Arbetsmarknadens funktionssätt avgör stimulanspolitikens effekter

Den långvarigt höga arbetslösheten är vår tids största samhällsproblem och någon tydlig förbättring är inte i sikte. En relativt samstämmig prognoskår – inklusive LO-ekonomerna – målar den framtida arbetsmarknaden i mörka färger. Med rådande politiska ambitioner för jobbpolitiken kommer inte arbetslösheten att minska under de kommande åren. Det är hög tid för rejäla satsningar. Därför […]