Till lo.se Sök Meny
Stärk rätten att förhandla – Let’s Talk södra Afrika

Stärk rätten att förhandla – Let’s Talk södra Afrika

Rätten att gå med i facket och förhandla för anständiga villkor är en daglig kamp för många arbetare runt om i världen. För att bidra till den kampen anordnar LO för tredje gången Let´s Talk, denna gången i södra Afrika.

Syftet är att stärka arbetares rätt att organisera sig och förhandla fram bättre löner och villkor. Som en del i det svenska initiativet Global Deal siktar LO på att bidra till att arbetare, regeringar och arbetsgivare utvecklar former för gemensam social dialog – samarbete och förhandling.

Det överlägset bästa sättet att uppnå bättre villkor och löner för arbetare är när facket förhandlar för sina medlemmar. För att sprida kunskapen och erfarenheten om hur förhandlingar och social dialog går till i praktiken, genomför LO tillsammans med Svenska Institutet (SI) och Global Deal forumet Let´s Talk, i år för tredjegången.

Urspunglien skulle forumet ägt rum på plats i Sydafrika i april, men Coronapandemin har lett till att det skjutits upp och nu istället genomförs digitalt.

Coronapandemin rasar över hela världen, en allvarlig sjukdom där människor förlorar nära och kära. Mängder av människor förlorar dessutom sina jobb, inkomster och trygghet. Då är behovet av samarbete större än någonsin.

ILO beräknar att miljontals jobb har försvunnit och den ekonomiska skadan är närmast svår att greppa. I krisens spår är det tydligt att länder och ekonomier som har en välfungerade social dialog genom att fack och arbetsgivare, finner gemensamma lösningar och har större motståndskraft mot kriser än länder som saknar utvecklade relationer på arbetsmarknaden.

I Let’s Talk möts fackliga representanter och arbetsgivare  tillsammans med beslutsfattare och representanter för civilsamhället. I år har deltagare från bland annat Rwanda, Zimbabwe, Sydafrika, Nigeria, Etiopien och Kenya anmält sig.

Deras mål är  att tillsammans vara en del av lösningen på många av vår tids stora utmaningar, inom digitalisering, trygg arbetsmiljö, ungas arbetsliv, mångfald, inkludering och antidiskriminering.

Deltagarna formulerar sina egna utmaningar vid workshopen, som deltagarna sedan utarbetar en tidsplan för och hur de tillsammans ska gå vidare när de kommer hem.

LOs tidigare erfarenheter av Let´s Talk är mycket goda. Flera projekt som påbörjats under forumet lever vidare långt efter att deltagarna har åkt hem. Att skapa möjligheter för parterna på arbetsmarknaden att träffas och mötas tillsammans med andra organisationer har visat sig vara den knuff som ofta behövs för att bygga förtroende och tillit för att börja arbeta tillsammans.

LO anser att konceptet som används under forumet är så framgångsrikt att det bör permanentas och utvecklas till en fast utbildning inom ramen för Global Deal och ILO. LO har valt att kalla det Global Deal Academy, som ett viktigt bidrag till att stärka den sociala dialogen i alla dess olika former.

Let’s Talk är ett sätt att finna gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar. Let´s Talk kan inte lösa alla problem men om alla gör något för att bidra finns ingen gräns för vad som kan uppnås.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading