Hylla skyddsombuden istället för att stympa dem, SD!

Nu har europeiska arbetsmiljöveckan inletts och på onsdag är det Skyddsombudens dag. Alla borde stå upp och hylla dessa vardagshjältar, men icke. Tvärtom motionerar det fackföreningsfientliga SD om att skilja skyddsombuden från facket. De går återigen hand i hand med Svenskt Näringslivs intressen med en extra skruv där de ger sig på även de lokala […]

Nu får det banne mig vara nog, Svenskt Näringsliv!

I skrivande stund samlas arbetsgivarrepresentanter, arbetsmiljöexperter och fackliga företrädare på en arbetsmiljökonferens i Wien om vikten av det preventiva arbetsmiljöarbetet för att undvika arbetsolyckor och sjukdomar till följd av arbetet. Samtidigt, i svensk press, attackeras regionala skyddsombudsverksamheten återigen av Svenskt Näringsliv. Denna gång genom en debattartikel i SVD där Svenskt Näringsliv anser att det är […]

Styrkan i ”vi tillsammans”

Att känna trygghet och gemenskap i en grupp är något som aldrig ska underskattas. Framförallt inte när det pratas om arbetsvillkor, arbetsmiljö, välfärd osv. Dock en välfärd som nedmonteras genom vinstdrivande företag som ser mer till pengapåsens tyngd i form av vinster än till den kvalité de förväntas leverera i form av god vård och […]

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Tanken var att mitt nästa inlägg skulle handla om kvalité i arbetslivet och vem som avgör. Ett inlägg med avstamp i att många nu är åter från semestern och förhoppningsvis har laddat batterierna med ny energi inför jobbstart och färd mot årets mörkaste månader. Ett inlägg med förhoppning om en höst med ett arbetsmiljöarbete som […]

Vet hut, Svenskt Näringsliv!

Idag har ett litet hopp tänts för arbetsmiljöfrågorna! I morgonens Ekot kunde vi äntligen höra Ylva Johansson komma med information om vad som har hänt med Kurt Erikssons utredning om RSO:s utökade tillträde till arbetsplatserna på svensk arbetsmarknad. Nu ska nämligen ett lagförslag tas fram till hösten, ett förslag till en förändring som man ser […]

Kunskapen om arbetsmiljö osar på många av våra arbetsplatser!

Den 31 mars fyllde Arbetsmiljöverkets författningssamling kring Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 3 år. Trots att det nu är mer är 3 år sedan den infördes, så har idag få arbetsplatser ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kring arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Att få dessa frågor att bli en naturlig del av det dagliga arbetet […]

Kemiåret 2019 – arbetare riskerar sin hälsa på jobbet!

Åren 2018 och 2019 kommer att gå till arbetsmiljöhistorien som de två åren då Europeiska arbetsmiljöbyrån samordnade sig för att nå ut med vilka kemikaliska risker arbetare utsätts för och vad det kan leda till. Den stora frågan är dock: gör det någon nytta? Sker det någon förändring? Tar beslutsfattare och arbetsgivare hänsyn till riskerna […]

Nu får det vara nog: nolltolerans mot arbetsmiljö som riskerar arbetstagares liv!

Det som inte får hända har hänt igen! I veckan som gick kunde vi återigen läsa i tidningen Elektrikern om en människa som går till jobbet på morgonen och inte kan återvända hem efter arbetsdagens slut. Man mister en kollega, en vän, en nära anhörig. Det betyder att 25 människor har fått sätta livet till […]

Världsarbetsmiljödagen 28 april 2019

På söndag är det dags att återigen fira Workers’ Memorial day för att hedra de arbetstagare som dött till följd av arbetet och för att uppmärksamma den fortsatta kampen för ett arbetsliv där en god arbetsmiljö är en självklarhet. Årets tema är kemiska risker: dangerous substances – get them out of the workplace. AFA Försäkring […]

Varför fira ILO 100 år?

Den 26 april firar vi ILO 100 år med ett halvdagsseminarium om ILO och dess arbetsmiljöarbete igår, idag och imorgon. Här hittar du en länk till anmälan och program. Om ILO skapades 1919 har den relevans idag? Behöver vi även en världsarbetsmiljödag? Vad har dessa två gemensamt? Svaret på den första frågan är enkelt! ILO […]