuteras.

  Slopa jobbskatteavdraget, det är endast en skattelättnad för de med högsta löner.

  Pigavdraget/rutavdraget kanske inte slopas så sänkas till högst 20000 och endast gälla hushållsnära tjänster i hem och trädgård. Underlättar för pensionärer och funktionshindrade.

  Inför värnskatt, men höj Månadsinkomsten till 70-75 000.

  Varför tillåta att skjuta upp reavinstskatten ? Har varit fel länge!

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Bra förslag, allihop, tycker jag. Uppskjuten reavinstskatt är en möjlighet att sänka den effektiva skatten som blir större ju större reavinster man gör, så absolut att man borde se över den.

 9. Ingvar Andersson skriver:

  Ta bort skatten för dem med de lägsta inkomsterna.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Lite trixigt förslag. Det svenska systemet har snarare varit att alla betalar samma skatt och att facket håller uppe de lägsta lönerna, samt att man får en god ersättning från de offentliga försäkringarna om man av olika skäl inte kan arbeta. Men man kanske skulle kunna byta jobbskatteavdraget mot ett högt grundavdrag, lika för alla.

 10. Bjarne Ringström skriver:

  Inför värnskatten igen och öronmärk de miljarder detta ger för att sänka skatten på grundpensionen. Detta skulle hjälpa många av de pensionärer som har det sämst ställt.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Ja, eller att man använde pengarna för att höja pensionerna generellt.

 11. Börje skriver:

  Höjd fastighetskatt för dyra fastigheter.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading