Till lo.se Sök Meny
Ett löntagarfientligt beslut

Ett löntagarfientligt beslut

Mitt under pågående coronapandemi, där arbetsmiljöbristerna upptäcks på rullande band och arbetstagare ställs inför val mellan att utföra sitt arbete eller skydda sin egen hälsa, så beslutar sig Centerpartiet och Liberalerna för att rösta ned ett förslag som kan förbättra arbetsmiljöarbetet avsevärt. Centern anger som skäl argumenten att “de regionala skyddsombudens verksamhet och dess effekt på arbetsmiljöarbetet inte utvärderats tidigare” och att “de beslut som fattats ska baseras på fakta och gediget underlag och inte av ideologiska skäl”.

Det blir ett märkligt ställningstagande. Möjligheten att ta del av de årliga redovisningar av regionala skyddsombudens verksamhet finns, då de sammanställs av centralorganisationerna och sedan redovisas till Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadsdepartementet, oavsett regering. I den årliga redovisningen framkommer bland andra fakta som antal regionala skyddsombud, antal besök, inriktning på besöken, utbildning som skyddsombuden både ger och som de själva får, beskrivning av de problem de ser på våra arbetsplatser, andel företag med avtal om företagshälsovård, förändringar man upptäckt från året innan, statistik på antal företag från FORA, eventuella samverkansprojekt med arbetsgivare och andra arbetsmiljörelaterade frågor och problem som uppstått under verksamhetsåret.

Då ett av argumenten som lyfts är “ideologiska skäl” så måste jag ställa frågan: vilka är de? En god arbetsmiljö? Möjligheten att få bukt med fuskande företag som vill skaffa sig konkurrensfördelar genom att strunta i arbetsmiljön och därmed riskerar de anställdas säkerhet samtidigt som de konkurrerar ut seriösa företagare? Förhindra fler dödsolyckor? Förhindra exponering av kemikalier som riskerar arbetstagarnas hälsa? Begära åtgärder så att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar? Är det de “ideologiska skäl” som Centern menar?

De regionala skyddsombuden avkrävs inte ett medlemskap i Socialdemokraterna för att bli valda som skyddsombud. Varken för LO, TCO eller Sacos regionala skyddsombud finns ett sådant krav. Den “ideologi” de behöver stå för är en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, där ingen ska behöva drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar eller dö på sin arbetsplats. De har kunskap och utbildning inom arbetsmiljölagens alla delar och dess regelverk för att kunna begära åtgärder av arbetsgivaren vid behov. Om det inte har framgått tydligt under den senaste tidens pandemi, så vet jag inte när det ska kunna tydliggöras tillräckligt. Så frågan är vad Centerpartiet menar med “ideologi” inom arbetsmiljö?

Vidare finns det redan utredningar angående regionala skyddsombudens verksamhet, bland annat en jämförelse mellan skyddsombud inom EU, genomförd av professor emeritus, Kaj Frick, David Walters och Emma Wadsworth. I deras utredningen Trade Union Prevention Agents (TUPAs) in four EU member States (finansierat av EU), från 2018, framstår tydligt fördelen med hur de svenska regionala skyddsombuden arbetar med exempelvis stöd för arbetsmiljöarbetet för framförallt medelstora och små företag jämfört med de fyra övriga länderna (Spanien, Italien och Storbritannien) som ingick i utredningen.

Vid ett flertal tillfällen så har finansieringen av verksamheten diskuterats som ett argument för att de regionala skyddsombuden ska, inte bara begränsas i tillträdet, utan helt plockas bort. Tillåt mig då lyfta, att bara inom LOs medlemsförbund så har det tillskjutits 94 % av egna medel utöver de statliga medlen. Då behöver vi även ha i åminne att det finns EU-direktiv som förtydligar att arbetsmiljöarbetet ska finansieras av produktionen.

Vi måste även komma ihåg att ett av de regionala skyddsombudens uppdrag är att stötta arbetsmiljöorganisationen där inget lokalt skyddsombud finns. Många arbetsgivare på mindre företag är tacksamma för det stöd de får av regionala skyddsombud, bland annat inför och efter en inspektion av Arbetsmiljöverket, där det ibland kan vara svårt att se vilka åtgärder som behövs vidtas för att leva upp till kraven som inspektörerna ställt. Där blir de regionala skyddsombuden ofta kontaktade av arbetsgivaren för stöd.

Dags för Centerpartiet och Liberalerna, tillsammans med resten av högerpartierna, att förstå att det faktiskt är arbetstagarna som driver Sverige framåt och att de har rätt till en bra arbetsmiljö. De regionala skyddsombudens tillträdesrätt till arbetsplatser är en förutsättning för att kunna säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö där ingen förolyckas eller riskerar sin hälsa på grund av arbetet. Det är inte ideologi, det är värdegrund. En värdegrund som bygger på alla människors lika värde, värdig en demokrati som Sverige.

7 svar på ”Ett löntagarfientligt beslut”

 1. Bo Jonsson skriver:

  Bra skrivet och skarpt. Man kan fråga sig varför är skyddsombud till vänster i ideologin och inte C eller L och säkerligen inte M, KD eller SD. Kan det vara så att de inte har ideologiskt stöd från borgerliga partier. Beundrar de fackliga representanter som kämpar mot borgerlig ideologi även inom C och L och M.

 2. André Braun skriver:

  Vi behöver fler regionala skyddsombud som arbetar proaktivt för att få bort srbetsmiljöbristerna. De behöver komma in på fler arbttsplatser där skyddsombud saknas och Arbetsmiljöverket inte tillsynar då bristerna aldrig uppmärksammas utan skyddsstopp. Vi har haft allt för många olyckor i arbetslivet som skett på grund av tydliga arbetsmiljöbrister men aldrig utretts på grund av inkompetens och dåligt ansvarstagande.

  Väl skrivet!

  Mvh. André Braun

 3. Bengt Blomberg skriver:

  Tack för din uppmärksamhet för en bättre arbetsmiljö!

 4. Mats Werner skriver:

  Obegripligt dumt . De så kallade ”Sverigevännerna” SD och det ”Nya Arbetarpartiet” M bryr sig som vanligt inte om arbetarskydd.

 5. Johnny Jarl skriver:

  Det är lite konstig vinkel på det hela att företagaren ska hjälpas i arbetsmiljöarbetet. Jag förstår vad ni menar men problemet är många gånger arbetsgivare totala ointresse eller ännu värre motarbetande av självklara fackliga krav eller synpunkter på arbetsmiljön.
  Det är företagarens förbannande skyldighet att veta vad som gäller och det måste till hårdare tag mot fusket, speciellt med utländsk arbetskraft som många gånger utnyttjas hänsynslöst.
  Mina funderingar om detta…

 6. Lars E. von Ehrenheim skriver:

  Jag har jobbat med dessa frågor i många år, senast tillsammans med Christina Järnstedh, LO.
  Kortfattat: De regionala skyddsombudens (RSO) insatser har blivit allt viktigare under dom senaste 30 åren. Det har berott bl.a. på att utvecklingen med “outsourcing” och entreprenadkedjor (i vissa branscher ofta med oseriösa företag i “botten” på kedjan) har lett till att lokala skyddsombud ofta saknas eller har en svag/beroende ställning inom de mindre företag som utför arbetet. Samtidigt har Arbetsmiljöverket (AV) ofta inte haft tillräckliga resurser och kompetens. T.ex. har de “allmäninspektörer” som i stor utsträckning har ersatt tidigare specialiserade branschinspektörer inte alltid kunnat hävda sig mot arbetsgivare/beställare som de möter. Man kan säga att balansen mellan arbetsgivare/beställare och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet “tippat över” till arbetsgivarens förmån.
  Problem: RSO är inte en myndighet och kan därför enligt regeringsformen inte ha obegränsad “inspektionsrätt” på alla arbetsplatser. Det fordras någon form av anknytning till arbetsstället. Enligt gällande regler att man har en medlem där. Enligt förslaget kan det även funka om det föreligger ett kollektivavtalsförhållande med arbetsgivaren. En del tycker nog att detta ligger för nära “allmän inspektionsrätt”. Eftersom arbetsgivaren frivilligt tecknat kollektivavtal , så tycker jag inte att det borde vara något principiellt hinder. Till detta ska läggas den förändrade maktbalansen på arbetsplatserna till arbetsgivarnas eller i många fall snarare beställarnas fördel. Med försvagade lokala skyddsombud är det RSO och AV som ska “väga upp”. Tyvärr har inte AV någon möjlighet att klara den uppgiften ensam. På många områden (bygg, transport m m) slutar ofta entreprenadkedjor i grå eller svart sektor. Här kan man hitta arbetsförhållanden som måste betecknas som fasansfulla och som många (t.ex. inom Centern och Liberalerna) inte tror kan finnas i Sverige. Att motsätta sig utvidgad tillträdesrätt för RSO är att lämna människor i sticket som verkligen behöver hjälp i sin arbetssituation.

 7. tommy henriksson skriver:

  L och C bryr sig inte om att arbetare omkommer på arbetet tyvärr-

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading