Etikettarkiv: Ekonomisk styrning

EESKs yttrande om ”Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen”

avatar

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog i december ett yttrande om kommissionens meddelande ”Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen”. Kommittén består av representanter för arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och det övriga civila samhällets organisationer, det som vi i Sverige skulle kunna kalla för folkrörelser. Därför inriktar kommittén sitt yttrande på det gemensamma ansvar som framför […]

EESKs novemberplenum om krisbekämpning och samordning av sociala trygghetssystem

avatar

I förra veckan hade EESK sitt plenarmöte för november månad. En fråga som ledde till intensiv debatt gällde kommissionens meddelande om ”Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning”. Kommissionens meddelande utgår från sysselsättningsriktlinjerna. Det handlar om förbättrad övervakning av sysselsättnings- och socialpolitiken, särskild sådan som kan påverka den makroekonomiska stabiliteten och den ekonomiska […]

EESK tog ställning för ett humanistiskt perspektiv på EUs inre marknad

avatar

När EESK hade sitt senaste plenarmöte i slutet av februari var det effekter av krisen och vägar ut ur den som dominerade debatten. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso var gäst och höll ett anförande. Han sade bland annat att vi ska skapa en social marknadsekonomi när globala konkurrensvillkor ändras. Vi ska bekräfta våra värderingar, öka […]

LO-ekonomerna förutspår kraftig tillväxt men liten minskning av arbetslösheten.

avatar

Idag presenterade LO-ekonomerna sin prognos för 2011 och de spår att den svenska tillväxten dämpas när rekyleffekten efter krisen ebbar ut och penningpolitiken stramas åt. BNP växer med 4,3 procent 2011 och med 3 procent 2012. Sysselsättningen förväntas öka med cirka 200 000 personer åren 2010– 2012. Tillsammans med ett relativt starkt arbetsutbud innebär det […]

EU skall hålla sig utanför den nationella lönebildningen!

avatar

När EU-nämnden sammanträder imorgon så lär EUs förslag om ekonomisk styrning vara en av frågorna som diskuteras. LO, TCO och SACOs ordförande har i alla fall tillsammans skrivit ett brev till nämnden som för det första tar upp frågan om att kommissionen skall få möjlighet att uppdra åt medlemsstaterna att korrigera lönenivåerna. Alltså att EU […]