Till lo.se Sök Meny

Ekonomisk politik

Den ekonomiska politikens övergripande mål bör vara tre: full sysselsättning vid hög sysselsättningsgrad, hög tillväxt och jämn inkomstfördelning. Låg och stabil inflation är en förutsättning för att dessa mål ska kunna nås. Både tilltron till välfärdsstaten och möjligheten att motverka konjunktursvängningar med finanspolitik kräver uthålliga offentliga finanser. Resursutnyttjandet måste vara ekologiskt hållbart.

Bloggare i ämnet

Ekonomisk politik

"Vad finns staten till för om inte för sina medborgare? Eller är förmögenhetsuppbyggnad målet? Om vi ska lösa framtidens problem måste politiken slå in på en väg som tydligare minskar inkomstskillnaderna och garanterar en bibehållen välfärd i hela landet. "

Till toppen av sidan

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.