Vem försöker Svensk Försäkring lura?

avatar

Den amerikanska tv-serien Breaking Bad handlar om hur den laglydige kemiläraren Walter White blir kriminell och börjar producera och sälja drogen metamfetamin. Skälet till det är lika märkligt för en svensk som begripligt för en amerikan – han får lungcancer och behöver pengar till sin egen behandling och för att trygga ekonomin för hustru och […]

Är sjukförsäkringsfrågan en höger-vänsterfråga som borde aktiveras?

avatar

LO har länge drivit på för att förbättra försäkringsskyddet för dem av oss som har oturen att bli för sjuka för att kunna arbeta. Sjukförsäkringsfrågan är i grunden en bred löntagarfråga, som handlar om tryggheten inte bara för arbetare utan också för tjänstemän och akademiker. Att ha ett väl utbyggt och fungerande allmänt inkomstskydd vid […]

Nu får det banne mig vara nog, Svenskt Näringsliv!

avatar

I skrivande stund samlas arbetsgivarrepresentanter, arbetsmiljöexperter och fackliga företrädare på en arbetsmiljökonferens i Wien om vikten av det preventiva arbetsmiljöarbetet för att undvika arbetsolyckor och sjukdomar till följd av arbetet. Samtidigt, i svensk press, attackeras regionala skyddsombudsverksamheten återigen av Svenskt Näringsliv. Denna gång genom en debattartikel i SVD där Svenskt Näringsliv anser att det är […]

Vem ska anställa de sjuka?

avatar

Just nu sitter två statliga utredningar och grubblar över frågan om rimligheten i att ställa krav på snabb omställning till annat arbete (”normalt förekommande arbete”) efter ett halvt års sjukskrivning.(1) Men redan idag vet vi att många sjukskrivna far illa av dagens snäva och stelbenta omställningskrav i den så kallade rehabiliteringskedjan, vilket ju också är […]

Det är dags för borgerligheten att släppa på prestigen och rannsaka sin skolpolitik

avatar

På dagen om två veckor kommer 2019 års bokmässa slå upp portarna och under några dagar kommer Svenska mässans golv fyllas av litterära högdjur, bokmalar, kulturpersonligheter, handelsresanden i åsikter och sannolikt en och en annan politiker. En politiker som tidigare besökt Bokmässan är Beatrice Ask. Hon gjorde det 1992 i egenskap som skolminister och hennes […]

Styrkan i ”vi tillsammans”

avatar

Att känna trygghet och gemenskap i en grupp är något som aldrig ska underskattas. Framförallt inte när det pratas om arbetsvillkor, arbetsmiljö, välfärd osv. Dock en välfärd som nedmonteras genom vinstdrivande företag som ser mer till pengapåsens tyngd i form av vinster än till den kvalité de förväntas leverera i form av god vård och […]

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

avatar

Tanken var att mitt nästa inlägg skulle handla om kvalité i arbetslivet och vem som avgör. Ett inlägg med avstamp i att många nu är åter från semestern och förhoppningsvis har laddat batterierna med ny energi inför jobbstart och färd mot årets mörkaste månader. Ett inlägg med förhoppning om en höst med ett arbetsmiljöarbete som […]

Sjukförsäkringsfrågan handlar ytterst om makt, jämlikhet och politisk vilja!

avatar

Idag ordnar LO ett seminarium i Almedalen om sjukförsäkringen. Mycket viktigt kommer säkerligen att sägas vid seminariet. Annat kommer av tidsskäl att förbigås eller nämnas i övergripande ordalag. Jag ska därför i denna ovanligt långa blogganalys försöka teckna en mer sammanhållen och detaljerad bakgrund till läget i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringsfrågan är onekligen högaktuell. De problem som […]

Det goda arbetet i en ny tid – en hel människa, ett helt arbetsliv

avatar

De senaste decenniernas utveckling har i stora delar inneburit ett alltmer polariserat arbetsliv, som i stora delar inneburit försämringar för LO kollektivet i såväl anställningsförhållanden, trygghet, inflytande och möjligheter att genom kompetensutveckling bibehålla sin anställningsbarhet. Arbetsmiljöstatistiken visar hur arbetarkvinnornas arbetsmiljö försämrats de senaste decennierna. Stressen, genom slimmade organisationer där ständig underbemanning är mer regel än […]

Vet hut, Svenskt Näringsliv!

avatar

Idag har ett litet hopp tänts för arbetsmiljöfrågorna! I morgonens Ekot kunde vi äntligen höra Ylva Johansson komma med information om vad som har hänt med Kurt Erikssons utredning om RSO:s utökade tillträde till arbetsplatserna på svensk arbetsmarknad. Nu ska nämligen ett lagförslag tas fram till hösten, ett förslag till en förändring som man ser […]