Agenda för likvärdighet

Strax innan jul drog utbildningssverige en lättnadens suck. Den senaste Pisa-undersökningen presenterades och resultatkurvorna vände uppåt. Och visst är det en god nyhet. Men smolket i glädjebägaren är att det inte gäller alla. Likvärdigheten fortsätter att försämras. I klartext betyder det att föräldrarnas utbildningsbakgrund får större och större betydelse för hur det går för barnen […]

Bekväm utväg ur betygsdebaclet för Björklund

Spiken i kistan för betyg i årskurs 4 skrev jag för två veckor sen. För den som inte orkar läsa det blogginlägget kommer här en snabbgenomgång. Forskning ger inget stöd för tidigare betyg, tvärtom för det med sig negativa effekter, och i princip alla tunga remissinstanser, från högskolor till lärarfack till elevorganisationerna till skolmyndigheter, har […]

Sju myter om bra skolresultat

Skolan är något som intresserar många och något alla har en åsikt om. Gott så, men efter att Sveriges skolpolitik i 8 år haft Jan Björklunds mage som främsta källa är behovet av att sortera mellan myter och fakta större än någonsin. Andreas Schleicher arbetar på OECD och är ansvarig för deras PISA-undersökning. Genom körningar […]

Spiken i kistan för betyg från årskurs 4

Jag trodde, på riktigt, att jag inte skulle behöva skriva det här blogginlägget. Frågan om betyg från årskurs fyra borde försvunnit från dagordningen samtidigt som den borgerliga regeringen flyttade ut från Rosenbad. Jag trodde att till exempel Moderaterna skulle vara lättade över att slippa driva ännu en evidenslös luftpastej signerad Björklund genom kammaren. Dessvärre hade […]

Nedgången för yrkesprogrammen fortsätter

Förra veckan kom ny statistik från Skolverket och det var i sanning dyster läsning. Andelen elever som börjar årskurs 1 på ett yrkesprogram minskar med ytterligare 1,2 procentenheter. Sedan 2008 har andelen elever som börjar en gymnasial yrkesutbildning minskat från nästan 37 procent till drygt 27 procent. Det är oerhört anmärkningsvärt och kommer få stora […]

Skolan sviker de med sämst resultat

För ett tio tal år sedan hade Sverige en unikt sammanhållen skola. Skillnaden mellan barn från rika och välutbildade hem och deras kamrater från mindre välbärgade hem var i ett internationellt perspektiv liten. Detta håller på att förändras i skrämmande snabb takt. Idag släpper forskarna Dany Kessel och Elisabet Olme  sin rapport ”Skolan sviker”, skriven […]

En av tre får jobb efter yrkesprogram

Bara en av tre som gått ut ett yrkesprogram på gymnasiet är ett år senare etablerade på arbetsmarknaden. Det är alldeles för lite! Idag släpper LO en rapport om ungdomars etablering på arbetsmarknaden efter avklarat yrkesprogram. Det är stora skillnader i landet och vi har därför tagit fram länsspecifika rapporter så du kan studera etableringen […]

Skolan dras isär  – ny statistik från Skolverket

Idag kom resultaten från de elever som gick ut årskurs nio i våras. Vid första anblick verkar det lovande – det genomsnittliga meritvärdet ökar. Nu vänder det äntligen! Men man behöver inte borra så djupt i siffrorna innan glädjen grumlas. För samtidigt som det genomsnittliga resultatet gått upp är det färre som når behörighet till […]

Vem är amatören, Björklund?

Att kunskapsresultaten störtdyker och att det är de elever som har det svårast i skolan som har tappat mest vet vi. De sjunkande skolresultaten har varit en stor fråga länge men sen PISA-undersökningen presenterades i november förra året har utbildningspolitiken seglat upp som en av de absolut viktigare frågorna. Sverige hade den sämsta resultatutvecklingen i […]

Dåligt omdöme att driva ordningsomdöme

Idag kunde Rapport berätta att Folkpartiet lyckats övertyga de andra borgerliga partierna om vikten av ordningsbetyg. Det är i sanning inte vad svensk skola behöver just nu! Folkpartiet har drivit ordningsbetyg sedan 2006 men de övriga Allianspartierna har sagt blankt nej. Så vi var nog flera som satte kaffet i halsen över att förhandlingarna på […]