Till lo.se Sök Meny
M och Alliansen bäddade för arbetslivskriminaliteten

M och Alliansen bäddade för arbetslivskriminaliteten

M-märkta riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenergard och Mats Green, Moderaternas talespersoner i migrations- och arbetsmarknadspolitiska frågor, påstår i en aktuell debattartikel i Dagens Arbete att Socialdemokraterna förhindrar krafttag mot brott i arbetslivet.

Det är ett påstående så magstarkt att det behöver kommenteras i detalj. Alla som haft insyn i frågan de senaste femton åren vet att detta är ett mycket tydligt fall av ”Den som sa det, den va det”.

Moderaterna har sedan Alliansens valseger 2006 både skapat förutsättningar för arbetslivskriminaliteten och stoppat förändringar för att få bukt med problemen. Listan kan göras lång. Nedan följer några av de många försyndelser från Alliansregeringar som lett fram till dagens vilda västern på stora delar av arbetsmarknaden. Det handlar om allt från arbetskraftsinvandring till brottsligt slapp tilldelning av samordningsnummer, slopad revisionsplikt för aktiebolag och Moderat motstånd mot schyssta villkor i den offentliga upphandlingen.

Att Moderaterna inför årets val genomgått något slags omvändelse under galgen och nu försöker knipa politiska poäng genom att närma sig Socialdemokraternas linje är fullt begripligt, eftersom arbetslivskriminalitet och osund konkurrens är frågor som upprör många väljare, inte enbart inom LO-förbunden. Men då kan det vara på sin plats med en rättvisande historisk tillbakablick.

Vi inom LO gläds givetvis över Moderaternas nyväckta intresse för detta systemhotande fenomen, som både LO-förbunden och Socialdemokraterna i många år har pekat på. Vi ser också positivt på att Moderaterna de senaste månaderna åtminstone börjat backa lite ifrån den internationellt sett ultraliberala lag om arbetskraftsinvandring som Moderaterna själva i regeringsställning 2008 drev igenom med stöd ifrån C, L, KD och MP.

Ända fram till för ett år sedan vägrade Moderaterna att på minsta sätt medge att lagen de senaste 14 åren har lett till arbetskraftsexploatering, osund konkurrens och arbetslivskriminalitet. Trots att Moderaterna precis som alla andra mediekonsumenter från 2009 och framåt kunnat ta del av många hundratals hårresande historier om hur arbetskraftsinvandrare från tredje land har missbrukats som slit- och slängvaror i olika typer av kriminella upplägg fortsatte dåvarande migrationsminister Tobias Billström (M) i åratal att hävda att lagen var bra som den var.

Socialdemokraterna ställde sig redan 2018 bakom kravet på en återinförd arbetsmarknadsprövning. Detta för att säkra just att företagare inte som i dag ska kunna anställa tredjelandsmedborgare på lågkvalificerade jobb med många sökande i Sverige, utsatta fattiga tredjelandsmedborgare långt hemifrån, som de sedan kan pressa att arbeta extremt många timmar per vecka för en låg deltidslön. Dessvärre har detta hittills inte kunnat genomdrivas, då S som bekant inte på länge har haft egen majoritet i riksdagen och såväl Centern som Liberalerna och Miljöpartiet motsatt sig alla inskränkningar i arbetsgivarnas nuvarande totala rekryteringsfrihet.

Att som Moderaterna föreslå ett högre inkomstkrav strax under 30 000 kronor i månaden kan möjligen vara en väg att gå för att reservera arbetskraftsinvandringen för mer högutbildade grupper. Ett inkomstkrav är dock ett avsevärt mer trubbigt instrument än en bristyrkesbedömning utförd av Arbetsförmedlingen om målet är att gå mot mer högkvalificerad arbetskraftsinvandring, minska fusk och missbruk samtidigt som Sverige bättre tar tillvara den arbetskraft som finns i landet. Ett höjt inkomstkrav kan lätt kringgås av arbetsgivare som uppger en hög inkomst i ansökan till Migrationsverket men i realiteten sedan enligt tidigare känt mönster betalar en mycket lägre lön än utlovat.

Dagens kontroller är liksom de som föreslås i en aktuell utredning bristfälliga, och kan inte tillräckligt väl motverka den typen av upplägg. Dessutom finns det givetvis vissa yrken med löner även under Moderaternas föreslagna inkomstkrav där arbetskraftsbrist någon gång kan uppstå.  

Moderaterna påstår också att Socialdemokraterna först de senaste månaderna börjat verka för att strama upp reglerna för arbetskraftsinvandringen. Malmer Stenergard och Green hävdar vidare att detta inte hade skett om inte M, V, SD och KD hade samlat en majoritet i riksdagen för att tvinga regeringen att agera. Inget av detta stämmer. Visserligen tog dessa partier sommaren 2020 initiativ till ett utskottsinitiativ kring tilläggsdirektiv för den nu avslutade utredningen, vilket var bra. Men redan dessförinnan hade utredningen när den tillsattes i februari fått direktiv från regeringen bland annat om att kartlägga hur och i vilken utsträckning regelverket för arbetskraftsinvandring används för organiserat missbruk och vid behov lämna åtgärdsförslag, kartlägga om deltidsarbetande arbetskraftsinvandrare tvingas jobba heltid och mer än så för deltidslöner, och kartlägga handeln med arbetstillstånd. Det var så långt det gick att komma i förhandlingar med C, L och MP, lagens sista Die Hard-försvarare.

Moderaterna har även drivit på en rad andra förändringar som gynnar arbetslivskriminella. Reinfeldtregeringen halverade kravet på aktiekapital och avskaffade sedan 2010 revisionsplikten i små aktiebolag. Sju av tio aktiebolag fick friare tyglar, vilket snabbt visade sig underlätta skattefusk. Aktiebolag som företagsform har sedan dess ökat explosionsartat, ett billigt och lättstartat AB har blivit ett av de bästa verktygen i den ekonomiska brottsligheten.

Andra exempel på Moderat politik som i högsta grad direkt bidragit till arbetslivsbrott, välfärdsbrottslighet, id-fusk och människoexploatering är givetvis de felaktigt utnyttjade och okontrollerade samordningsnumren, Skatteverkets ID-nummer för icke folkbokförda utländska medborgare.

2013 slutade Skatteverket att kontrollera att arbetstagare från länder utanför EU har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd innan myndigheten utfärdade nya samordningsnummer. Falska samordningsnummer är som bekant synnerligen effektiva verktyg i händerna på arbetslivskriminella och ekonomiska brottslingar. De används bland annat för folkbokföringsbrott, penningtvätt, svartjobb, p-botssvindlerier och bidragsbrott. Särskilt slapp var tilldelningen av samordningsnummer 2013-2017, sedan Alliansregeringen ändrat i reglerna för att göra det lättare för utländska medborgare att söka jobb i Sverige. Skatteverket krävde då inte längre arbetstillstånd av de tredjelandsmedborgare som personligen inställde sig för att söka tillstånd. Det räckte med ett pass och ett arbetserbjudande, som motkollades per telefon. Men i de fall då arbetsgivaren och tredjelandsmedborgaren var i maskopi kring ett brottsligt upplägg avslöjades inte bluffen. När reglerna 2017 skärptes på nytt visade det sig att hela tre fjärdedelar av de sökande i själva verket visade sig sakna rätt att jobba i Sverige, vilket innebar att deras arbetsgivare kunde fiffla med avgifter till staten.

Ytterligare ett exempel är Moderaternas envisa motstånd mot krav på schyssta villkor och kollektivavtal hos företag inom den omfattande offentliga upphandlingen av sådant som byggen, trafik, vård och omsorg. 2016 sade Ulf Kristersson i en debattartikel tillsammans med just Maria Malmer Stenergard blankt nej till regeringens förslag att kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Sist men inte minst i sin artikel skryter Moderaterna med att M-, KD-, SD-budgeten höjer Arbetsmiljöverkets anslag för att myndigheten ska kunna genomföra fler arbetsplatsinspektioner (vilket regeringen också har gjort de senaste åren). Som av en händelse nämner inte Malmer Stenergard och Green att det var Alliansregeringen som med början redan 2007 inledde en långtgående slakt på Arbetsmiljöverkets resurser, vilket snart ledde till att Sverige hamnade på europeisk jumboplats i Europa vad gäller inspektörstäthet och kontroller av arbetsgivare.

Den som sa det. Den var det.

Med det sagt är vi glada över att Moderaterna nu till synes i just dessa frågor åtminstone börjar ta sitt förnuft till fånga.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading