Till lo.se Sök Meny
Världsdagen mot barnarbete uppmärksammades av ILO

Världsdagen mot barnarbete uppmärksammades av ILO

Igår, måndag den 12 juni, uppmärksammades världsdagen mot barnarbete. Under ILOs årliga arbetskonferens anordnades ett särskilt möte på temat om hur konflikter och katastrofer påverkar barnarbete. Miljontals barn drivs till arbete under förfärliga omständigheter, särskilt i situationer där konflikter eller katastrofer drabbat platsen där de bor. Mer information finns på  ILOs hemsida.

Samma dag behandlade tillämpningskommittén två fall där länder brister i sin tillämpning av regler kring barnarbete. Zambia fick försvara sin hantering av konvention 138 om minimiålder för arbete. De senaste siffrorna, från 2012, visade att en tredjedel av alla barn i åldern 7 – 14 år arbetade, främst i jordbrukssektorn. Det innefattar farligt arbete, och gör att barnen inte kan gå i skolan. Afghanistan fick förklara sin bristande tillämpning av konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete. Barn både rekryteras till militär verksamhet och används som så kallade “dancing boys” och utsätts för sexuellt utnyttjande av män i maktpositioner.

Tidigare under arbetskonferensen har tillämpningskommittén också behandlat Demokratiska Republiken Kongo, där barn arbetar utan skyddsutrustning i gruvverksamhet för att utvinna kobolt och blir allvarligt skadade. Man blir tårögd för mindre. Runt om i världen pågår gräsligt utnyttjande av barn i arbete under vedervärdiga förhållanden. ILO verkar för att alla barn ska få rätt och möjlighet att gå i skola och att allt arbete ska ske under anständiga villkor.

Igår antog tillämpningskommittén också slutsatser och rekommendationer i elva av de hittills behandlade fallen. Ukraina, som jag skrivit om på bloggen, uppmanas att återkomma till ILO med information om vad den gör för att förbättra situationen vad gäller arbetsinspektion, att främja effektiv social dialog med parterna i frågan, att stärka arbetsinspektionens resurser och kapacitet och att avstå från att införa moratorier för arbetsinspektion i framtiden. Storbritannien, som jag också skrivit om, ska återkomma till ILO senare under året med mer information om sina socialförsäkringssystem.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading