Etikettarkiv: Ulf Kristersson

Moderaternas politik försvårar för Sverige att hålla ihop

avatar

Häromdagen rapporterade tidningen Arbetet om att Moderaterna i sin budgetmotion skär ner på Arbetsmiljöverkets anslag för 2019 med 25 miljoner kronor jämfört med övergångsregeringen. Att vanligt folk far illa på jobbet är uppenbarligen inget som berör Moderaterna. Men partiet har större planer än så. För att ha råd med ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig […]

Man kan inte piska människor till friskhet

avatar

Den senaste tiden har en hel del både intressant och bekymmersam statistik rörande sjukförsäkringen publicerats. Då tänker jag inte enbart på de uppgifter från Försäkringskassan som kom igår, som visar att i juli i år var det ca 1500 fler sjukskrivna än när regeringen sommaren 2008 sjösatte sin stora sjukförsäkringsreform, kallad för ”rehabiliteringskedjan”. Vad denna reform […]

Idag tar politikerna troligen ett litet men viktigt steg i rätt riktning

avatar

Idag fattar förhoppningsvis riksdagens socialförsäkringsutskott beslut om att bromsa upp införandet av Försäkringskassans s.k. arbetsförmågeverktyg. Den kritik som bland andra LO levererat har tydligen tagit skruv och oppositionen med Tomas Eneroth i spetsen har varit framgångsrik i sin påtryckning. Nu tvekar också socialförsäkringsministern Ulf Kristersson och vill uppenbarligen stanna upp processen för att utvärdera verktyget innan han […]

Varför är det så tyst om ”utanförskapet”?

avatar

Igår berättade Arbetsförmedlingen (AF) att allt fler av de arbetslösa som är inskrivna vid AF tillhör grupper som står längst från arbetsmarknaden. Det påverkar utflödet till arbete, visar AF:s analys. Arbetslösheten är fortfarande hög och det påverkar inte minst dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara personer med långa perioder […]

”Rehabiliteringskedjan” – ett misslyckat politiskt experiment

avatar

En av våra främsta framtidsutmaningar är den växande motsättningen mellan befolkningens faktiska arbetsförmåga och arbetsgivarnas efterfrågan. Den ekvationen går allt sämre ihop. Följden blir att en växande grupp ställs utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Regeringens lösning på problemet har hittills varit att försämra villkoren i trygghetsförsäkringarna och medvetet öka skillnaden mellan dem som kämpar för att […]

Läs en av de absolut viktigaste nyhetsartiklar jag medverkat i!

avatar

Idag vittnar Therese i dagens ETC om vad som hände när hon kastades ut ur sjukförsäkringen. Det är tunga ord att ta in. Inte minst för att vi ju vet att i morgon kan det vara du eller jag som står där, utan stöd när vi som bäst behöver det. Therese återvände från mörkret och […]

…men…vem är det som kör egentligen?

avatar

Jag kommer direkt från socialförsäkringsutskottets utfrågning i riksdagens andrakammarsal. I morse publicerade Dagens Arena en debattartikel av mig och Claes Jansson från LO-TCO Rättsskydd AB, där vi försöker ringa in de problem vi ser med det verktyg för att pröva arbetsförmåga som Försäkringskassan har tagit fram. Det var också detta verktyg som stod i fokus […]

Sjukförsäkringsfrågan rör oss alla!

avatar

När det gäller de stora systemförändringarna som alliansen gjort i våra trygghetsförsäkringar är resultaten precis lika entydiga som förödande. Stödet för de viktigaste trygghetsförsäkringarna har, enligt SOM-institutet och andra som studerat frågan, rasat dramatiskt. Rörande sjukförsäkringen, som generellt sett bedömdes som något positivt 2008, har det skett en drastisk attitydförändring. En övervägande majoritet är i dag […]

Rättshaveri på Försäkringskassan?

avatar

Vid ett flertal tillfällen har Försäkringskassan (FK) fått kritik för brister när det gäller rättssäkerheten i sjukfösäkringen. Detta verkar vara ett djupt liggande problem som FK inte riktigt klarar av att hantera. När man arbetar med att lösa ett problem dyker snabbt ett annat upp… Idag i UNT får Försäkringskassan hård kritik från Justitieombudsmannen (JO). Det […]

Om vikten av att vara försäkrad i befintligt skick

avatar

”Man kan i den allmänna försäkringen sägas vara försäkrad ´i befintligt skick´, dvs. att bedömningen görs av den person man är och inte i förhållande till en ´normal´ person eller i än mindre grad till en särskilt socialt eller kompetensmässigt gynnad person. Att någon hänsyn tas till vem man faktiskt är och var i livet […]