Vem ska anställa de sjuka?

avatar

Just nu sitter två statliga utredningar och grubblar över frågan om rimligheten i att ställa krav på snabb omställning till annat arbete (”normalt förekommande arbete”) efter ett halvt års sjukskrivning.(1) Men redan idag vet vi att många sjukskrivna far illa av dagens snäva och stelbenta omställningskrav i den så kallade rehabiliteringskedjan, vilket ju också är […]

Det är dags för borgerligheten att släppa på prestigen och rannsaka sin skolpolitik

avatar

På dagen om två veckor kommer 2019 års bokmässa slå upp portarna och under några dagar kommer Svenska mässans golv fyllas av litterära högdjur, bokmalar, kulturpersonligheter, handelsresanden i åsikter och sannolikt en och en annan politiker. En politiker som tidigare besökt Bokmässan är Beatrice Ask. Hon gjorde det 1992 i egenskap som skolminister och hennes […]

Styrkan i ”vi tillsammans”

avatar

Att känna trygghet och gemenskap i en grupp är något som aldrig ska underskattas. Framförallt inte när det pratas om arbetsvillkor, arbetsmiljö, välfärd osv. Dock en välfärd som nedmonteras genom vinstdrivande företag som ser mer till pengapåsens tyngd i form av vinster än till den kvalité de förväntas leverera i form av god vård och […]

Den dolda döden på jobbet

avatar

Att det dör en person i veckan i olyckor på arbetsplatsen är naturligtvis förjävligt. Det måste gå att stoppa. Att mer än 5000 blir sjuka och dör i förtid på grund av sitt arbete är också förjävligt och måste gå att stoppa. Det här är den tydliga döden och den har vi trots allt hyfsad […]

Mer jämlikhet på bostadsmarknaden

avatar

Bostadsmarknaden har blivit alltmer ojämlik. Dels har de stigande bostadspriserna bidragit till att ojämlikheten i förmögenheter ökat, dels blir det allt svårare för stora grupper av låg- och medelinkomsttagare att få någonstans att bo. Nästan alla kommuner har bostadsbrist idag. En kartläggning LOs jämlikhetsutredning låtit göra visar att stora delar av svenska folket har små […]

Hög tid att bankerna bidrar mer

avatar

I helgen blev det känt att regeringen avser att införa en bankskatt under mandatperioden. Detta är en bra nyhet för svenska löntagare. Även om de samlade skatterna höjts något under den senaste femårsperioden kvarstår faktum att det svenska skatteuttaget totalt har minskat kraftigt under de senaste 15 åren. Detta har bidragit till att klyftorna i […]

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

avatar

Tanken var att mitt nästa inlägg skulle handla om kvalité i arbetslivet och vem som avgör. Ett inlägg med avstamp i att många nu är åter från semestern och förhoppningsvis har laddat batterierna med ny energi inför jobbstart och färd mot årets mörkaste månader. Ett inlägg med förhoppning om en höst med ett arbetsmiljöarbete som […]

Jag instämmer med Lars Calmfors (till 85 procent)

avatar

I dagens ledarkolumn i DN skriver professor Lars Calmfors om sina önskemål på en eventuellt förestående skattereform. Calmfors tar upp tre viktiga prioriteringar: Skatters samhällsekonomiska effektivitetskostnader bör minska. De ökade inkomstskillnaderna bör hejdas. Skatteintäkterna bör öka för att finansiera välfärden (och försvaret). Tänkbara förslag är att värnskatten ska slopas (snart gjort), färre ska betala statlig inkomstskatt […]

Ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier; en självklarhet?

avatar

Idag har LO genomfört ett seminarium i Almedalen på temat Jämställdhet. En bärande tråd i seminariet var ILO, International Labour Organisation, och dess arbete under 100 år för både mäns och kvinnors rättigheter i arbetslivet. Som jag berättade om nyligen här på bloggen, var jag Sveriges arbetstagardelegat på ILOs arbetskonferens och 100-årsjubileum nu i juni. […]

Sjukförsäkringsfrågan handlar ytterst om makt, jämlikhet och politisk vilja!

avatar

Idag ordnar LO ett seminarium i Almedalen om sjukförsäkringen. Mycket viktigt kommer säkerligen att sägas vid seminariet. Annat kommer av tidsskäl att förbigås eller nämnas i övergripande ordalag. Jag ska därför i denna ovanligt långa blogganalys försöka teckna en mer sammanhållen och detaljerad bakgrund till läget i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringsfrågan är onekligen högaktuell. De problem som […]