Till lo.se Sök Meny
Sluta tjata om skattesänkningar

Sluta tjata om skattesänkningar

Den här mandatperioden har skatterna sänkts vid flera tillfällen: vid höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt (2019), vid införandet av ett sjätte jobbskatteavdrag (2019) och vid slopandet av värnskatten från 1 januari 2020. Det har inneburit skattesänkningar för löntagare på sammanlagt 20 miljarder kronor.[1] Ingen av dessa skattesänkningar har varit motiverade av vare sig fördelnings- eller effektivitetsskäl. 

På knappt 20 år har skattekvoten har sänkts från 49 procent till 43 procent i Sverige. Många av skattesänkningarna har dessutom bidragit till ökade inkomstskillnader, såsom införandet av jobbskatteavdraget, förändringen av fastighetsskatten och slopandet av förmögenhetsskatten. Det svenska skattesystemet innehåller idag mer än tio olika former av skattereduktioner – däribland sjöinkomstavdrag, skattereduktion för produktion av förnybar el, rutavdrag, rotavdrag och (minst) två olika former av jobbskatteavdrag. Ingen av dem med tydliga påvisbara positiva effekter. Enbart jobbskatteavdraget innebär ett skattebortfall med 130 miljarder kronor per år.

De flesta bedömare pekar på att exempelvis statsbidragen till kommuner och regioner kommer att behöva öka med 30 miljarder kronor per år de närmaste åren för att öka personaltätheten och förbättra anställningsvillkoren. Inte minst i ljuset av de behov vi står inför efter att ha drabbats av en pandemi.

Ändå driver både C och L på för ytterligare skattesänkningar i nästa års statliga budget, de får aldrig nog. Motivet är diffusa effekter på människors vilja att arbeta.

Det finns mycket som pekar på att skatter inte har någon större påverkan på arbetsutbudet i Sverige. Sverige har EUs högsta sysselsättningsgrad: 82,1 procent 2019 (20-64 år) – för individer med eftergymnasial utbildning är sysselsättningsgraden 90 procent. Detta samtidigt som vi har förhållandevis höga marginal- och deltagandeskatter på arbete. Samma förhållande gäller även i andra nordiska länder som Norge och Danmark. Samtidigt har ett land som USA en betydligt lägre skatt men också lägre sysselsättningsgrad. I en studie av Henrik Jacobsen Kleven förklaras höga skatter och hög sysselsättningsgrad med att länder med höga skatter också har stora subventioner av arbetskraftsdeltagande genom offentlig finansiering av särskilt förskola och äldreomsorg.  

I rapporten Skatta eller gråta – Om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet visar vi idag att vare sig beslutet att arbeta eller valet av arbetade timmar påverkas av skatter i särskilt stor utsträckning. I studien går vi igenom mätproblem i de empiriska studier som gjorts och visar hur dessa leder till att forskningen ofta överskattar effekten av skatter på arbetsutbud. Sammanfattningsvis ger forskningen inget entydigt svar på hur starkt det eventuella sambandet mellan skatter och sysselsättning är i Sverige.

Det enda som är säkert är att skattesänkningar leder till minskade skatteintäkter. Tanken att skattesänkningar riktade till höginkomsttagare kommer att gynna alla beskrivs av nobelpristagaren Paul Krugman som en ”Zombie-idé” – den äter på människors hjärnor och vägrar att dö. Vi måste hitta ett motgift mot zombierna – sluta tjata om skattesänkningar!

[1] Höjningen av brytpunkten beräknas kosta 4 miljarder, slopandet av värnskatten 6 miljarder och det sjätte jobbskatteavdraget 10 miljarder kronor. 

13 svar på ”Sluta tjata om skattesänkningar”

 1. Orvokk i Nyström skriver:

  Jag har anmält medlemskap för S , efter jag såg Stefan Löfven s tal! Välfärden är främst, inga skattesänkningar,förbättra äldrevården efter uppdateringen av Corona- kaoset ! Det behövdes ett virus för att upptäcka hur dåligt ställt det är inom äldrevården! Det blev ingen bättre efter alliansens 8år heller, lik förbaskat ursäkta ordvalet, vill C ock L sänka skatterna ytterligare??!

  Jag hoppas socialdemokraterna håller vad Stefan sa i sommar talet ! lycka till!
  /orvokki

 2. Kurt Söderberg skriver:

  Mycket bra redovisning bör spridas i hela landet

 3. Ulrica Ödebygd skriver:

  Tack Åsa-Pia för att du och LO belyser det här! Väljarna måste vakna och inse stundens allvar. Vi står inför ett vägval år 2022. Om fler människor i blindo, protest eller okunskap fortsätter att rösta på den ojämlika, förödande och diskriminerande högerpolitik som C, L, M, KD (och såklart de onämnbara =SD ) står för och ger oss ett högerstyre efter valet så kommer våra trygghetssystem att fullständigt raseras! De kommer slå spiken i kistan för det Sverige vi kände – de kommer att krossa den dröm vi när om Sverige som ett demokratiskt, solidariskt och jämlikt land som många tyvärr fortfarande tror står relativt stadigt. Sverige kommer inte att kunna repa sig från ett sådant elände inom någon snar framtid. Brunhögerstyret kommer att riva upp, sälja ut, göra allt för att krossa anställningstrygghet och fackföreningsrörelsen. De kommer försvaga för de redan svaga grupperna, ställa grupp emot grupp, skylla allt på våra nysvenskar och kanske viktigast av allt- omintetgöra klimatomställningen och våra globala åtaganden som kanske kan rädda livsbetingelserna på vårt klot till framtida generationer. Notan kommer givetvis att läggas på de stora flertalet människor och endast de som redan har kommer att gynnas. Det Sverige som tidigare generationer byggt slitit , blött och dött för kommer att vara ett minne blott. Det är nog nu! Nu måste vi ha en plan att skingra kunskapsdimman hos väljarna. Din text är ett bra underlag för att göra detta!

  Rösta rött – det gör jag som Vänsterpartist!

 4. mikael frängqvisr skriver:

  mha Hasslers ”gratis lunch” kan man fördriva skattesänkarivern

 5. Bo Jonsson skriver:

  Det är nog så att dessa M,KD,SD,C och L ledare och väljare tycker att dom tjänat på detta personligen och kan köpa en ny Iphone varje år, vara uppdaterad, och dessutom kan klaga på äldrevården och sjukvården och därför vill ha privata försäkringar som gör att dom går före i kön. De vill ha segregation i boende, och privata skolor, och ett stort antal medelinkomsttagares enda dröm är just detta liv. Hur andra har det är deras eget fel. Detta är intet nytt, det var likadant för 50 år sedan, men när alla socialdemokratiska reformer genomfördes, som dom röstat emot, var det bra och dom ville ju egentligen ha dessa också. Dom litade helt enkelt på att de som Bertil Ohlin sa en gång i tiden på 1950 talet, stärk oppositionen, och Erlander svarade, rösta för att dom ska stanna i opposition.

 6. Anders Nytomt skriver:

  Hej
  Jag håller fullständigt med denna artikel, jag har under alla dessa jobbskatteavdrags år inte jobbat en timme mer pga av detta. Men ser dagligen vad dessa skattesänkningar gör med våra gemensamma resurser i välfärden. Det fattas pengar i stort sätt över allt i vår gemensamma sektor, nej nu får det vara nog.

 7. Ulf.Björk. skriver:

  Moderaterna är en stor förespråkare för sänkta skatter socialförsäkringsavgifter och försämringar av de reformsom somgynnar löntagare och de som står utanför arbetsmarknade.Pensionärena fick en pensionssyskatt som slog väldigt hårt mot landets pensionärer.
  Kommunerna och Landstingen fick mindre anslag .Högerpolitiken är inte bra för Sveriges befolkning.
  Det finns fler partier i Sverige i Sveriges riksdag som tycker att nedskärningar i välfärden och i social försäkringarna som är betalda av löntagarna ur deras löneutrymme och som är ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och när de står utanför arbetsmarknaden ska betala åtgärdspaketen.
  Deras politik går ut på på att få pengar till att betala stora skattesänkningar för de redan välbeställda och mindre pengar till kommuner och regioner.
  Vi inom svensk fackföreningsrölse måsste i tid ta strid emot Moderaterna Och Sd för att värna våra medlemmar.
  På arbetsplatserna måsste vi göra de vi kan för att våra medlemmar ska bli informerade om den löntagarfientliga politiken som kommer att föras om
  Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten.

 8. Ulf skriver:

  Det kan inte finnas en poäng i att arbetarna får behålla sina pengar då? Kunna köpa det de vill, kanske unna sig något mer än bara det minsta lilla. För om man får högre lön men inte kan spara eller köpa mer, har man inte fått höjd reallön.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Alla kan få ”behålla sina pengar”. Men då har vi inte längre några gemensamma lösningar för skola, barnomsorg, vägar eller annat – då får var och en klara sig bäst den kan. Det skulle ge ett mycket ineffektivt och ojämlikt samhälle.

 9. Ulf.Björk skriver:

  Komplettering av mitt tidigare svar.
  Det måsste ha blivit en missufattning efttersom mina synpunkter är att moderaterna vill försämra den svenska välfärden och använda pengarna till skattesänkningar för de redan välbeställda .
  För att förtydliga mitt tidigare ställningstagande är jag övertygad om att vi måsste höja skatterna på ett antal områden för att klara Svensk välfärd
  Dessutom vill jag ha en ny skattereform och en utredning av det reformerade pensionssystemet för att få ett jämlikare och rättvisare samhälle.
  Ett krav som innebär att vi måsste ta politisk strid mot högerpartierna inför valet 2022. Moderaterna är en stor förespråkare för sänkta skatter socialförsäkringsavgifter och försämringar av de reformsom somgynnar löntagare och de som står utanför arbetsmarknade.Pensionärena fick en pensionssyskatt som slog väldigt hårt mot landets pensionärer.
  Kommunerna och Landstingen fick mindre anslag .Högerpolitiken är inte bra för Sveriges befolkning.
  Det finns fler partier i Sverige i Sveriges riksdag som tycker att nedskärningar i välfärden och i social försäkringarna som är betalda av löntagarna ur deras löneutrymme och som är ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och när de står utanför arbetsmarknaden ska betala åtgärdspaketen.
  Deras politik går ut på på att få pengar till att betala stora skattesänkningar för de redan välbeställda och mindre pengar till kommuner och regioner.
  Vi inom svensk fackföreningsrölse måsste i tid ta strid emot Moderaterna Och Sd för att värna våra medlemmar.
  På arbetsplatserna måsste vi göra de vi kan för att våra medlemmar ska bli informerade om den löntagarfientliga politiken som kommer att föras om
  Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten.

  SVARA
  ULF SKRIVER:
  26 augusti, 2020 kl. 13:26
  Det kan inte finnas en poäng i att arbetarna får behålla sina pengar då? Kunna köpa det de vill, kanske unna sig något mer än bara det minsta lilla. För om man får högre lön men inte kan spara eller köpa mer, har man inte fått höjd reallön.

  SVARA
  ÅSA-PIA JÄRLIDEN BERGSTRÖM SKRIVER:
  26 augusti, 2020 kl. 17:12
  Alla kan få ”behålla sina pengar”. Men då har vi inte längre några gemensamma lösningar för skola, barnomsorg, vägar eller annat – då får var och en klara sig bäst den kan. Det skulle ge ett mycket ineffektivt och ojämlikt samhälle.

 10. Isabelle Tejbo skriver:

  Jo, nog ska vi betala till välfärden. Det gör vi bla med arbetsgivaravgiften där tyvärr en allt större del tas från sjukförsäkringen och sponsrar rut och rotbidrag till de som tjänar tillräckligt mycket. Skattesänkning däremot måste till för att vi som bilpendlar till arbetet, vi som arbetar helger och med bristfällig kollektivtrafik drabbas av oändliga skattehöjningar/ avgifter . Samtidigt som reseersättningen/avdragen stått still i ett decennium för att nu bli ännu sämre. Delar av Sverige särskilt de delar där naturtillgångarna hämtas dränerar sakta ut befolkningen med alla avgifter och skatter, de har lägst löner , högre kommunalskatt men drabbas hela tiden värst av dessa energiskatter. När ska LO börja slåss för oss? När ska sjukFÖRSÄKRINGEN och arbetslöshetsFÖRSÄKRINGEN återställas? Varför så tyst. Har ni satt er till bords med arbetsgivarna likt grisarna i Orwells djurfarmen? Vad får vi för pengarna?

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   LO slåss för en förbättrad A-kassa och en förbättrad sjukförsäkring varje dag. Läs gärna mina kollegors Blogginlägg här, eller sök på vår nya ordförandes uttalanden sen hon tillträdde. Just nu kämpar vi för att den förbättring av arbetslöshetsersättningen som vi var med och drev igenom i våras ska bli kvar.

 11. Krister Sjöberg skriver:

  Jag blir förbaskad när det blir tal om skattesänkningar, och framförallt till rika! Hur skulle det kunna vara till allas fördel, ren idioti!

  Skatterna är det som håller igång landet, inget mer att säga!
  Höj dom istället till vettiga nivåer!!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading