Arbetslösheten inom EU är ett gigantiskt fiasko för de nyliberala idéer som dominerat i Europa sedan 1980-talet!

avatar

Idag började Europafackets styrelsemöte och arbetslösheten och eurokrisen står högst på dagordningen. I en första rapport från styrelsemötet skriver LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, följande på sin facebooksida: Europafackets generalsekreterare Bernadette Segol, inleder årets första styrelsemöte. Hon berättar att arbetslösheten i EU nu nått skrämmande 12% och att ingen ljusning rapporteras när det gäller arbetslösheten de […]

Svensk jämställdhet bra i internationell jämförelse

avatar

Verklig jämställdhet kräver aktiv tanke och handling, i stort och i smått. Framsteg måste vinnas gång på gång. Hur verkligheten ser ut måste granskas med jämställdhetsfokus, vad frågan än gäller. Så jobbar LO med all sin policy och alla sina beslut och rapporter. Jämställdhetsanalyser är en självklar, och betydelsefull del, i LOs policyarbete. Likabehandling av […]

EESK tog ställning för ett humanistiskt perspektiv på EUs inre marknad

avatar

När EESK hade sitt senaste plenarmöte i slutet av februari var det effekter av krisen och vägar ut ur den som dominerade debatten. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso var gäst och höll ett anförande. Han sade bland annat att vi ska skapa en social marknadsekonomi när globala konkurrensvillkor ändras. Vi ska bekräfta våra värderingar, öka […]

Barns rätt i EU

avatar

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, behandlade på det senaste plenarmötet bland annat ett förslag från kommissionen om ”En EU-agenda för barns rättigheter”. Att främja och skydda barns rättigheter hör till de målsättningar som fått ökad tyngd i och med Lissabonfördraget. Alla medlemsstater i EU har ratificerat FNs barnkonvention. Kommissionen skriver i sitt förslag […]

EESK och ILOs konvention nummer 94 om offentlig upphandling

avatar

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, är ett rådgivande EU-organ som inrättades 1957. Kommittén avger yttranden om förslag till EU-lagstiftning till Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ i frågor som den anser vara värdefulla att behandla. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att fungera som en länk mellan […]