Massakern på himmelska fridens torg – trettio år.

Juni 1989. Varma och bråda dagar för min del. Jag skulle ta studenten och snart börja sommarjobba. Hemma hade mina föräldrar två kinesiska studenter inneboende under en tid. De hade varit i Uppsala några månader för att studera freds- och konfliktskunskap. Vi hade tillsammans noga följt rapporteringen från Peking under våren. De hade glatt sig […]

Arbetare i alla länder – förenen eder … gör din röst hörd!

”Arbetare i alla länder – förenen eder ”! Det är en gammal, men fortfarande aktuell slogan. Det blev tydligt på Europafackets kongress i Wien. Kongressen är en kraftsamling för fackligt aktiva från 38 europeiska länder och har en rad internationella gäster. Richard Trumka, ordförande för amerikanska facket AFL-CIO, höll ett eldigt tal om hur viktigt […]

Kommer Donald Trump sätta Hillary Clinton i fängelse nu?

Ska han sätta Hillary Clinton i fängelse nu? Ja, det kommer sannolikt att hända, säger den unga kvinnliga Trump-supporten på en valvaka i Stockholm. ”Ja, eller så får Hillary starta en realityshow”. Jag häpnar och större delen av publiken är stumma av förvåning! Som tur är får hon inte medhåll från de andra högerdebattörerna på […]

Höststormar och handelspolitik!

Hösten har hittills varit ganska varm. Men på det handelspolitiska området har höststormen redan börjat. Kommer TTIP överleva hösten? Och vad händer med det färdig-förhandlade avtalet mellan EU och Kanada (CETA) Dessa frågor ställer sig flera nu. Kommande dagar väntas demonstrationer mot både TTIP och CETA äga rum framför allt både i Tyskland, Belgien, men […]

TTIP och investerarskyddet – svensk facklig framgång

För två veckor sedan stod LO värd för en internationell dialogkonferens om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, det så kallade TTIP. Vid dialogen fanns representanter för både EU-kommissionen och USA samt ett stort antal deltagare från fackliga organisationer och intresseorganisationer, däribland Greenpeace och Jordens Vänner. Dialogen webbsändes och var öppen för journalister, förutom […]

LO i världens centrum för frihandel för en dag

Idag inleds en unik konferens i LO-huset i Stockholm. LO står tillsammans med Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen värdar för en ”TTIP dialog” – en konferens om det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. De flesta använder den engelska beteckningen TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership. I dialogkonferensen deltar representanter […]

TTIPs ”problembarn” närmare en lösning?

Igår presenterade EU-kommissionär Cecilia Malmström förslag till att lösa den infekterade konflikten om hur investeringstvister i handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA (TTIP) ska avgöras. Det så kallade ”Investor to State Dispute Settlement” (ISDS) har varit ett rött skynke för många, inklusive fackföreningsrörelsen. Systemet har karakteriserats av bristande insyn, intressekonflikter och risk för att […]

Staten och kapitalet sitter i samma båt

”Staten och kapitalet sitter i samma båt… ” – en känd strof ur en Ebba Grön- låt (dock skriven av Blå Tåget) . Det gäller också idag. Det är faktiskt så att staten och kapitalet sitter i samma båt även när det gäller en sådan fråga som mänskliga rättigheter. När FNs deklaration för mänskliga rättigheter […]

Rädda TTIP – förändra investerarskyddet! 10 frågor och svar om TTIP

Idag inleds Socialdemokraternas partikongress i Västerås. Det är många viktiga frågor som berör LOs medlemmar som kommer att diskuteras. En av dem är frågan om hur Socialdemokraternas ska ställas sig till förhandlingarna om ett avtal om handel och investeringar mellan EU och USA, det s.k. TTIP. (Transatlantic Trade and Investment Partnership). LOs arbete med TTIP […]

”Ja, men …” till TTIP. Inte ”Ja. Amen.”

Förhandlingarna om ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal (TTIP) pågår för fullt. I dagarna möts förhandlarna från EU och USA i New York för en ny runda. TTIP-debatten växer, så också i Sverige. Det är bra. En seriös debatt med många röster, baserad på fakta, behövs. I dag torsdag anordnar riksdagen en offentlig utfrågning om TTIP […]