Hur åstadkommer vi jämlikhet?

När allt fler oroade röster runt om i världen höjs för att åtgärda de växande inkomstklyftorna, är det vanligt att något som liknar den svenska samhällsmodellen lyfts fram som ett föredöme. Det är egentligen inte märkligt, med tanke på att Sverige var världens förmodligen mest jämlika land på 1980-talet (det är vi dock inte längre). […]

Mer jämlikhet på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden har blivit alltmer ojämlik. Dels har de stigande bostadspriserna bidragit till att ojämlikheten i förmögenheter ökat, dels blir det allt svårare för stora grupper av låg- och medelinkomsttagare att få någonstans att bo. Nästan alla kommuner har bostadsbrist idag. En kartläggning LOs jämlikhetsutredning låtit göra visar att stora delar av svenska folket har små […]

Högerpopulismen frodas i klyftan mellan en byråkratisk elit och människor i allmänhet

Idag presenteras boken ”Högerpopulismen och jämlikheten – en essä” av Anders Nilsson och Örjan Nyström på ett seminarium arrangerat av Arena och LO. Boken är en underlagsrapport till LOs jämlikhetsutredning. Ett centralt tema för jämlikhetsutredningen är att beskriva konsekvenserna av de senaste decenniernas växande inkomstskillnader. Den framväxande högerpopulismen är en sådan konsekvens. Anders Nilsson och […]