Försvar för svenska modellen får inte eka tomt

Det finns ett brett politiskt stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är bra. Men detta måste åtföljas av ett målmedvetet politiskt arbete för att säkerställa en av modellens bärande pelare; en hög och jämn nivå på arbetskraftens kunskaper och färdigheter. Annars riskerar försvaret för den svenska modellen att eka tomt. Svensk arbetsmarknad präglas av högt ställda […]

Bara parterna kan hindra utnyttjande av arbetslösa

Idag presenterade Arbetsförmedlingen en viktig kartläggning. För första gången har myndigheten gjort en ansats att granska arbetsgivarnas användning av de lönesubventioner som används för att korta vägen till jobb för arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Finns det risk att dessa stöd överutnyttjas? Risk att arbetslösa utnyttjas av oseriösa arbetsgivare som bara är ute efter […]

Bygg nya Arbetsförmedlingen klokt

Personliga möten spelar roll. Att jag som arbetslös faktiskt träffar min arbetsförmedlare ökar mina chanser till jobb. Det visar forskning. De danska forskarna Jonas Maibom Pedersen, Michael Rosholm och Michael Svarer har visat på en påfallande effekt av tidiga och frekventa möten mellan den som blivit arbetslös och dennes arbetsförmedlare; en skillnad i sysselsättning på omkring […]

Fas 3 går i graven – värt att fira

På fredag presenteras Sveriges nya arbetsmarknadsminister. Hen som får uppdraget får kavla upp ärmarna riktigt ordentligt, för det är ett digert arbete som krävs för att sätta svensk arbetsmarknadspolitik på rätt kurs. Inte minst när det gäller Arbetsförmedlingen och insatserna till arbetslösa, den aktiva arbetsmarknadspolitiken, finns väldigt mycket att göra. Ur förhandlingarna mellan S och Mp kom idag ett mycket glädjande […]

Nu krävs ny riktning för Arbetsförmedlingen

En administratör av arbetslöshet eller ett effektivt nav för matchning och omställning på arbetsmarknaden? Vad vill vi ha Arbetsförmedlingen till? För LOs del är det självklart det sistnämnda som ska eftersträvas. Det kräver en helt ny riktning för Arbetsförmedlingen. I dagarna publicerade SVT den webbsända dokumentären Vägen till fas 3. Det är en betraktelse som […]

Fas 3 kvar om M får bestämma

Huruvida Fas 3 blir kvar i framtiden avgörs i valet. Det blev tydligt när moderatledaren Fredrik Reinfeldt frågades ut i P1-morgon. På frågan om han och moderaterna är beredda att skrota programmet, såsom de rödgröna partierna är överens om att göra, ville han inte ge något svar. Fas 3 tillhör de politiska projekt som högerregeringen […]

Dubbelmissen – hur unga går miste om jobb

Hur kan ungas vägar till jobb stärkas? Den frågan lyfter LO idag under politikerveckan i Almedalen. Förhoppningen är att bidra till ett konstruktivt samtal om träffsäkra och kloka lösningar – inom skolan, på arbetsmarknaden och längs vägen däremellan. Ungas arbetslöshet engagerar, och det är förstås väldigt bra. Alltför många ungdomar tvingas börja sitt vuxenliv i arbetslöshet, och alltför många […]

Ny generaldirektör – samma usla insatser till arbetslösa

Äntligen har regeringen presenterat Arbetsförmedlingens nya generaldirektör. På torsdagsförmiddagen (27 februari) meddelades att Mikael Sjöberg tar klivet från GD-posten på Arbetsmiljöverket till Arbetsförmedlingen. Att Mikael Sjöbergs nya uppdrag innebär en rejäl utmaning har knappast någon missat. Arbetsförmedlingen har under lång tid fått ta emot omfattande kritik för sitt arbete med att matcha arbetssökande mot lediga jobb. I […]

Rekordmånga i Fas 3 speglar en havererad arbetsmarknadspolitik

När arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) intervjuades i Ekots lördagsintervju handlade samtalet förvånansvärt lite om den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Om Fas 3 sades inte ett enda ord. Ändå är det stabilt växande programmet det mest flagranta symptomet på en havererad arbetsmarknadspolitik. I mars har det gått fem år sedan de första personerna skrevs in i jobb- och […]

Genomför en kunskapssatsning inom arbetsmarknadspolitiken

Vi ser idag en mycket omfångsrik arbetsmarknadspolitik. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är rekordhögt. Mätt som andel av arbetskraften är programdeltagandet i nivå med 1990-talets krisår. Men trots att närapå varannan arbetslös tar del av någon arbetsmarknadspolitisk insats är det bara en av fyra arbetslösa som får del av vad som kan ses som aktiva […]