Till lo.se Sök Meny
Hur hög blir arbetslösheten?

Hur hög blir arbetslösheten?

Coronapandemin orsakar ett stort fall i produktionen av varor och tjänster. Hur stort det blir kan vi nu bara försöka gissa oss till. Det betyder att det heller inte går att göra någon egentlig prognos för hur stor arbetslösheten kommer att bli. Men vi kan måla upp scenarion med olika antaganden. LO-ekonomerna publicerade den 2 april ett extra nummer av våra Ekonomiska utsikter, där vi ger vår syn på de ekonomiska effekterna av Coronapandemin och för fram krav på åtgärder.

Vi utgår från ett antagande att en fjärdedel av näringslivets produktion faller bort under en månads tid, och att det därefter sker en successiv återgång. BNP faller i detta scenario med 14 procent under andra kvartalet. Hur påverkas arbetslösheten av detta?

Det beror på vad vi antar om en rad faktorer. Antalet arbetade timmar minskar, men antagligen inte lika snabbt som produktionen. Det tar längre tid att minska personalen än att minska produktionen. Vi räknar med att arbetsinsatsen minskar med 10 procent. Hur många sysselsatta det motsvarar är inte helt enkelt att svara på. De korttidspermitterade antas ofta minska sin arbetstid med 50 procent i genomsnitt (den maximala minskningen är nu 60 procent), många med svagare koppling till arbetsmarknaden har antagligen ofta få arbetstimmar medan andra förlorar heltidssysselsättning. Vi har, i brist på bättre, översatt de förlorade arbetstimmarna till 500 000 sysselsatta, det vill säga 10 procent av det totala antalet sysselsatta.

Det ska inte tolkas som att arbetslösheten ökar med 500 000 personer. Ett stort antal förkortar sin arbetstid men är fortfarande sysselsatta, andra lämnar arbetskraften utan att söka jobb och ett antal blir arbetslösa (utan arbete och söker arbete). Särskilt på kort sikt är det svårt ge en siffra på hur stor arbetslösheten blir. På lite längre sikt, mot slutet av 2020, antar vi att arbetslösheten (såsom AKU mäter den) ligger på runt 10 procent. Att jämföra med 7 procent innan Coronakrisen slog till, en ökning med mer än 150 000 arbetslösa.

2 svar på ”Hur hög blir arbetslösheten?”

  1. Bo Jonsson skriver:

    vad som vore bra är att redovisa hur många som vi vet är i arbete, och branscher och yrken. Det talas om att stanna hemma, men somliga kan helt enkelt inte stanna hemma, med mindre dom vet att dom har någon sjukdom, och hur många är det. Görs t.ex. en utvidgad AKU?

  2. Muhamed Kaljanac skriver:

    Bra

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading