Till lo.se Sök Meny

Internationellt

LO arbetar för att globaliseringens fördelar kommer fler till del och att problemen i det globaliserade arbetslivet ska hanteras gemensamt, bland annat genom arbetet med Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth och FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Social dialog är i fokus för LOs arbete, som det viktigaste verktyget för att uppnå målen om jämlikhet och bra arbetsvillkor internationellt. LO driver på för Rättvis Klimatomställning (Just Transition) i Sverige, EU och världen. Klimaträttvisa är avgörande för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål om utsläppsminskningar och bibehålla det folkliga klimatengagemanget. LOs klimatprogram innehåller progressiva förslag på hur vi kan förena minskad klimatpåverkan med hög sysselsättning och tillväxt. LO arbetar för att ett Socialt Protokoll fogas till EUs fördrag, i syfte att skapa en bättre balans mellan fackliga rättigheter och ekonomiska friheter. LO samarbetar här med fackliga organisationer och progressiva partier från hela Europa.

Bloggare i ämnet

Internationellt

"Fred, frihet och solidaritet kan därför aldrig bli ”omodernt”, utan måste ligga till grund för våra barn och barnbarns framtid, oavsett var vi lever och verkar i världen."

Till toppen av sidan

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading