Till lo.se Sök Meny
Skattesänkningar är inte att investera i Sverige

Skattesänkningar är inte att investera i Sverige

På knappt 20 år har skattekvoten sänkts från 49 procent till 43 procent i Sverige. Många av skattesänkningarna har dessutom bidragit till ökade inkomstskillnader, som införandet av jobbskatteavdraget, förändringen av fastighetsskatten, slopandet av förmögenhetsskatten och senast värnskatten. Det svenska skattesystemet innehåller nu mer än tio olika former av skattereduktioner – däribland rutavdrag, rotavdrag och (minst) två olika former av jobbskatteavdrag. Ingen av dem med tydliga påvisbara positiva effekter.

Ändå driver uppenbarligen C på för ytterligare stora permanenta skattesänkningar i nästa års statliga budget, vilket resulterar i ett budgetförslag om en förstärkt skattereduktion, presenterat av finansdepartementet idag. Det kommer att kosta staten ytterligare 7 miljarder per år. Motivet är oklart.

LO har samma dag istället presenterat ett tydligt program för att investera i Sverige. Det handlar om att återhämtningen ska bäras av investeringar i infrastruktur, energi och i arbetskraften med klimatomställningen i fokus. Krisen har dessutom det senaste året blottlagt omfattande revor i det svenska välfärdsbygget. Sverige behöver ökade, och årligen uppräknade, ekonomiska tillskott till välfärden.

Det är helt centralt att regeringen nu fortsätter att understödja återhämtningen i ekonomin. Analysen att ekonomiska stöd riktade till låg- och medelinkomsttagare har större effekt på konsumtionen ställer vi LO-ekonomer oss bakom. Men detta bör åstadkommas genom att staten träder fram – inte drar sig tillbaka. Det mest träffsäkra sättet att se till att vanligt folk får en bättre ekonomi är att se till att de kommer i arbete och att de under perioder av kris, omställning eller sjukdom har en bra arbetslöshets- och sjukförsäkring.

Regeringens budgetförslag innehöll även två andra förslag som innebär korrigeringar av orättvisor i dagens skattesystem.

Skatteskillnaden mellan personer med sjuk- och aktivitetsersättning och personer med löneinkomster är inte motiverad och beror av jobbskatteavdragets utformning. Det är bra att skillnaden tas bort. Men LO menar att hela jobbskatteavdraget ska dras tillbaka och ersättas med en skattereduktion lika för alla former av förvärvsinkomster – inklusive våra offentliga försäkringssystem – men som trappas av för höga inkomster. Personer med arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller pension ska självklart inte betala högre skatt än andra.

En skattereduktion för a-kasseavgiften är självklart mycket välkommen – detta är en utgift för inkomsternas förvärvande och bör behandlas som sådan i skattesystemet. Det är dessutom en återgång till det regelverk Sverige hade tidigare. Det rimliga vore dessutom att skattereduktionen för fackföreningsavgiften infördes i samma veva så att löntagarnas medlemskap i sin partsorganisation behandlas på samma sätt som arbetsgivarnas i skattesystemet.

Skattesänkningar leder till minskade skatteintäkter, det är 100 procent säkert. Att fortsätta på den vägen är inte att ta ansvar för Sverige. Låt oss nu göra slag i saken och se över hela skattesystemet. Här har LO mycket bra inspel på skatteförändringar som syftar till att bära finansieringen av samhället framåt – inte bidrar till att staten backar undan från det som är vårt gemensamma ansvar.

5 svar på ”Skattesänkningar är inte att investera i Sverige”

 1. Bo Jonsson skriver:

  Välskrivet inlägg, hur använder LO dessa argument i politiska sammanhang. Vilka är informationsplanerna till medlemmar och till politiker som bidrar till opinionsbildningen lokalt och på arbetsplatser?

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Tack för kommentaren. LO har tillsamman med Tiden tagit fram en rapport om skatter. Länk till rapporten här: https://tankesmedjantiden.se/rapport/skatta-oss-lyckliga-ideer-for-mer-rattvisa-skatter/ Och utifrån den rapporten har LO också antagit en skattepolicy. Länk till policyn här: https://www.lo.se/start/lo_fakta/skatter_for_det_21a_arhundradet_los_skattepolicy

 2. Arne Johansson skriver:

  Jag tycker att det är en fälla att överföra resurser till privat konsumtion och då förminska den offentliga förmågan att agera.
  När det gäller skatt på funktionsnedsatta pensionärer,ålders och sjukpensionär.
  Även arbetslösa får en besvärlig skattesituation.
  Skattetrycket på kapital verkar vara lågt och moralen bland några av de kapital starka verkar vara låg och det Skatteverket verkar inte kunna hålla kontrollen på denna grupp. Det borde finnas en större grad av jämlikhet där.
  Det offentliga borde ha större förmåga att driva projekt för en grönekonomi och rälsbunden transport borde vara mer utbyggd för att få ner koldioxid produktionen
  Och så vidare men allt detta går inte med skattesänkningar

 3. Oskar Lundin skriver:

  LO har ett fel människor arbetar hårt för att få bra liv och ålder dom vi arbetar för att landet ska må bra och när landet mår bra så kan vi hjälpa värdens människor men först jäller det oss skälva. Det är otroligt att människorna i lågskattländer har det bättre än vi . Så ser verkligen ut nu har facket skadat Sverige mycket allvarligt på 7 år. Lögner går alldrig hem. Se bara hur LO minskar pga dåligt arbete uselt arbete. Inte klarat av arbetsmiljön på 150 år kan det bli sämre nej. Ni måste se och lära av Turkiet och andra länder tex Japan dom är nog duktiga på arbetsmiljön.

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Tack för din kommentar, Oskar. Vad grundar du ditt påstående att ”lågskatteländer har det bättre än vi” på? Sverige är ett av väldens rikaste och världens mest jämlika länder. För att skapa ett starkt och jämlikt samhälle behövs en omfattande offentlig verksamhet och kollektiva lösningar som kan garantera ett samhälle för alla.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading