Till lo.se Sök Meny
Workers’ Memorial Day – Minns de döda, kämpa för de levande!

Workers’ Memorial Day – Minns de döda, kämpa för de levande!

28 april är den årliga internationella minnesdagen då vi hedrar minnet av de som dött, skadats, eller på annat sätt drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar. I år går den internationella fackföreningsrörelsen samman för att kräva grundläggande rättigheter till alla de arbetare som står vid frontlinjen, med risk för sitt liv, för att utföra sitt arbete i yrken för att rädda liv. Arbetare som får Sverige att gå runt i dessa tider av oro och sorg.

Aldrig har vikten av en god, trygg och säker arbetsmiljö varit så tydlig för så många! När risken för att drabbas av sjukdom på grund av smitta tydliggörs, genom ett ohämmat virus som snirklar sig in i vår vardag och riskerar våra liv, blir regler kring hur vi ska skydda oss på jobbet extra viktiga. Hur ska jag tryggas från att bli smittad eller smitta någon på mitt jobb? En brukare, en kollega, en patient, en kund? Vilken skyddsutrustning står till mitt förfogande så att jag kan utföra mitt arbete utan risk att insjukna och riskera mitt liv?

Det är omöjligt att uppskatta hur många som har skadads eller dött i spåren av krisen globalt. ITUC, världsfacket, uppskattar att konsekvenserna för de mest utsatta arbetarna är enorma. Utvecklingsekonomier saknar förutsättningar att skydda redan sjuka eller arbetarna i frontlinjen. Trots stora stödpaket från IMF och Världsbanken kommer hjälpen inte dem till del som behöver den mest.

 Hittills i år i Sverige så har 5 dödsolyckor skett, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Där räknas inte de som dött pga CoViD-19 in, ej heller de ca 1000, som enligt professor Bengt Järvholm på yrkes- och miljömedicin i Umeå, dör varje år i arbetsrelaterad ohälsa. Vanligaste orsaken till bland annat arbetsrelaterad hjärtinfarkt är stress, där ca 450 personer dör per år.

Det här duger inte! Vi kan inte ha ett arbetsliv där människor går till jobbet och riskerar att inte komma tillbaka hem, vare sig det beror på bristande skyddsutrustning eller avsaknad av systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi måste identifiera riskerna och vidta åtgärder för att säkerställa att livet inte riskeras på jobbet oavsett om det handlar om olyckshändelse, smittorisk eller exponering av farliga substanser som senare i livet riskerar att generera en dödlig sjukdom. Arbetslivet ska vara hållbart för att kunna leva ett gott liv, varje dag, hela livet!

Vi kan omöjligen prata om döden på jobbet, oavsett om vi syftar på dödsolyckor, arbetsrelaterade sjukdom vars resultat blir döden eller självmord som begås på grund av mobbing på arbetsplatsen utan att komma in på skyddsombudens roll i att upptäcka risker i arbetsmiljön. Våra regionala och lokala skyddsombud är vardagens hjältar som uppmärksammar arbetsgivaren på arbetsmiljöproblem! På arbetsplatser runt om i Sverige ser de till att uppmärksamma befintligt regelverk för att undvika risk för ohälsa och skada på grund av arbetet. Kloka arbetsgivare gör gemensam sak med skyddsombuden för att tillsammans hitta vägen till en god arbetsmiljö, men alla arbetsgivare måste inse att det är deras ansvar att följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, något som faktiskt kan medföra en mänsklig och ekonomisk vinst. En god arbetsmiljö på sitt företag leder till minskad sjukfrånvaro och nöjda arbetstagare.

I dag hedrar vi de som förolyckats eller dött pga arbetsrelaterade orsaker i Sverige och runt om i världen. Möjligheten att företräda arbetstagare i arbetsmiljöfrågor har nyligen kraftigt begränsats av högerpartierna i riksdagen. Rätten till ett arbete med god arbetsmiljö är inte en fråga om politisk ideologi, det är en fråga om värdegrund värdig en demokrati som Sverige. En värdegrund där allas lika värde likställs med rätten till en bra arbetsmiljö under hela sitt yrkesliv. Sverige ska leda den kampen hemma och i resten av världen för trygga och säkra jobb för alla.

Ett svar på ”Workers’ Memorial Day – Minns de döda, kämpa för de levande!”

  1. Ingmar Hulting skriver:

    In rätta Arbetslivsfonden igen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading