Till lo.se Sök Meny
Det krävs en offensiv finanspolitik för att hantera arbetslöshetskrisen

Det krävs en offensiv finanspolitik för att hantera arbetslöshetskrisen

Coronakrisen har satt samhället i blixtbelysning: den underfinansierade och underbemannade äldreomsorgen, stora omsättningstapp i industrin och kontaktnära sektorer som lett till hög arbetslöshet och undersysselsättning, framför allt för personer med osäkra och otrygga anställningar. Samtidigt har tillgångspriserna fortsatt att öka som nästan inget har hänt. Efter ett kraftigt tapp i början av krisen har börsen återhämtat sig helt. Bostadspriserna vände kort nedåt men är nu högre än någonsin.

En förklaring till denna utveckling är dagens tudelade inkomster. Krisen slår inte jämlikt. De som drabbats hårdast är de som arbetar i branscher med lägre löner och sämre anställningsförhållanden i utgångsläget.

Enligt en studie framtagen i Region Stockholm fanns det under våren en nästan fördubblad risk att dö på grund av covid-19 för den som har förgymnasial utbildning jämfört med den som har eftergymnasial utbildning. Dödligheten bland yrkesverksamma är dock, som vi vet, låg. Risken för att vårdas på sjukhus är betydligt högre för personer med lägre inkomster och med yrken som inte medger hemarbete, båda har betydelse för möjligheten att anpassa sitt beteende för att undvika smitta.

Igår presenterade LO-ekonomerna Ekonomiska utsikter med vår bedömning av den ekonomiska utvecklingen i år och nästa år. Vår prognos är att den allt snabbare smittspridningen bryter den ekonomiska återhämtningen under fjärde kvartalet. Arbetslösheten når sin topp i vinter och börjar sjunka först under det andra kvartalet 2021. Trots en nedgång ligger arbetslösheten på oacceptabelt höga nivåer under hela prognosperioden – 8,4 procent i slutet av 2021.

Politiken måste nu riktas mot att stärka en kommande återhämtning i ekonomin, skydda de mest utsatta och pressa ner arbetslösheten. Budgetpropositionen för nästa år innehåller också mycket omfattande satsningar – totalt 105 miljarder kronor – så väl riktade mot välfärden i kommuner och regioner samt ökade transfereringar till hushåll. Fördelningen ligger dock väl tungt på skattesänkningar. Budgeten innefattar skattesänkningar på mer än 30 miljarder kronor nästa år. Bland annat föreslås ett nytt, tillfälligt jobbskatteavdrag som kostar staten 5 miljarder per år 2021 och 2022 och betalas ut i en svårbegriplig klumpsumma. Till det kommer en rejäl skattesänkning till alla med förvärvsinkomster. Denna kommer att fasas in under tre år för att sedan landa på hela 17 miljarder 2023.

Krisen har blottlagt en rad brister i våra välfärdssystem som behöver åtgärdas. Försäkringsskyddet behöver förstärkas permanent, särskilt arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, för att även i framtiden kunna hantera den här typen av chocker. Tydliga kvalitetsförbättringar krävs i äldreomsorgen och i vårdens beredskap. Resurstillskotten till kommuner och regioner måste vara långsiktiga och följa demografin för att kommunerna ska våga passa på att anställa nu när det finns mycket ledig arbetskraft som är beredd att växla yrkesbana.

Offentliga investeringar och offentlig konsumtion är betydligt mer effektiva än skattelättnader för att snabbt höja trycket i ekonomin. Ett alltför stort fokus på skattesänkningar med låg verkningsgrad riskerar att fördröja återhämtningen och tränga undan andra mer effektiva stimulansåtgärder.

Vi behöver redan nu börja diskutera innehållet i en fortsatt offensiv återhämtningspolitik efter 2021.

5 svar på ”Det krävs en offensiv finanspolitik för att hantera arbetslöshetskrisen”

 1. Tobias skriver:

  Du kommenterar följande: Krisen har blottlagt en rad brister i våra välfärdssystem som behöver åtgärdas. Försäkringsskyddet behöver förstärkas permanent, särskilt arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, för att även i framtiden kunna hantera den här typen av chocker.

  Inte ett enda ord om arbetsskadeförsäkringen som ju också är styvmoderligt hanterad av den samlade fackföreningsrörelsen. Denna arbetsskadeförsäkring borde få mer uppmärksamhet. Man lider minst lika mycket eller mer av ekonomisk utsatthet än vad som debatteras i medier och i synnerhet av våra förtroendevalda.

  Om inte regering och riksdag vill lyfta den utsatthet som alla med arbetsskador efter en arbetsplatsolycka varit med om, vem skall då göra detta?

 2. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  Demokrati och Politik har bytts ut mot Styre och Ekonomi. Där politikerna agerar ”Marknadens målvakter”. Med 1 vänster parti och 7 höger partier varav några är ”Ulvar i Fåra kläder”, så gynnas de som redan har bara mer o mer medans de fattiga sjuka, äldre o arbetslösa drivs mot stupet. Darwins lag har slagit Humanismen. Oförtjänta förmögenheter bara växer i allt snabbare takt och genom arv befäster ställningarna. Småföretagare som är så ”viktiga” slukas snabbt av de stora hajarna som har den verkliga makten. ”Den Ekonomiska Eliten”. Nästa byggboom bygger nog på fängelser och fattighusens återkomst. Tekniken utvecklas och Mänskligheten avvecklas.
  Bra blogg.
  Mvh J.

 3. Marianne Modig skriver:

  Hej.
  Ja välfärdssystemet behöver tryggas för att inte hela samhället och landet skall gå under mera av kriser än vad det redan har gjort.
  Jag har några bra förslag på hur ekonomin i samhället och i Sverige skulle kunna stärkas, för det skulle gå att åtgärda på det viset jag tänker på nu.
  Låt mig få presentera det, hur kan lägga fram förslag till politiker för det men via er på LO, då önskvärt att få en liten styrelsepost för det hos er för det som då skulle kunna bli till en stor och viktig och bättre förändring till en godare ekonomi i dessa tider av olika kriser på grund av Covid-19 som har lett till det.

 4. Marianne Modig skriver:

  För bästa återhämtningspolitik som jag har tankar/idéer kring av hur kunna återställa välfärds systemet och trygghets systemet av olika saker som ingår i det, och för Sveriges ekonomi och för att det skall byggas upp och ej försämras mera än vad det har gjort.
  Att ge verktyg till politiker, förslag på vad det går att göra för att återhämta ekonomin för välfärd och för det som behövs av regeringen som då slår fast om det presenterade förslaget som en lag ändring av det som då behöver göras för att återställa och förbättra i samhället, istället för att det försämras och blir indragningar och nedskärningar och större kriser, kristider av det som pågår och har orsakat kriserna vi har, som faktiskt är/beror på covid-19.

 5. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

  Tack, bra poäng.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading