Idag är det förintelsens minnesdag – vi får aldrig glömma!

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla […]

Varför samverkar LO med Socialdemokraterna?

Den facklig-politiska samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet har sina rötter från slutet av 1800-talet då fackföreningsrörelsen växte fram. Man insåg att det inte räcker med den fackliga kampen för att förändra samhället. Det behövs också politiska beslut för att åstadkomma förändringar. Så är det fortfarande. Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet bygger […]

Facken i Europa är beredda!

Social dialog, social pelare och ett mer socialt inkluderat Europa. Initiativen är många, viljan är god från EUs ledare, men situationen för många av EU medlemmarnas medborgare är fortsatt utsatt. Ekonomer och experter är eniga om att den ekonomiska krisen är över och Europa kan räkna med ökad tillväxt. I teorin stämmer det, men i […]

Populärversionen av Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

LOs rapport har blivit mycket uppmärksammad men är också omfattande. Det LO har gjort nu är att det tagits fram en kortare version som ändå tydligt tar fasta på det som det skrivs om i ursprungsversionen. Populärversionen av rapporten hittar du här: Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

LO, SACO och TCO i gemensamt brev till arbetsmarknadsministern om sociala dialogens framtid

LO, SACO och TCOs ordförande har tillsammans skrivit ett brev till arbetsmarknadsministern, Ylva Johansson. I brevet skriver ordförandena tillsammans bland annat att det är välkommet att stärka den nationella sociala och nödvändigt i många av EU:s medlemsländer, men det kan inte kompensera för en så kraftig försvagning av den sociala dialogen på EU- nivå. Det […]

Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder

Idag presenterar LO och förbunden tillsammans gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Vill du veta mer om målen kan du läsa på denna sidan. Nedan har vi sammanställt ett antal frågor och svar som vi tror kan vara intressanta för den som läst om målen och kanske har sett webbsändningen av presentationen. Varför har förbunden […]

Sammanfattning av konferensen ”Fairtrade och facket – två rörelser, ett syfte?”

LOs utredare, Susanne Lindberg Elmgren berättar om vad hon tar med sig för erfarenheter från konferensen. I det första mötet i sitt slag samlade LO och Fairtrade den 27-28 januari representanter från hela världen för att samtala om hur de anställdas rättigheter, med fokus på jordbrukssektorn i länder med utbredd fattigdom, på olika sätt kan […]

ILOs övervakningsmaskineri är i gungning efter förnyad attack från arbetsgivarna

Ombudsmannen Keth Thapper på LOs internatinella enhet är en av de som deltar vid ILOs arbetskonferens. Hon rapporterar att ILOs övervakningsmaskineri är i gungning efter förnyad attack från arbetsgivarna på årets arbetskonferens i ILO. Den sedan mer än 50 år utarbetade rättspraxis när det gäller strejkrätten som en integrerad och accepterad del av konvention 87 […]