Till lo.se Sök Meny
Regeringen leder in Sverige på en riskfylld väg

Regeringen leder in Sverige på en riskfylld väg

Idag kom klimatpolitiska rådets rapport som utvärderar förra årets klimatpolitik och regeringens klimatpolitiska handlingsplan som kom i december. Ingen är förvånad över att regeringen får svidande kritik av rådet. Sedan Tidö-regeringen tillträdde har det blivit allt tydligare att de inte har någon plan för hur Sveriges klimatmål för 2030 ska nås, eller hur vi ska leva upp till våra åtaganden gentemot EU.

Enligt rådet lever klimathandlingsplanen inte upp till klimatlagens krav.  Som jag skrev när handlingsplanen kom innehåller den varken handling eller plan, vilket rådet också pekar på. Under 2023 ledde regeringens politik till att utsläppen ökade, och det finns ingen plan för hur det ska tas igen med andra åtgärder.

Det här är dåligt för Sverige. Sverige är det land som har de bästa förutsättningarna i hela världen att leda klimatomställningen, men med Tidö-regeringens politik hamnar vi alltmer i bakvattnet. Det är dåligt för svenska företag som ser hur viktigt det är för deras konkurrenskraft att Sverige fortsätter att ligga långt fram i omställningen. Teknikföretagen börjar nu varna för att investeringar kan komma att hamna utomlands om inte Sverige steppar upp i klimatpolitiken. I alla delar av näringslivet ökar oron för bristen på långsiktiga förutsättningar och att nödvändiga infrastruktursatsningar inte kommer på plats tillräckligt snabbt. Vi riskerar att förlora jobb, och därmed få svårare att finansiera bland annat välfärden i framtiden.

Om vi inte klarar våra EU-åtaganden om utsläppsminskningar måste vi köpa utsläppsrätter av andra länder eller så får vi böter av EU, om utsläppsrätter inte finns att köpa. Båda alternativen innebär att vi skickar många miljarder utomlands, som vi istället skulle kunna investera i vår egen omställning och konkurrenskraft.

När regeringen skjuter ansvaret för att nå klimatmålen på framtiden minskar man också möjligheterna att alla ska kunna ställa om, oavsett inkomst eller bostadsort. Ju längre vi väntar med att minska utsläppen från transporterna, desto snabbare måste utsläppen ned i framtiden. Det betyder antagligen kraftigt höjda bränsleskatter och mycket mindre tid till att få fram bra alternativ till bensin- och dieselbilar som funkar för andra.

Tvärtemot vad man ofta hör så spelar det stor roll för den globala klimatomställningen vad Sverige gör, eftersom Sveriges agerande spelar stor roll för EU och EU spelar stor roll för världen som helhet. Om vi inte bidrar till klimatomställningen och istället gör det svårare för världen att ställa om blir det också dåligt för Sverige. Redan nu leder översvämningar och skred till skador för miljarder. Förra årets stormar, översvämningar och torka ledde till att svenska jordbrukare förlorade sex miljarder i intäkter och skog för fler hundra miljoner kronor gick förlorad. Trafikverket varnar för klimatförändringarna gör det allt dyrare och svårare att underhålla svenska vägar. Om vi inte minskar utsläppen kommer det här bara bli värre. Klimatpolitiska rådet varnade redan förra året för att vi måste klara klimatmålen om vi ska kunna nå alla andra samhällsmål.

Tidö-regeringen vet att deras politik är dålig för Sverige och att de inte har svenskarna eller näringslivet med sig när de monterar ned klimatpolitiken. Klimatpolitiska rådet visar med stor tydlighet att regeringen inte står för sin egen politik, utan försöker dölja bristerna med retorik. Regeringens målbild om en effektiv och ambitiös klimatpolitik återspeglas inte i handling. Ett talande exempel är att regeringen gång på gång i den klimatpolitiska handlingsplanen framhåller att kostnadseffektivitet är en viktig utgångspunkt för klimatpolitiken (ordet kostnadseffektivitet nämns ca 100 gånger i handlingsplanen) men saknar en analys av hur kostnadseffektiv politiken egentligen är. Regeringen trycker också på att ökad acceptans är en annan viktig utgångspunkt, men har ingen strategi för hur ökad acceptans ska uppnås trots att det finns väldigt bra förutsättningar för det eftersom de flesta svenskar vill att Sverige ska ha en mer ambitiös klimatpolitik.

För att avleda uppmärksamheten från att man inte har någon plan för att nå målen till 2030 har regeringen kallat klimathandlingsplanen ”Hela vägen till nettonoll” och fokuserat på målet om nettonollutsläpp 2045. Men Klimatpolitiska rådet konstaterar att handlingsplanen inte når hela vägen till nettonoll, och därför ”ger en missvisande bild och brister i saklighet”. Det är allvarlig kritik från diplomatiska forskare som brukar uttrycka sig ganska försiktigt.

Det är allvarligt att regeringen inte säger sanningen om sin egen politik. Men det allvarligaste är att regeringen genom sin brist på klimatpolitik, enligt Klimatpolitiska rådet, leder in Sverige på en riskfylld väg.

De nödvändiga beslut som behöver fattas under den här mandatperioden skjuts upp och läggs i nya utredningar fast de redan är utredda. Stora långsiktiga reformer som behöver utredas påbörjar regeringen direkt utan att utreda tillräckligt.

Med det riskerar man svenska jobb och svensk välfärd. Och gör klimatomställningen svårare för oss alla.

Klimatpolitiska rådets rapport kan läsas här.

Ett svar på ”Regeringen leder in Sverige på en riskfylld väg”

  1. Arne Johansson skriver:

    Det är inte underligt att regeringen inte presenterar sin klimatpolitik. Dom har ingen och dom kommer inte att presentera någon heller. Klimatministern är väldigt duktig på att få oss att vänta men det skulle verkligen förvåna mig om hon kommer med något som liknar en plan.
    Om regeringen nu var så intresserad i att sänka bränsle priserna kunde dom ha sänkt skatten men det fick dom inte för SD.
    SD vill inte ha någon klimatpolitik som minskar på co2 så det blir ingen sådan politik.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading