Etikettarkiv: Arbetsrätt

Fortsatt fritt fram för lönepress med skattepengar

avatar

Idag har riksdagen röstat nej till regeringens förslag om nya bestämmelser i lagen om offentlig upphandling gällande arbetsrättsliga villkor vid fullgörande av kontrakt. Som väntat var det allianspartierna och SD som motsatte sig förslaget. Förslaget innebär en skyldighet för upphandlande myndigheter att, om det är behövligt, ställa krav på att angivna arbetsrättsliga villkor ska vara […]

ILO-systemet fungerar; skarpa rekommendationer idag till Qatar

avatar

Idag avslutas ILOs arbetskonferens i Genève. Företrädare för arbetstagare, arbetsgivare och regeringar från länder i hela världen har i två veckor diskuterat frågor om villkor i arbetslivet, och tillämpning av gällande konventioner. Alla slutsatser antas genom konsensus, det vill säga gemensamt mellan grupperna. Den kommitté som jag har deltagit i; tillämpningskommitten (Committee on Application of […]

Regeringar svarar på vad de gör för att leva upp till internationella konventioner

avatar

Nu har vi i tillämpningskommittén, Committee on Application of Standards, som arbetar under ILOs pågående arbetskonferens, börjat årets granskning av länder som bryter mot ILO-konventioner. Regeringarna från de berörda länderna får förklara vad de gör för att komma till rätta med de problem som respektive land har. Företrädare för arbetstagare, arbetsgivare och andra länders regeringar framför sina […]

Internationell arbetsrätt i verkligheten

avatar

Hur lever världens länder upp till ILOs konventioner i praktiken? Det är vad en kommitté granskar just nu, under ILOs arbetskonferens som pågår i Genève. Jag deltar som LOs representant i ”Committee on Application of Standards”, eller tillämpningskommittén, som vi kan säga på svenska. Vi granskar konkreta fall, där länder bryter mot gällande konventioner. Det […]

Manifest om respekt för de grundläggande sociala rättigheterna

avatar

Idag deltog jag vid en presentation av ett initiativ bland europeiska jurister inom arbets- och socialrätt. De har tagit fram ett manifest, där de uppmanar EU att respektera och främja de grundläggande sociala rättigheterna, i synnerhet vid genomförande av krisrelaterade åtgärder. De har gjort detta mot bakgrund av att arbetsrätt och social dialog utsätts för […]