Är sjukförsäkringsfrågan en höger-vänsterfråga som borde aktiveras?

avatar

LO har länge drivit på för att förbättra försäkringsskyddet för dem av oss som har oturen att bli för sjuka för att kunna arbeta. Sjukförsäkringsfrågan är i grunden en bred löntagarfråga, som handlar om tryggheten inte bara för arbetare utan också för tjänstemän och akademiker. Att ha ett väl utbyggt och fungerande allmänt inkomstskydd vid […]

Låt oss våga prata om facket! Gästblogg av Jack Lemoine

avatar

I min roll som skolorganisatör för LO-distriktet i Västsverige jobbar jag tillsammans med flera andra fackligt aktiva skolinformatörer stenhårt med att träffa så många elever på gymnasiet som möjligt. Vi kan intyga att elevernas kunskap om arbetslivets villkor och regler är för dålig. Vad ska jag få för lön? Måste jag jobba övertid? Har jag […]

Nu får det banne mig vara nog, Svenskt Näringsliv!

avatar

I skrivande stund samlas arbetsgivarrepresentanter, arbetsmiljöexperter och fackliga företrädare på en arbetsmiljökonferens i Wien om vikten av det preventiva arbetsmiljöarbetet för att undvika arbetsolyckor och sjukdomar till följd av arbetet. Samtidigt, i svensk press, attackeras regionala skyddsombudsverksamheten återigen av Svenskt Näringsliv. Denna gång genom en debattartikel i SVD där Svenskt Näringsliv anser att det är […]

Offentliga överskott och nedrustad arbetsmarknadspolitik trots svagare konjunktur och arbetsmarknad

avatar

En vanlig uppfattning är att den svenska högkonjunkturen kulminerade under senare delen av 2018. Den bilden bekräftas nu när ordinarie beräkningar av nationalräkenskaperna presenterats. Förvisso reviderades tillväxten mellan första och andra kvartalet upp från minus till plus 0,1 procent, men utvecklingen första kvartalet reviderades samtidigt ned med 0,4 procentenheter, se diagrammet nedan. Tillväxttakten kvartal till […]

Vem ska anställa de sjuka?

avatar

Just nu sitter två statliga utredningar och grubblar över frågan om rimligheten i att ställa krav på snabb omställning till annat arbete (”normalt förekommande arbete”) efter ett halvt års sjukskrivning.(1) Men redan idag vet vi att många sjukskrivna far illa av dagens snäva och stelbenta omställningskrav i den så kallade rehabiliteringskedjan, vilket ju också är […]

Det är dags för borgerligheten att släppa på prestigen och rannsaka sin skolpolitik

avatar

På dagen om två veckor kommer 2019 års bokmässa slå upp portarna och under några dagar kommer Svenska mässans golv fyllas av litterära högdjur, bokmalar, kulturpersonligheter, handelsresanden i åsikter och sannolikt en och en annan politiker. En politiker som tidigare besökt Bokmässan är Beatrice Ask. Hon gjorde det 1992 i egenskap som skolminister och hennes […]

Styrkan i ”vi tillsammans”

avatar

Att känna trygghet och gemenskap i en grupp är något som aldrig ska underskattas. Framförallt inte när det pratas om arbetsvillkor, arbetsmiljö, välfärd osv. Dock en välfärd som nedmonteras genom vinstdrivande företag som ser mer till pengapåsens tyngd i form av vinster än till den kvalité de förväntas leverera i form av god vård och […]

Den dolda döden på jobbet

avatar

Att det dör en person i veckan i olyckor på arbetsplatsen är naturligtvis förjävligt. Det måste gå att stoppa. Att mer än 5000 blir sjuka och dör i förtid på grund av sitt arbete är också förjävligt och måste gå att stoppa. Det här är den tydliga döden och den har vi trots allt hyfsad […]

Mer jämlikhet på bostadsmarknaden

avatar

Bostadsmarknaden har blivit alltmer ojämlik. Dels har de stigande bostadspriserna bidragit till att ojämlikheten i förmögenheter ökat, dels blir det allt svårare för stora grupper av låg- och medelinkomsttagare att få någonstans att bo. Nästan alla kommuner har bostadsbrist idag. En kartläggning LOs jämlikhetsutredning låtit göra visar att stora delar av svenska folket har små […]