Dags lämna startblocken och rusa mot 2028

Högst 10 procent av arbetarna ska vara tidsbegränsat anställda och heltid ska vara norm för alla arbetare. Det är vad LO och LO-förbunden enats om som långsiktiga mål att nå år 2028. Men ska det behöva ta 12 år att nå detta, kanske någon undrar. Det borde fixas betydligt snabbare nu när alla LO-förbund är […]

15 års lönekamp och lönegapet har fördubblats

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har slagit rekord ännu ett år. Det börjar bli lite tjatigt att proklamera detta år efter år men vad göra när LOs Lönerapport 2016 återigen visar ett rekordstort lönegap. Rapporten visar att medellönen nu är 25 300 kronor för arbetare och 37 300 kronor för tjänstemän, det vill säga 12 000 kronor, eller […]

Klasskampen har tagit semester

Klasskampen tycks för närvarande tagit semester. Kanske har den åkt på charterresa eller husvagnscamping, vem vet. Vad vi däremot vet är att klasskillnaden mellan arbetare och tjänstemän för närvarande ökar i rasande takt. Åtminstone om den mäts i lön, semestervanor eller facklig anslutning. Medellönen för tjänstemän är nu drygt 12 000 kronor, eller 47 procent, […]

Största lönegapet nånsin

Löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän är nu större än nånsin. Enligt LO:s Lönerapport 2015 är medellönen för arbetare 24.900 kronor i månaden och för tjänsteman 36.600 kronor år 2014. Medellönen är alltså 11.700 kronor, eller 47 procent, högre för tjänstemän. Vi måste backa bakåt i tiden till 1930-talet för att se lika stora lönegap. Arbetsgivare […]

Dags att skrota deltidsnormen

Arbetstider är nog det anställningsvillkor som tydligast visar skillnaden efter både klass och kön. Och inte helt oväntat är det arbetarkvinnor som avviker från övriga då drygt hälften, 53 procent, av alla kvinnliga arbetare jobbar deltid jämfört med 17 procent för manliga arbetare och 11 procent för manliga tjänstemän. För kvinnliga tjänstemän är andelen deltidsanställda […]

52 procent tidsbegränsat anställda ungdomar – helt ok enligt lag och avtal

Den senaste statistiken visar att drygt 15 procent av alla anställda är tidsbegränsat anställda. Bland arbetare är andelen högre, 20 procent. Bland arbetarkvinnor är den ännu högre, 25 procent. Och bland 16–24-åringar är den jättehög, 52 procent. Detta är historiskt höga nivåer och de har ökat stadigt de senaste fem åren (se Anställningsformer år 2014). […]

Lönegapet har minskat med en (1) procentenhet på 83 år

Depression, krugerkrasch och världskrig gjorde livet tufft i Sverige på 1930-talet och den genomsnittliga månadslönen för en  arbetare var endast 235 kronor. För en tjänsteman var månadslönen 342 kronor, 46 procent högre än för arbetaren, och klasskillnaden var tydlig (se LO:s Lönerapport år 2014). En krona var dock mer värd på 1930-talet än idag och […]

Man ska ha husvagn – men bara om man är tjänsteman

Klassamhället lever kvar i såväl arbetsliv som fritid. I arbetslivet blir löneskillnaden allt större och  medellönen är nu drygt 10.000 kronor högre för tjänstemän än för arbetare. Denna löneskillnad påverkar i sin tur vår fritid vilket framgår av LO-rapporten Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän. Där framgår att nästan var tredje arbetare, 30 procent, har varken gjort en semesterresa […]

Byta kön ger 3 500 kronor, byta yrke ger 10 200 kronor mer

Kommunal har i sommar prisats för sin annonskampanj ”Så höjer du din lön med 3 500 kronor” där det slås fast att det enklaste sättet att få högre lön är att vara man. Könsbyte tycks alltså vara ett bra sätt för kvinnor att få mer i  lön. Men varför nöja sig med 3 500 kronor […]

Ungdomsarbetslösheten nu 26,6 procent – eller är den bara 5,8 procent?

Enligt senaste SCB-statistiken är 26,6 procent av Sveriges ungdomar arbetslösa. I antal motsvarar det 163.000 ungdomar i åldern 15-24 år (AKU kv1 2013). Mer än var 4e ungdom är alltså arbetslös. Katastrof! Kan det verkligen vara sant? Nej, det är det givetvis inte. Det räcker med att granska SCBs tabeller lite mer noga så framgår att […]