Etikettarkiv: Reinfeldt

Nu krävs ny riktning för Arbetsförmedlingen

avatar

En administratör av arbetslöshet eller ett effektivt nav för matchning och omställning på arbetsmarknaden? Vad vill vi ha Arbetsförmedlingen till? För LOs del är det självklart det sistnämnda som ska eftersträvas. Det kräver en helt ny riktning för Arbetsförmedlingen. I dagarna publicerade SVT den webbsända dokumentären Vägen till fas 3. Det är en betraktelse som […]

Den stora utmaningen som inte diskuteras i valdebatten

avatar

Det tycks finnas en tro att de enklare jobben har minskat så mycket att de inte längre räcker till för dem med kort utbildning. Statsminister Reinfeldt gav uttryck för detta i fjol när han under World Economic Form menade att ”vi har för få låglönejobb i Sverige för att bekämpa arbetslösheten”. Men det är en […]

Vad sade han egentligen? Reinfeldt om arbetslöshetsförsäkringen

avatar

Jag vill återvända till partiledardebatten om arbetslöshetsförsäkringen som sändes söndag 4 maj 2014 (cirka 54:25 in i första timmen): Vad var det egentligen statsminister Fredrik Reinfeldt sade? På frågan om moderaterna vill höja taket i a-kassan svarar han: Nej, av det enkla skälet att vi ser ju att när a-kassan blir mer generös så drar […]

Alliansens anekdotiska bevisföring i sjukförsäkringsfrågan brister…

avatar

När det gäller försvaret av den s.k. rehabiliteringskedjan, som infördes sommaren 2008, har allianspartiernas argumentation skiftat en hel del över tiden. När seriösa forskare har slagit hål på argumentationen och de uttalade skälen bakom ”sjukförsäkringsreformen” har regeringen ändå fortsatt att hålla fast vid politiken, istället har man bytt ut retoriken. Man kan säga att man hoppat […]

Alliansens välfärdspolitiska haveri blir allt tydligare

avatar

Resultaten från de attitydundersökningar som nyligen presenterats av SOM-insitutet, och som bland annat studerar svenska folkets inställning till välfärdspolitiken, borde oroa statsminister Reinfeldt. Nyligen blev det tydligt att svenska folkets motstånd mot privata vinstuttag ur välfärdssektorn är kompakt. Motståndet mot privat vinstutdelning finns dessutom bland väljare hos samtliga riksdagspartier, även hos moderaterna är en majoritet motståndare mot vinstuttag. Det enda parti där […]

Regeringen fortsätter sitt staplande av otydliga undantag i sjukförsäkringen

avatar

Istället för att stanna upp, tänka efter och göra en ordentlig översyn fortsätter nu regeringen att lappa och laga i ett regelverk som de flesta av oss inser är fullt av irreparabla revor. Ska regeringen lyckas återskapa förtroendet för sjukförsäkringen räcker det knappast med dessa småjusteringar och ökade resurser till markandsföring.

Bokstavsvänstern och nyliberaler, i och utanför regeringen, tänker väldigt lika…

avatar

När jag började intressera mig för politik, i slutet av 70- och början av 80-talet, var det fortfarande populärt att vara vänsterradikal. I skolan och ute på stan stötte man ofta på tidningsförsäljande eller flygbladsutdelande unga människor som tillhörde någon vänsterorganisation. Dessa var de riktigt ”hippa” och populära tjejerna och killarna. På en och samma gång […]

SAP:s krisarbete kräver in(s)ikter om viktiga paradoxer!

avatar

”Svallfors visar att det finns en bred uppslutning kring en allmänt formulerad välfärdsmodell. Rautio pekar på att denna modell samtidigt urholkats på senare år.” Så skriver Peeter Jaan Kask i dagens NSD, där han på ett intressant sätt för samman mitt perspektiv med Stefan Svallfors ; d.v.s. två olika perspektiv som inte utesluter utan snarare kompletterar varandra. […]