Etikettarkiv: ILO:s konventioner

ILO granskar Storbritanniens låga sjukersättning

avatar

Fredag kväll behandlade ILOs tillämpningskommitté fallet med Storbritanniens bristande tillämpning av ILOs konvention 102 om minimistandard för social trygghet. Jag talade på uppdrag av facken i de nordiska länderna. Syftet med konventionen är att garantera åtminstone en viss inkomstnivå i specificerade fall då en person inte kan arbeta, däribland vid sjukdom. De lägsta acceptabla ersättningsnivåerna […]

Regeringar svarar på vad de gör för att leva upp till internationella konventioner

avatar

Nu har vi i tillämpningskommittén, Committee on Application of Standards, som arbetar under ILOs pågående arbetskonferens, börjat årets granskning av länder som bryter mot ILO-konventioner. Regeringarna från de berörda länderna får förklara vad de gör för att komma till rätta med de problem som respektive land har. Företrädare för arbetstagare, arbetsgivare och andra länders regeringar framför sina […]

Du gör helt rätt i att komma till Sverige för att diskutera frihandel, Obama!

avatar

USAs president Barack Obama kommer som bekant till Sverige i dagarna. En punkt på dagordningen är frihandel och de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA. Det är ett väl valt tillfälle för Obama att diskutera frihandel, eftersom Sverige har en lång tradition av frihandel. Sverige har länge haft en öppen […]

Rädd personal med dåliga villkor hos Ryan Air

avatar

Ryan Air är ett flygbolag som under hela sin existens varit tydlig med sin princip: Ett förbud för de anställda att organisera sig fackligt. Det vill säga, om du väljer att organisera dig fackligt riskerar du att bli av med ditt arbete. Det snällaste man kan säja om bolaget är att de åtminstone inte hymlar […]