Etikettarkiv: Lön

Fortsatt fritt fram för lönepress med skattepengar

avatar

Idag har riksdagen röstat nej till regeringens förslag om nya bestämmelser i lagen om offentlig upphandling gällande arbetsrättsliga villkor vid fullgörande av kontrakt. Som väntat var det allianspartierna och SD som motsatte sig förslaget. Förslaget innebär en skyldighet för upphandlande myndigheter att, om det är behövligt, ställa krav på att angivna arbetsrättsliga villkor ska vara […]

Obefintlig politisk vilja att åtgärda bristerna i arbetstillståndssystemet

avatar

Igår presenterade Migrationsminister Tobias Billström och Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Maria Ferm åtgärder för att komma till rätta med bristerna i arbetstillståndssystemet. Mer om förslagen här presskonferens, pressmeddelande och förslaget i helhet. Trots att bristerna i regelverket blev uppenbara tämligen omgående efter det att det trädde i kraft 15 december 2008 har Regeringen inte vidtagit någon […]

Det är inte möjligt att skänka bort medlemmarnas lön!

avatar

Under dagen har det rapporterats i bland annat DN och i Smålandsposten om att fackklubbarna vid Lessebo Bruk uppmanat sina medlemmar att skänka en dagslön till arbetsgivaren. Den som inte vill gå med på fackets påbud måste själv skicka in en skriftlig reservation. Så här får det emellertid inte gå till vilket också meddelas på […]