Etikettarkiv: Anders Borg

Borgs siffertrixande borde uppmärksammas mer!

avatar

I förra veckan skrev jag en bloggtext som ledde till ovanligt många reaktioner. Bloggen omvandlades också så småningom till en debattartikel i Dagens Arena. Där lyfte jag fram att alliansens jobbskatteavdrag till stor del finansieras av en annan ”mera dold skatt”, d.v.s. den allmänna löneavgiften. I praktiken är det löntagarna själva, som via allt för […]

Borgs reptrick – löntagarna betalar själva sina skattesänkningar

avatar

Våra socialförsäkringar har blivit alliansregeringens och finansminister Anders Borgs mjölkkossa. Mycket medevetet har Borg styrt om det ”raka rör”, som ska finnas mellan intäkter och utgifter i socialförsäkringssystemen, och låter pengarna istället för att gå till socialförsäkringarna flyta in i den egna statsbudgeten. Genom att systematiskt plocka ut allt för höga sociala avgifter kan Borg finansiera alliansens jobbskatteavdrag. […]

”Rehabiliteringskedjan” – ett misslyckat politiskt experiment

avatar

En av våra främsta framtidsutmaningar är den växande motsättningen mellan befolkningens faktiska arbetsförmåga och arbetsgivarnas efterfrågan. Den ekvationen går allt sämre ihop. Följden blir att en växande grupp ställs utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Regeringens lösning på problemet har hittills varit att försämra villkoren i trygghetsförsäkringarna och medvetet öka skillnaden mellan dem som kämpar för att […]

Hur vet vi när regeringen uppfyller överskottsmålet?

avatar

På sistone har det varit en intensiv debatt om överskottsmålets vara eller inte vara. Många debattörer – inte minst LO-ekonomerna – (samt även professorerna Lars Calmfors och Assar Lindbeck) menar att det är dags att se över överskottsmålet. Regeringen håller dock inte med och Socialdemokraterna påpekar att regeringen inte ens uppfyller målet i dag. En […]

Vaddå socialdemokratisk välfärdsmodell?

avatar

När vi talar om välfärdsmodell i detta land verkar det alltså ibland som att de senaste fem årens alliansstyre inte satt några som helst avtryck på välfärdspolitiken. Inget kan dock vara felaktigare. Detta är också en insikt som nu stegvis också börjar sjunka in hos allt fler forskare och samhällsdebattörer.