EU behöver förändras – LO vet hur!

LO startar idag en kampanj för att informera om vårt krav på att bifoga ett socialt protokoll till EUs fördrag. Syftet är att öka medvetenheten om kravet bland LO-förbundens medlemmar. Det räcker inte att vi anställda på LO-kansliet driver denna fråga. Ska vi lyckas driva igenom våra krav måste vi vara många. Besök gärna kampanjens […]

Federley far med osanning i debatten!

Fredrick Federley går på Di Debatt till storms mot den så kallade sociala pelaren som EU-kommissionen presenterade den 26 april. I artikeln för han ett viktigt resonemang om grunderna till vår framgångsrika arbetsmarknadsmodell. Federley konstaterar bland annat att ”för den som ville ta efter den svenska modellen skulle jag förklara att man måste ge förhandlingsmakten […]

Facklig seger i Europaparlamentet!

Det ska ses som en viktig facklig seger när Europaparlamentet kräver att fackliga rättigheter ska stärkas i EUs grundlag, fördraget. Kampen mot social dumping och den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för hela EU-samarbetet. LO har ställt krav på en ändring av fördraget sedan utslaget […]

Slavar från Nordkorea på EUs gemensamma arbetsmarknad

EUs regelverk i kombination med företags jakt på billig arbetskraft har lett till en oacceptabel situation där människor utnyttjas hänsynslöst. Östereuropeiska chaufförer tvingas arbeta under omänskliga förhållanden och byggarbetsplatser runt om i Europa bemannas av utstationerade arbetstagare med löner långt under de som betalas till den inhemska arbetskraften. Detta är både välkänt och omdebatterat. Nu […]

EU måste införa ett socialt protokoll

LO ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter. Det beslutade LO-kongressen idag. Kampen mot social dumping och den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för hela EU-samarbetet. Om vi inte kan säkerställa likabehandling av arbetstagare och den […]

Europafacket kräver krafttag mot social dumping

Kampen mot den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för EU-samarbetet. Kan vi i Europa inte säkerställa likabehandling av arbetstagare och den viktiga principen om lika lön för lika arbete i enlighet med lagar och avtal på orten där arbetet utförs kommer medborgarna vända sig emot […]

Fackliga rättigheter ska stärkas i EUs fördrag

Under lördagen träffades de socialdemokratiska partiordförandena från Tyskland, Österrike och Sverige tillsammans med ordförandena för de tre fackliga centralorganisationerna LO, DGB och ÖGB. Vid mötet antog men en överenskommelse där man åtar sig att gemensamt arbeta för att så snart som möjligt stärka fackliga rättigheter i EUs grundlag, fördraget. Överenskommelsen finns att läsa i sin […]

Europeiskt samarbete för att stärka de fackliga rättigheterna

Ni som har läst min blogg och eller på annat sätt följt mitt arbete vet att jag brinner för de fackliga rättigheterna på EUs inre marknad. För likabehandling av arbetstagare, för svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. I helgen tog LO tillsammans med Socialdemokraterna ett steg framåt för att åstadkomma just detta. På ett facklig-politiskt toppmöte […]

Svenska kollektivavtal måste gälla för alla som arbetar i Sverige

På söndag är det val till Europaparlamentet. Då är det också exakt fyra månader sedan jag inledde min krysskampanj, med stöd av fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport. Jag har på heltid, sex dagar i veckan, rest runt i hela landet, från Norrbotten till Skåne och besökt arbetsplatser. Jag har haft fantastiska möten […]

Liten facklig framgång inför semestern

Idag fattade EUs finansministrar slutgiltigt beslut om de så kallade landsspecifika rekommendationerna. De är en del av den europeiska planeringsterminen för ökad överstatlig styrning av EU-ländernas ekonomier. Euroländer som inte följer råden riskerar att dömas till böter. När EU-kommissionen presenterade förslaget till rekommendationer den 30 maj innehöll de för Sveriges del uppmaningar till en översyn […]