Kontrast, konflikt och kompromiss

Tidigare stabila institutioner – demokrati, politiska partier, föreningssverige – men även gemensamma värden – återhållsamhet, måttfullhet, kompromiss och förståelse för meningsmotståndaren – tycks likt soltorkade sandslott falla samman framför ögonen på oss. Oförsonlighet och kompromisslöshet tycks binda samman flera av samtidens politiska händelser. Trumpismen i USA, Brexitförhandlingar, gula västarna i Frankrike – eller varför inte […]

Till försvar av demokratins praktiska utövande

Många har idag glömt att mellankrigstidens fascism och nazism var globala fenomen. Kampen för demokratins fortlevnad utspelade sig på varje kontinent. Det mörker som sänker sig över oss idag påminner om 1930-talet. Likheterna mellan Donald Trump och Mussolini är oroväckande många. Men det finns också viktiga olikheter. Men dessvärre är olikheterna inget som kan lugna […]

Vårt ”bästa jag” som politisk utopi

Det liknar tvångstankar. Två politiskt fundamentala frågor har stört mig under senare tid. Oavsett vad jag gör; promenerar, byter blöjor, dricker kaffe eller dagdrömmer i bastun så vandrar mina tankar hela tiden tillbaka individens skyldigheter mot staten och utopiernas funktion i den samtida politiken. Båda frågorna har betydelse för hur vi tänker om politik och […]

Föreställningar om staten – om Harold Laskis pluralism

Varje föreställning om staten är djupt inbäddad i samtiden. Människors tankar om staten beror på egna erfarenheter och aktuella händelser. Föreställningen om staten utgår inte sällan från att staten är suverän – att staten är överordnad alla andra gemenskaper. Tankebilden tycks vara ungefär som i monistiska religioner – du ska inga andra gudar ha bredvid […]

Gamla och nya allianser

I Carl Schmitts The Nomos of the Earth stöter jag i en bisats på en dagsaktuell fråga. I ett resonemang om sammanslutningar skriver Schmitt ungefär följande: Allianser upprättas för att bekämpa en gemensam fiende. Allianser bygger på aktuella behov och är kortlivade. Förbund och federationer byggs för långsiktig samverkan, men kräver i gengäld större grad […]

Vykort från Sydamerika – demokrati, välfärdsstat och fack under attack

Tankarna går till Simcity. En gång i tiden ett av mina favoritdataspel. Höga grå betongbyggnader. Allt verkar stöpt i samma form. Genom smogen ser jag en enorm grön brasiliansk flagga vagga majestätiskt. Utsikten från hotellrummet i Sao Paulo är disigt deprimerande. Gatans ljud tränger obehindrat genom de smutsiga enkelfönstren. Tutande bilar och folkmyller. En man […]

När det gick åt helvete

I december 1934 lämnar Karl Polanyi Österrike. Nazismen växer i styrka. Våldet sprider sig in i människors vardag. I Wien blir hans tillvaro som tidningsredaktör och politiskt intellektuell på vänsterkanten allt mer osäker. Med stor förtvivlan lämnar han fru och barn efter sig och flyr till London. Livet i Storbritannien är allt annat än dans […]

Om förbud av politiska organisationer

I augusti 1956 förbjöds kommunistpartiet att verka i Västtyskland. Under stor dramatik fattades beslutet av den konstitutionella domstolen i Karlsruhe. Kommunisterna var enligt domstolen motståndare till demokratins grunder. Genom beslutet förlorade kommunisterna sin rätt att delta i det politiska livet. Föreningsrätt, yttrandefrihet och andra demokratiska rättigheter gällde inte längre för kommunistpartiet och dess medlemmar. Den […]

Tankar om tid och högerpopulism

Tage Erlanders tid som statsminister tycks få allt mer uppmärksamhet i det idépolitiska samtalet. Journalisten Olle Svenning har nyligen skrivit en bok om sina år på statsrådsberedningen med Erlander (År med Erlander). Förra året gav historikern Dick Harrison ut en biografi över Erlander (Jag har ingen vilja till makt). Tillsammans med Erlanders egna memoarer träder […]

Nyliberalism – några rader om en förvånansvärt framgångsrik berättelse

Prydligt undanstoppad på slutningarna mot Genévesjön ligger byn Mont Pelerin. Lugnet i dalgången döljer att detta är platsen där en av vår tids viktigaste tankeströmmar formerade sig. En sammanslutning av drömmande utopister och forskare träffades här i april 1947. Nätverket som tog namnet Mont Pelerin-sällskapet mejslade med tiden ut grunderna för nyliberalismen. Få föreställningar om […]