Till lo.se Sök Meny
Nu får det vara nog: nolltolerans mot arbetsmiljö som riskerar arbetstagares liv!

Nu får det vara nog: nolltolerans mot arbetsmiljö som riskerar arbetstagares liv!

Det som inte får hända har hänt igen! I veckan som gick kunde vi återigen läsa i tidningen Elektrikern om en människa som går till jobbet på morgonen och inte kan återvända hem efter arbetsdagens slut. Man mister en kollega, en vän, en nära anhörig. Det betyder att 25 människor har fått sätta livet till i en arbetsrelaterad olycka hittills i år. Det är helt oacceptabelt att någon ska behöva sätta livet till på sitt arbete! Det är dessutom helt oacceptabelt att så många arbetare drabbas årligen av olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar, som i värsta fall leder till döden.

Några dagar senare kunde vi även läsa i tidningen Arbetet om ännu en arbetstagare som förlorat livet i en arbetsplatsolycka, endast 20 år gammal! I samma tidning kunde vi läsa att på lördagen fick ännu en man sätta livet till på en arbetsplats då han föll åtta våningar på en byggarbetsplats i Solna.

Det innebär att under förra veckan fick sammanlagt tre personer sätta livet till på arbetsplatser i Sverige. På endast en vecka! I Sverige!

Rapporterna om arbetsplatsolyckor duggar tätt. Tittar vi på statistik från 2010 till 2018 så kan vi se att t e x Byggnads medlemmar har nästan fördubblat antal godkända arbetsskador, enligt statistik som LO begärt från AFA Försäkring, från 2 215 godkända 2010 till 4 238 godkända 2018. Tittar man på Kommunals medlemmar så har det gått från 887 godkända arbetsskador 2010 till 1 855 godkända 2018. För IF Metalls medlemmar så är siffrorna från 2010 på 4 697 godkända arbetsskador till 7951 2018. Där ser man en sänkning på antal godkända arbetsskador då man 2016 låg på hela 9 559 godkända! Det som inte framgår är om sänkningen beror på svårigheten att få skador godkända som arbetsskador.

I LO:s rapport Bättre och bättre dag för dag? så kan vi se utvecklingen under en 25-årsperiod av antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 sysselsatta. Glädjande nog så ser vi en tydlig minskning från nittiotalet.

Tittar vi på dödsolyckorna över tid så ser vi samma nedåtgående trend från 1990 – 2015:

Men vi kan inte nöja oss med att det är en nedåtgående trend! Vi är inte nöjda förrän vi ser en nolltolerans mot dödsolyckor eller mot att utsättas för sådant som riskerar att leda till en förkortning av någons liv! Asbest, kvarts, kemikalier och icke att förglömma: hot och våld.

Vilka är de bakomliggande faktorerna när allvarliga arbetsplatsolyckor sker? Ofta tittar man efter maskinfel eller den ”mänskliga faktorn”, dvs någon som har begått ett fel. Inte lika ofta tittar man på varför eller hur det begångna felet kunde uppstå. Tittar man närmare på olyckan så resulterar analysen inte alltför sällan i en uppdaterad rutin eller policy, men erfarenheten säger att problemen går djupare än så. Här handlar det om att titta på orsak och verkan. Bakomliggande orsaker kan med stor sannolikhet förklaras med brister i hur vi organiserar arbetet.

Dessa brister i organisatorisk och social arbetsmiljö kan ibland handla om att färre ska göra mer för att rätta till ekonomiska underskott eller för liten vinst. Vi springer därmed fortare och fortare i det dagliga ekorrhjulet, för att bota råd på förseningar, yrkesgrupper som behöver jobba undan för att en annan yrkesgrupp ska in för att allt ska bli klart i tid. Detta snabba ekorrhjul av arbetsuppgifter som vi förväntas lösa under vår redan pressade arbetsdag riskerar att leda till misstag, misstag som kan få fatala konsekvenser för den enskilde. När stressen och pressen leder till att kognitiva risker uppstår, så måste vi analysera djupare än att enbart titta på tekniska brister.

Att rätta till ett organisatoriskt problem kräver oftast mycket mer än ett uppdaterad rutin, en analys kräver även att man ser till bemanning, möjligheter till återhämtning, ser över säkerhetsrutinerna in i minsta detalj, vilken kunskap behövs och vem som gör vad!

Skyddsombuden är det vakande ögat på arbetsplatsen så att både arbetsgivare och arbetstagare gör allt för att förhindra att någon skadas eller i värsta fall dör på jobbet. Därför är skyddsombudens uppdrag på arbetsplatsen oerhört betydelsefull. Det är också viktigt att skyddsombuden kommer in tidigt i arbetet sade Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket på Världsarbetsmiljödagen den 28 april i år.

Kunskapen om och insatserna för arbetsmiljön på alla arbetsplatser är det viktigaste verktyget vi har för att förverkliga ett hållbart och säkert arbetsliv. Att jobba för en hållbar och frisk arbetsplats är prio nummer ett. Introduktionen vid nyanställning är en viktig del av att kunna få en kultur på arbetsplatsen där man omsätter säkerhetsrutiner i praktik och inte i fina ord på ett papper och något som skyddsombud vittnar om många gånger brister. Återigen så är det ekorrhjulet som ställer till det! Skyddsombudens kunskap måste ständigt fyllas på genom utbildning och uppdatering av nya och gamla risker.

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020 ska nu utvärderas och uppdateras. Nollvisionen mot dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige måste nu bli nolltolerans! Upp till bevis!

Citerar återigen Joe Hills kloka ord, som efter förra veckans dödsolyckor, ringer högre än någonsin men med en liten variation: Vi sörjer, men vi organiserar oss!

14/5 Rättelse: sedan bloggen skrevs har det även blivit känt att det skedde ännu en dödsolycka den 10 maj i Abiskofjällen. En tjeckisk skidguide omkom då han guidade en grupp heliskidåkning.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading