Till lo.se Sök Meny
Andra vågen Corona drar in i ekonomin

Andra vågen Corona drar in i ekonomin

Nu drabbas många länder återigen ekonomiskt av coronapandemin. Smittspridningen har tagit ordentlig fart både i omvärlden och i Sverige, vilket föranlett nya nedstängningar i många länder. Den oväntat snabba återhämtningen som påbörjades i juni får därför ett abrupt slut under fjärde kvartalet. Det verkar de flesta prognosmakarna vara ense om, och det är den bilden vi ger i LO-ekonomernas ”Ekonomiska utsikter” som publiceras idag.

Utvecklingen nu blir inte en repris på vårens händelseförlopp. Då drabbades industrin väldigt hårt, leverans- och produktionskedjor höll inte och det uppstod omedelbara stopp i produktionen. Det verkar inte ske i samma omfattning nu. Däremot drabbas olika kontaktnära verksamheter på samma sätt som i våras. Långsiktigt allvarliga effekter av att elever och studerande på olika nivåer förlorar undervisning och att det byggs upp en svårhanterad vårdskuld kommer att förvärras.

Det är naturligtvis mycket svårt att förutse när smittan når kulmen och hur snabbt ekonomin kan återhämta sig den här gången. Vi antar att vändningen sker under första kvartalet och att återhämtningen kan ta fart under andra kvartalet. När sedan vaccinationerna får större spridning och skyddar stora delar av befolkningen, kommer uppgången förstärkas.

Förloppet för BNP-utvecklingen beskrivs i diagrammet. Vi tror på en mindre markerad nedgång under fjärde kvartalet i år, men att även första kvartalet nästa år blir svagt. Olika delar av ekonomin drar åt olika håll. Hushållens konsumtion (och i viss mån bruttoinvesteringarna) minskar betydligt mer än BNP under kvartal fyra, medan offentlig konsumtion och nettoexporten ger positiva bidrag till BNP. Sammantaget innebär vår prognos att BNP minskar med 3,3 procent i år och ökar med 2,4 procent 2021.

Tack vare de omfattande stödåtgärderna som sattes in för att skydda både företag och anställda från allvarliga långsiktiga konsekvenser har arbetslösheten inte ökat så mycket som vi befarade i våras. Korttidsarbete, med till stor del bibehållen lön, har betytt mycket för att hålla nere arbetslösheten och skydda löntagarnas inkomster. Trots det så har många drabbats av arbetslöshet och antalet arbetslösa har stigit med 100 000 personer. Förutom anställda på företag som inte klarat krisen, gäller det särskilt personer med tillfälliga anställningar, timanställda och nya på arbetsmarknaden. Det har därmed blivit betydligt svårare att få ett arbete för den som redan tidigare hade svårt att få ett arbete.

Enligt vår prognos når arbetslösheten en topp på 9,2 procent i vinter och börjar sjunka först under det andra kvartalet 2021. Med denna utveckling kommer arbetslösheten att ligga på oacceptabelt hög nivå, 8,4 procent, i slutet av 2021. Det är högre än i samband med finanskrisen. Ett år efter den högsta noteringen hade då arbetslösheten sjunkit under 8 procent men bet sig sedan fast på den nivån. En längre period med hög arbetslöshet ökar risken att långtidsarbetslösheten blir kvar på höga nivåer.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading