Etikettarkiv: Ekonomisk styrning

EESKs yttrande om ”Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen”

avatar

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog i december ett yttrande om kommissionens meddelande ”Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen”. Kommittén består av representanter för arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och det övriga civila samhällets organisationer, det som vi i Sverige skulle kunna kalla för folkrörelser. Därför inriktar kommittén sitt yttrande på det gemensamma ansvar som framför […]

EESKs novemberplenum om krisbekämpning och samordning av sociala trygghetssystem

avatar

I förra veckan hade EESK sitt plenarmöte för november månad. En fråga som ledde till intensiv debatt gällde kommissionens meddelande om ”Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning”. Kommissionens meddelande utgår från sysselsättningsriktlinjerna. Det handlar om förbättrad övervakning av sysselsättnings- och socialpolitiken, särskild sådan som kan påverka den makroekonomiska stabiliteten och den ekonomiska […]

EESK tog ställning för ett humanistiskt perspektiv på EUs inre marknad

avatar

När EESK hade sitt senaste plenarmöte i slutet av februari var det effekter av krisen och vägar ut ur den som dominerade debatten. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso var gäst och höll ett anförande. Han sade bland annat att vi ska skapa en social marknadsekonomi när globala konkurrensvillkor ändras. Vi ska bekräfta våra värderingar, öka […]