Till lo.se Sök Meny
Johan Enfeldt
Johan Enfeldt, Utredare
Utredare johan.enfeldt@lo.se

Johan Enfeldt

Jag är utredare på enheten för samhällspolitik. Arbetar med välfärd och välfärdens styrning i allmänhet och skola/förskola/fritids i synnerhet.

Utöver den gränsöverskridande klimatfrågan finns två helt avgörande områden i inrikespolitiken: utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik. De påverkar så gott som all annan politik. De definierar förutsättningarna. De sätter ramarna. De avgör tillsammans mycket av vilket samhälle vi får.

Utbildningspolitiken är avgörande för den enskildes livschanser och för ett samhälle som håller ihop. Om inte skolan fungerar blir det enskilda barnets livschanser beroende av föräldrarna. Det blir viktigare var du kommer ifrån än vart du är på väg. Samhället förlorar kompetens och vi får ökade klyftor. Både skatteintäkter och förutsättningar för välfärden påverkas.

Arbetsmarknadspolitiken påverkar inte bara tillväxt utan också sådant som tillit, jämställdhet, människors agerande och risktagande. Utan en fungerande arbetsmarknad med rimliga arbetsvillkor blir människor otrygga, sjuka och förvägras möjlighet att planera framåt. I förlängningen är arbetsmarknadspolitiken avgörande för sådant som integration, bostadsmarknad och skatteintäkter, vilka i sin tur är avgörande för hur välfärden och samhället fungerar.

Arbetsmarknaden påverkas i sin tur mycket av hur vi organiserar och styr välfärden. För alla som arbetar i välfärden har det direkt påverkan på arbetsvillkor, trivsel och hälsa. För alla andra påverkar välfärdens organisation och styrning vår vardag och ekonomi. Välfärden är avgörande för hur vi i vid bemärkelse får ihop arbete, fritid och vila.

 

Läs mer om mig Stäng beskrivningen
Till toppen av sidan

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading