Till lo.se Sök Meny
Svensk jämställdhet bra i internationell jämförelse

Svensk jämställdhet bra i internationell jämförelse

Verklig jämställdhet kräver aktiv tanke och handling, i stort och i smått. Framsteg måste vinnas gång på gång. Hur verkligheten ser ut måste granskas med jämställdhetsfokus, vad frågan än gäller. Så jobbar LO med all sin policy och alla sina beslut och rapporter. Jämställdhetsanalyser är en självklar, och betydelsefull del, i LOs policyarbete. Likabehandling av såväl män som kvinnor är en del av LOs grundsyn.

Jag representerar LO i Europafackets kvinnokommitté. Idag fick vi del av kommissionens nya rapport om framstegen under 2011 vad gäller jämställdhet, som en del i tillämpningen av EUs stadga om de grundläggande rättigheterna.

Rapporten analyserar den senaste utvecklingen vad gäller skillnader mellan män och kvinnor i EU-länderna på arbetsmarknaden, i ekonomin och i samhället generellt. Fortfarande är löneskillnaderna mellan könen stora, även om procentsatsen har krympt med några decimaler det senaste året. Kvinnor är i lägre grad än män aktiva på arbetsmarknaden, även andelarna varierar mellan olika länder. Sverige har högst andel kvinnor som deltar i arbetskraften, och det kan vi vara stolta över.
Som en jämförelse nämns i rapporten också att FNs ”Gender Inequaility Index”, som visar på förluster i mänsklig utveckling på grund av ojämlikhet mellan kvinnor och män, pekar ut att Sverige hör till de tio mest jämställda länderna i världen.

Vårt svenska jämställdhetsarbete ger resultat. Som sagt har vi mycket kvar att uppnå, inte minst jämställda löner, men internationella utblickar visar på att metodiskt arbete för jämställdhet ger resultat.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading