Till lo.se Sök Meny
Rekordmånga hyresrätter

Rekordmånga hyresrätter

Under tisdagen kom glädjande ny statistik från SCB över bostadsbyggandet i Sverige. Under 2020 påbörjades ca 55 000 nybyggda bostäder. Därtill adderades ytterligare nästan 3000 bostäder genom ombyggnation. Sammantaget var detta ett par tusen fler bostäder än Boverket prognosticerat så sent som i julas.

Även siffrorna för början av 2021 var mycket starka. Under första kvartalet 2021 påbörjades 16 000 nya bostäder vilket ligger nära toppnoteringen för kvartalet 2017 och pekar mot en byggtakt på över 60 000 påbörjade bostäder 2021. Detta är jämförbart med rekordåren 2016 och 2017 och glädjande siffror både för bostadsförsörjningen och för en Coronatyngd ekonomi som behöver allt efterfrågetryck man kan skrapa ihop om arbetslösheten ska kunna tryckas tillbaka.

Särskilt glädjande är den höga byggtakten för hyresrätter. Lägger man ihop statistiken för färdigställda bostäder med utfall och prognoser för påbörjade bostäder ser man att den kraftiga uppgången i nya hyresrätter bara kommer att fortsätta uppåt de närmaste åren.

Källa: SCB, egen prognos baserat på Boverkets tidigare bedömningar och den nya SCB-datan

Utökade investeringsstöd till hyresrätter, fallande finansieringskostnader, stabila och förutsägbara hyresintäkter och ett allmänt lågt utbud till följd av många år av lågt byggande har gjort att allt fler bostadsutvecklare ser hyresrätten som ett attraktivt alternativ. Stigande priser på ägt boende gör samtidigt att allt större grupper får svårt att träda in på ägarmarknaden och att hyresrätten då blir det enda långsiktiga alternativet. Handelsbanken nämner till exempel detta som ett av skälen till att bostadsbyggandet framöver kan förväntas ha sin tyngdpunkt i byggandet av hyresrätter.

Byggtakten väcker frågor om behovet av marknadshyror

I nästa vecka kommer utredningen om marknadshyra i nyproduktion presentera sitt förslag till ny hyreslagstiftning. Utredningen var ett krav från Centerpartiet och en del av januariavtalet. Förespråkarna har menat att detta skulle kunna leda till ett ökat utbud av hyresrätter. Den senaste statistiken bekräftar dock bilden av att även dagens system ger goda möjligheter att bygga hyresrätter. Höjda hyror skulle troligtvis kunna korta kötiderna, eftersom exempelvis stora delar av LO-kollektivet skulle få allt svårare att efterfråga de bostäder som bjuds ut (en genomgång av vissa LO-hushålls betalningsförmåga i relation till prisläget på hyresmarknaden finns i den här rapporten). Men mycket få bedömare i sektorn tror att reformerad hyressättning skulle leda till någon större ökning i bostadsproduktionen.

Hur många hyresrätter som byggs begränsas idag framförallt inte av hyresnivån, utan av vakansrisken – det vill säga risken att lägenheterna ska stå tomma exempelvis för att det saknas folk som har tillräckligt höga inkomster för att klara hyran.

Vill man att det ska byggas ytterligare fler hyresrätter krävs framförallt jämnare ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, större krav på kommunerna att planera och bjuda ut mycket mark för hyresrätter, en mer produktiv byggsektor med större möjligheter till skalfördelar och inlärning (bland annat via seriellt byggande och en stabil byggtakt) och bättre villkor för de allmännyttiga bostadsbolagen. Mer om detta kan man läsa i LOs rapport Bättre bostadsförsörjning.

4 svar på ”Rekordmånga hyresrätter”

 1. Bo Jonsson skriver:

  Det vore väl bra om dessa siffror kunde bringa sans och måtta till diskussionen om marknadshyror. Publicera detta på flera websidor och FB sidor. Har lagt upp det på Vänner som gillar LO. Vad skulle hyreshöjningar leda till för ökad produktion om inte resurser, byggjobbare, material och framför allt kommunal planering inte kan möta efterfrågan ett par år tidigare än den registreras på marknaden.

 2. Tobias skriver:

  Oavsett vad som framkommer om hyrorna och fri hyressättning så finns det otroligt många som inte kan betala en hyra på 8000 kronor eller mer.
  Så ur tänker man här med marknadshyror?
  Många kommuner bygger bostadsrätter i ett enda syfta och det är att driva ut låginkomsttagarna från den orten.
  Man har ju hört att vissa kommuner sätter upp krav på byggföretagen att endast bygga bostadsrätter, annars får dom ej bygga bostäder.

  Men dagens hyror är på tok för höga rent generellt.

 3. Sven Samuelsson skriver:

  Bra att det byggs så många hyresrätter! om det nu är sant!

 4. Tommy Pettersson skriver:

  Om vanliga löntagare inte har råd att efterfråga de lägenheter, som byggs idag ens, så måste man fråga Annie och centerpartiet om vilket syfte de har med införandet av marknadshyror?

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading