Till lo.se Sök Meny
Så kan vi stoppa privata sjukvårdsförsäkringar

Så kan vi stoppa privata sjukvårdsförsäkringar

”Är det redan julafton?! … Tack @HeidiStensmyren och @LOSverige!” Så twittrade läkaren Fanny Nilsson i morse angående LOs och Läkarförbundets gemensamma debattartikel ”Privata sjukvårdsförsäkringar underminerar offentlig vård” på DNdebatt.

Jag skulle gärna dela ut julklappen en tryggad offentligt finansierad vård som fördelas efter behov. Men en debattartikel räcker inte riktigt för att vända den utveckling som sker i Sverige mot en tudelad vård, där de som har råd kan köpa sig privatfinansierade genvägar i vården.

Antalet privata vårdförsäkringarna har mer än tredubblats på tolv år, från drygt 200 000 försäkringar 2006 till 650 000 försäkringar 2018. Trots det så är försäkringarnas betydelse för att finansiera hälso- och sjukvård fortfarande väldigt liten. De inbetalda premierna till de privata vårdförsäkringarna var 3,4 miljarder kronor 2018. Det motsvarar mindre än en procent av hälso- och sjukvårdsutgifterna i Sverige. Att försäkringarna spelar så liten roll för vårdens finansiering förklaras av att det är en liten del av befolkningen som har privat vårdförsäkring, den gruppen är relativt frisk och försäkringarna har ett begränsat innehåll.

Eftersom privata vårdförsäkringar har marginell betydelse kan de fortfarande stoppas utan att det i någon större utsträckning påverkar patienter eller vårdens finansiering. Sverige har inte tippat över i ett system där privata vårdförsäkringar spelar så stor roll att en stor grupp människor är beroende av dem. Erfarenheter från andra länder, som USA på 1930-talet och Spanien på senare år, visar att dock att detta kan förändras fort.

Därför är det viktigt att agera nu för att trygga den offentligt finansierade vården. Det behövs flera åtgärder. Det här är LOs förslag:
− Stärk principen i lagstiftningen om att vård ska fördelas efter behov. Utveckla hälso- och sjukvården genom stärkta resurser och en ny styrning så att privata vårdförsäkringar inte efterfrågas.
− Utförare av offentligt finansierad vård ska inte kunna kombinera offentligt finansierade patienter med privat finansierade patienter i samma verksamhet.
− Inför offentlighetsprincip i privata vårdgivare som får offentlig finansiering så medborgarna ser hur skattepengar används.
− Avskaffa Lagen om valfrihetssystem, LOV, och tvångsprivatiseringen av primärvården
− Stoppa vinstjakten och inför en non-profit-princip i välfärden.
− Hälso- och sjukvård och privat vårdförsäkring som arbetsgivaren betalar, utöver den hälso- och sjukvård som ingår i arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen, ska vara förmånsbeskattad.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.