Etikettarkiv: Tid

Livspusslet på riktigt – tid, makt och pengar

avatar

Livspusslet. Det känns igen. Bristen på tid, en hård press i arbetet och höga förväntningar på vad vi ska hinna därutöver. Barnen, en aktiv fritid, en hälsosam livsstil. Det höga tempot och känslan av att inte kunna bestämma sammanfaller med signalen att alla möjligheter i världen finns och är möjliga, bara du är villig att […]

Skillnaden mellan högsta och lägsta faktiska månadslön är 20 000 kr per månad

avatar

De ekonomiska villkoren skiljer sig åt både klass- och könsmässigt. Vårt fokus i Sveriges Jämställdhetsbarometer 2014 – Tid, makt och pengar – är främst hur arbetets villkor sett till (betalt) heltids- och deltidsarbete resulterar i mycket skilda ekonomiska villkor för kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken. En skillnad som förstärks av att kvinnors yrken […]