Vi ska väl finansiera välfärden med skatter – eller?

Regeringen har under våren kommit med ett antal skatteförslag i syfte att behandla dem inför budgetpropositionen för 2018. Oppositionen har gått i taket och menar att man från regeringens sida gått för långt med skattehöjningarna. De skatteförändringar som åsyftas är en minskad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt, förändringen i 3:12 reglerna, och ett införande […]

Finanspolitiken ska bidra till ökade möjligheter

Förra veckan hölls ett mycket intressant seminarium på ABF där rapporten Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet? diskuterades. Författarna tar upp frågan om hur den ekonomiska politiken ska kunna bidra mer till att få ner arbetslösheten under 4 procent (den är i dag cirka 7 procent). De menar att om en mer expansiv ekonomisk politik tillåts […]

Dream on America

Klyftorna ökar i många länder. Det talas nu alltmer intensivt om vikten av omfördelning – exempelvis genom att beskatta de allra rikaste och att ge mer till de som för tillfället inte kan försörja sig själva. Omfördelning av inkomster är en mycket viktig dimension i jämlikhetsdiskussionen men att mota ojämlikhet handlar inte enbart om att minska […]

Nu gör vi det – investerar för jämlikhet!

För ganska precis ett år sedan publicerade vi LOs kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. Den mottogs med både ris och ros. Sedan dess har rapporten diskuterats på en rad olika seminarier, möten, studiecirklar och LOs ledning har rest land och rike runt för att sprida budskapet Dags att investera. Sverige kan bättre och ta emot synpunkter […]

Allrakäraste svenska modell

LO-ekonomernas bild av den ekonomiska utvecklingen som presenteras i dag är åt det ljusare hållet. Den svenska konjunkturen är stark. BNP ökade med cirka 4 procent i fjol och tillväxten blir fortsatt hög i år och nästa år. Den offentliga konsumtionen väntas öka förhållandevis kraftigt i år på grund av ökade kostnader för flyktinginvandringen och […]

Ny AP-fondslag – bidde det en tummetott?

I dag skriver de fyra stora AP-fonderna en gemensam artikel på DN-debatt där man varnar för att det nya förslaget till reformering av fonderna och deras styrning innebär en ökad risk för kortsiktig politiskt styrning och en inskränkning av fondernas placeringsmöjligheter. AP-fonderna är en viktig del i det svenska pensionssystemet. Gemensamt förvaltar Första, Andra, Tredje […]

Lossa på tvångströjan

Arbete åt alla är arbetarrörelsens viktigaste mål. Åtminstone vid högtidstalen och på valaffischerna. Men de senaste fem åren har 1,4 miljoner personer, eller var fjärde svensk i arbetsför ålder, varit arbetslösa någon gång.  I maj var 420 000 personer arbetslösa, enligt AKU. En central orsak till att Sverige inte har full sysselsättning är att det, trots […]

Kickstarta svensk ekonomi!

Alla vill att arbetslösheten ska minska och att politiken ska satsa på jobben. De flesta vill också att inkomstskillnaderna i samhället ska minska. Men VARFÖR händer då inget som radikalt förändrar läget med hög arbetslöshet och ökade inkomstskillnader? I dagsläget är 432 000 personer arbetslösa i Sverige – drygt 8 procent av arbetskraften står utan jobb […]

Synen på överskottsmålet borde anpassas efter investeringsbehovet

Världsekonomiskt forum pågår för närvarande i Davos. LOs ordförande annonserade inför avresan dit att han vill diskutera vikten av kraftigt ökande investeringar i Sverige och Europa. Detta är en jätteviktig fråga, eftersom den i ett större perspektiv handlar om människors framtidstro. ­Vågar vi satsa på framtiden? Även vi i lilla Sverige måste fundera på hur […]

Riksbanken misslyckas med sitt uppdrag

Inflationen är för låg. Riksbanken meddelade i går att penningpolitiken behöver bli mer expansiv och att de därmed beslutat att behålla reporäntan kvar på noll procent de närmaste två åren. Om inte det räcker överväger direktionen att behålla nollränta under ännu längre tid och samtidigt förbereder de ytterligare åtgärder som kan användas för att göra […]