Till lo.se Sök Meny
Öka pressen på Mp och C om arbetskraftsinvandringen

Öka pressen på Mp och C om arbetskraftsinvandringen

Nu är det läge för Socialdemokraterna att en gång för alla sätta ned foten mot fusket med arbetskraftsinvandring. Men då räcker det inte att partisekretetaren Lena Rådström Baastad skriver debattartiklar där S försöker skylla allt fusk och missbruk på Moderaterna, som 2008 drev igenom OECD:s mest liberala arbetskraftsinvandringslag. Det räcker inte att bara peka på Moderaterna, Svenskt Näringsliv och Timbro.  

Det som krävs är att Socialdemokraterna tar fasta på den majoritet som nu de facto finns i riksdagen för uppstramade regler. Där ingår numera även Moderaterna. Det grundläggande är att S nu måste vara berett att försöka köra över regeringspartnern Mp och samarbetspartiet C, som i dagsläget är den nuvarande lagtextens enda riktiga Die Hard-försvarare.

Och, viktigt: I debatten gäller det också hålla tungan rätt i munnen. Att antyda att arbetskraftsinvandrare från tredje land tar jobb från ”våra” svenska ungdomar hjälper oss inte närmare en lösning.

En hätsk debatt om arbetskraftsinvandring har den senaste veckan rasat på DN Debatt.

Gnistan var en appell från Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad (22 oktober) mot dagens tokliberala lag om arbetskraftsinvandring, den lag som Moderaterna, Centern och den övriga Alliansen med hjälp av Miljöpartiet drev igenom 2008. Västvärldens mest generösa lag om arbetskraftsinvandring, som helt bortser ifrån om tio eller hundra arbetssökande nyanlända som redan finns i Sverige med uppehållstillstånd vill ha och skulle behöva ett ledigt städarjobb eller serveringsjobb. Om städarbetsgivaren eller restaurangchefen i stället vill ta hit en kusin från det egna hemlandet går det före. Och företaget kan på köpet kanske tjäna en hacka. Eftersom många tredjelandsmedborgare är beredda att betala tiotusentals, ibland hundratusentals kronor för en chans till ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Ofta är missbruket av arbetstillstånd dessutom bara en av flera komponenter i större välfärdsbrottsliga upplägg, där skattepengar ämnade för vår gemensamma välfärd i stället hamnar i händerna på grovt kriminella.

Varje vecka får ett 30-tal personer tillstånd att komma till Sverige just för att ta städ- och restaurangjobb med låga krav på kvalifikationer.

I över tio år har nu vilken arbetsgivare som helst kunnat ta hit vilken arbetskraft som helst från länder utanför EU. Och i praktiken kunnat betala dem och behandla dem hur som helst, eftersom många av tredjelandsmedborgarna på tillfälliga arbetstillstånd håller huvudet sänkt och stretar på med fokus på ett hägrande permanent uppehållstillstånd efter fyra år. Plus att bindande arbetserbjudande saknas och Migrationsverkets kontroll är summarisk.

Resultatet har blivit stora skaror städare, diskare, hemtjänstanställda, personliga assistenter, kockar etc etc som fått jobba maratonpass för en helt annan och mycket lägre lön än den som först anmäldes till Migrationsverket och som tillståndet baserades på. Nyligen uppmärksammade tidningen Arbetet sushikedjan Sushi Yama för att å det grövsta exploatera sina arbetskraftsinvandrare. Många vallas dessutom på löningsdagen av sina arbetsgivare till närmaste bankomat där de tvingas lämna tillbaka tusenlappar av den utbetalade lönen i cash.

Liknande upplägg förekommer inom bland annat städning, café, hotell och restaurang, brevbärar- och tidningsbudsjobb, nagelsalonger, flyttfirmor och lagerjobb, skogsbruk, jordbruk, bygg, hemtjänst och personlig assistans.

Och tvärt emot vad många tror är de dumpade lönerna inte alls bara något som gäller inom LO-yrkena.

Även många av de indiska IT-experter som kommer till Sverige via utländska bemanningsföretag arbetar för månadslöner runt 15 000 kronor. Om det vittnar både personer med mycket god inblick i relevanta näringslivskretsars interndiskussioner och berörda fackliga organisationer, som konstaterar att det är omöjligt att granska vilka löner som i slutänden betalas ut av de utländska bemanningsfirmorna.

På LO är vi givetvis väldigt glada varje gång en ledande Socialdemokrat tar Januariavtals-bladet från munnen och ryter till mot den absurda lagen.

Dock har fler än en kritiker den senaste veckan både inom LO-förbunden och inom S upprörts av en viss ton i Lena Rådström Baastads resonemang. Socialdemokraternas partisekreterare framhöll i sin debattartikel att jobben i stället borde gå till sådana som ”Adam, 19”.  Det har många läst som en antydan om att det stora problemet med dagens extremliberala arbetskraftsinvandring är att svenska ungdomar, ”våra unga” – har för svårt att få extrajobb.

Det kan möjligen låta lite som nationalist-protektionistisk hundvissla.

Alla unga behöver få in en fot på arbetsmarknaden. Men de som verkligen har riktigt svårt att ta sig in i det svenska samhällsbygget är de nyanlända och andra utrikes födda, i olika åldrar, men med det gemensamt att de har en bristfällig grundutbildning.

Anklagelser om SD-hundvisslande drabbade för övrigt i februari även en utmärkt rapport om arbetskraftsinvandring från den S-märkta Tankesmedjan Tiden.

Orsaken var främst den medvetet provocerande titeln ”Svenskarna först (nya och gamla)”.

Rapporttiteln väckte många upprörda reaktioner, som byggde långa ringlande trådar i sociala medier. Inte minst internt inom Socialdemokraterna, bland människor som tyckte att titeln spelade på högerextrema tongångar. Och som tolkade den som något slags hundvissla för att locka tillbaka S-väljare som gått till SD.

Men tanken bakom Tiden-rapportens kontroversiella titel var både enkel och klok: Den begränsade andel jobb utan krav på högskoleutbildning som i dag finns i Sverige bör gå till de arbetssökande med otillräcklig utbildningsnivå som redan finns i Sverige. Vilket i mycket stor utsträckning handlar just om de nya svenskarna, de nyanlända som nyligen fått arbetstillstånd, och tidigare anlända utrikes födda.   

De går nu miste om jobb som reas ut till människor från länder som Uzbekistan, Ukraina och Filippinerna, etc etc. Vilket försvårar för de nyanlända att få in en fot på arbetsmarknaden och kunna stå på egna ben.

När LO driver kravet på avskaffad arbetskraftsinvandring för tredjelandsmedborgare i yrken utan av Arbetsförmedlingen fastställd arbetskraftsbrist så är det just med utgångspunkten att de aktuella arbetstillfällena verkligen behövs för att underlätta integrationen i Sverige. Inte utifrån någon tanke om att alla jobb bör gå till etniska svenskar.

De nyanlända och andra med svag ställning på arbetsmarknaden behöver de här jobben. Och då till kollektivavtalsenliga löner och villkor. De behöver däremot inte borgerlighetens politiskt konstruerade ”enkla jobb” som att packa kundpåsar i snabbköpet för en lön långt under kollektivavtalens ingångslöner.  

Det här har nu – intressant nog – till och med tidigare hårdföra motståndare till LOs och Socialdemokraternas linje börjat instämma i.

Riktigt spännande blev det i söndags i SR P1 i God Morgon Världens stående programpunkt Panelen, där Göteborgspostens ledarskribent Adam Cwejman, som tidigare arbetat för den svårartat ny- och tokliberala tankesmedjan Timbro – förvånande och pikant nog – lät nästan exakt som en LO-företrädare på temat ”Det är inte rimligt att jobb som skulle kunna gå till nyanlända arbetssökande i utsatta förorter i stället går till tredjelandsmedborgare på tillfälliga arbetstillstånd”. Ganska anmärkningsvärt för någon som tidigare propagerat för fri invandring.

I Timbros tjänst för några år sedan försvarade Cwejman all arbetskraftsinvandring och nuvarande lag med näbbar och klor.

Och det förekommer fler positionsförflyttningar på den borgerliga flanken. Till och med Moderaterna – som 2008 drev igenom lagen och som länge vägrade erkänna dess negativa följder – medverkade alltså i somras till att ge den sittande utredningen tilläggsdirektiv från riksdagen. Tilläggsdirektiv som avsevärt skärpte de utredningsdirektiv som S, Mp, C och L tillkännagav i februari.

När dessa Januaripartier i årets början lanserade sina utredningsdirektiv låg tonvikten fortfarande på de så kallade ”kompetensutvisningarna” (som alltså inom parentes 2019 stod för högst ett par procent av Migrationsverkets avslag på förlängningsansökningar. Resten handlade om tydliga regelbrott. Oseriösa företag som betalade för låga löner, med mer.)

Helt i enlighet med Januariavtalets punkt 21, där huvudbudskapet var att dagens arbetskraftsinvandring ska ”värnas” och att kompetensutvisningar, det vill säga fall där högutbildade personer har fått sitt arbetstillstånd indraget på grund av att villkor som rör till exempel lön och semester inte varit uppfyllda, ibland på grund av misstag, skulle motverkas.

Utredningen fick namnet ”Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. För där fanns även direktiv för att motverka fusket. Även om de var otillräckliga.

Med det sagt är det förstås glädjande att Socialdemokraternas partisekreterare på DN Debatt nu efter den senaste veckans avslöjande i tidningen Arbetet om fusk på sushikedjan Sushi Yama låter nästan precis som LOs önskelista på lagändringar. Och att hon fastslår att utredningen är tillsatt just för att komma till rätta med fusket. Även om utredningen primärt kom till för att stoppa de så kallade kompetensutvisningarna.

Givetvis hade det varit ännu bättre om S i sina förhandlingar med Mp, C och L hade kunnat driva igenom att utredningen skulle börja i rätt ände. Nämligen med att i sitt första delbetänkande nu till årsskiftet kartlägga missbruket, i stället för att börja med att minska ”krånglet” för företag och högutbildade – som ju trots alla högljudda medierapporter är ett avsevärt mindre vanligt förekommande problem än missbruk och fusk.

Som det nu är kommer utredningens kartläggning av missbruk, människoexploatering och handel med arbetstillstånd samt eventuella åtgärder för att få bukt med alla oegentligheter först i slutbetänkandet 2021.

Och under tiden riskerar det första delbetänkandet att i värsta fall leda till minskade kontroller av löner och villkor under tidigare perioder med uppehållstillstånd i samband med att förlängningsansökan inkommer. Migrationsverket ska inte rota så mycket. Allt i syfte att minska risken för kompetensutvisningar.

En del av det som med ett LO-perspektiv saknades i utredningens ursprungliga direktiv tillfördes som sagt genom riksdagens tilläggsdirektiv i somras. Och LO uppskattar inte minst tilläggsdirektiven om att utredningen ska föreslå en ordning där ett mer bindande anställningsavtal än arbetserbjudandet ska lämnas in i anslutning till en ansökan om arbetstillstånd, och att utredaren ska överväga införandet av ett nytt brott, arbetskraftsmissbruk, med kriminalisering av vissa ageranden, bland annat om arbetsgivaren inte har levt upp till de villkor som utlovats i anställningserbjudandet/anställningsavtalet.

LO applåderar likaså tilläggsdirektivet om att utredningen ska lämna författningsförslag om skärpta straff för arbetsgivare, som företagsbot och näringsförbud.

Fortfarande säger dock inga direktiv att utredningen ska överväga återinförande av den myndighetsprövning av den eventuella arbetskraftbristen i varje yrke som styrde fram till i december 2008. Att arbetskraftsinvandringen ska vara styrd till yrken där kompetensen saknas i Sverige. Något som både Socialdemokraterna och LO vill. Och som det uppenbarligen att döma av det senaste halvårets debatt även finns starka förespråkare för inom borgerligheten.

Problemet är verkligen inte att Socialdemokraterna inte skulle ha tyckt det Lena Rådström Baastad den senaste veckan debatterat kring, för det har S. Åtminstone sedan april 2018.

Problemet är att det inte går att få igenom den politiken i samarbete med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Framför allt Miljöpartiet och Centern, som anser att alla som vill ska kunna få komma till Sverige och arbeta. Och som i denna fråga är ungefär lika flexibla som C och L är i LAS-frågan.

Därför måste nu S på allvar försöka sätta ned foten i den här frågan gentemot regeringspartnern Mp och samarbetspartierna C och L. Till exempel genom att påpeka att de nu är i minoritet i riksdagen i denna fråga.

5 svar på ”Öka pressen på Mp och C om arbetskraftsinvandringen”

 1. Mikael skriver:

  Äntligen en vetig ledarskrift, ett allvarligt arbetsmarknadsproblem som hela enblasimanget inkl facket har blundat för.
  LASen är bara ett ännu värre verktyg för att dumpa lönerna och krossa oss vanliga löntagare, luktar 30-tal och få be om ett jobb med mössa i handen. Skandal rent utsagt .
  C:s strategi luta mot ännu värre saker, fortsatta statliga anställningsstöd, sänka sk Arbetgivareavgiften mm, genom detta så kommer statens pensionskostnadsberäkning sjunka också, den höjda åldern är säkert med i spelet också, stor risk att dom äldre får stryka på foten, omskolningen är dessutom mycket bristfällig både ekonomiskt som kvaliten.
  Spetskompetensutbildning i det läget… ett skämt med många problem, bara näringslivet slipper betala …. osv. Att lära ut behoven, vem ?
  Dom som inte har kompetensen, bara erfarenheten som nu verkar vara bortblåst på äldre dagar.
  Vilka övriga blir drabbade, jag tror och hoppas inte en behöver räkna upp dom.
  PTK:s ja är ett hån, om inte värre för det nya avtalet är knappast bättre om inte sämre… Fy f…

  Urträdeslapparna kommer att rasa in om inte detta stoppas, garanterat, och blir det ev strejk, ger det någon effekt, förhoppningsvis, men många kan jobba ändå, strejkvakter behövs ju knappt pm jag har förstått det hela ang ej medlemmar och tveksamma regler av övrig personal på en arbetsplats. ” åka grädde fortsätter ”, Sen så vet vi redan var massmedian står.
  Har vi någon kraft? Eller är det bara näven ner i fickan.

  Sverige som förebild…. tveksamt, eller nä ett skämt snart.

  Arbetskraftsinvandring tar jag(vi) inte upp nu, det vet vi redan om sedan länge, men hatet växer …. och det eskalerar snart. Vi infödda blir sidosatta på många olika plan, katastrof.

  Sorgligt ….. å jävligt förbannade är vi vanliga.

  Detta är mina intryck från arbetsplatsen och även egna tankar.

 2. Keth Thapper skriver:

  Bra text.

  1. Tove Nandorf skriver:

   Tack Keth!

 3. Jan Edling skriver:

  Obegripligt att det tagit så lång tid för S-ledningen att förstå dessa frågor. Bra artikel Tove!

  1. Tove Nandorf skriver:

   Tack Jan!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading